ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM

Centrul Judetean Militar

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM
Clasificare
Categoria bugetara: 
60.02 Apărare
Cheltuieli bugetare: 
...02 apărare națională (centre militare)
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Transportul personalului C.M.J.HARGHITA în vederea desfăşurării activităţilor specifice de teren.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc str.Piata Cetatii nr 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Militar Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- deplasarea în siguranţă a personalului C.M.J.HARGHITA în vederea desfăşurării activităţilor specifice de teren. - reducerea cheltuelilor cu reparaţii a autoturismelor cu o vechime mai mare. - reducerea consumului de carburant
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- reducerea cheltuelilor cu reparaţii a autoturismelor cu o vechime mai mare. - reducerea consumului de carburant
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
deplasarea în siguranţă a personalului C.M.J.HARGHITA în vederea desfăşurării activităţilor specifice de teren. - reducerea cheltuelilor cu reparaţii a autoturismelor cu o vechime mai mare. - reducerea consumului de carburant - Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sediul Centrului Militar Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
61.68 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
61.68 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM 61.68 61.68 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu