Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor

Şcoala specială Bilbor

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
educationala
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bilbor - Bélbor
Adresa: 
Localitatea Bilbor, Nr.121, Judetul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Inlocuit cazane instalatie termica cu combustibil solid in patru cladiri. Recomandare ISU - cazanele sunt vechi si trebuie inlocuite.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Vechimea cazanelor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon Nota fundamentare investitii.pdf662.1 KB
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea incalzirii salilor de clase si a celorlalte incaperi
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sali de clase
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.00 mii lei
Denumirea investitiei
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu