Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor

Şcoala specială Bilbor

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
educationala
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bilbor - Bélbor
Adresa: 
Localitatea Bilbor, Nr.121, Judetul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Inlocuit cazane instalatie termica cu combustibil solid in patru cladiri. Recomandare ISU - cazanele sunt vechi si trebuie inlocuite.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Vechimea cazanelor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon Nota fundamentare investitii.pdf662.1 KB
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea incalzirii salilor de clase si a celorlalte incaperi
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sali de clase
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
19.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu