ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM

Centrul Judetean Militar

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM
Clasificare
Categoria bugetara: 
60.02 Apărare
Cheltuieli bugetare: 
...02 apărare națională (centre militare)
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Transportul personalului C.M.J.HARGHITA în vederea desfăşurării activităţilor specifice de teren.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc str.Piata Cetatii nr 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Militar Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- deplasarea în siguranţă a personalului C.M.J.HARGHITA în vederea desfăşurării activităţilor specifice de teren. - reducerea cheltuelilor cu reparaţii a autoturismelor cu o vechime mai mare. - reducerea consumului de carburant
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- reducerea cheltuelilor cu reparaţii a autoturismelor cu o vechime mai mare. - reducerea consumului de carburant
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
deplasarea în siguranţă a personalului C.M.J.HARGHITA în vederea desfăşurării activităţilor specifice de teren. - reducerea cheltuelilor cu reparaţii a autoturismelor cu o vechime mai mare. - reducerea consumului de carburant - Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sediul Centrului Militar Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
61.68 mii lei
Denumirea investitiei
ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu