Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Aldea - Abásfalva
Comăneşti - Homoródkeményfalva
Amplasament: 
Martinis - Aldea - Comanesti
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Luând în considerare că proiectul de investiție „Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775” a fost elaborat în anul 2012 și de atunci au fost mai multe modificări legislative în domeniul construcțiilor; Respectiv potrivit art. V. al OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente; Deasemenea este semnat Contractul de finanțare nr. 914/20.02.2018 încheiat între MDRAP și CJHR, privind finanțarea din Bugetul de Stat al lucrărilor de modernizare între anii 2017-2020. În conformitate cu cele prezentate mai sus este necesar actualizarea documentației tehnico economice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de intervenție ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul este de a îmbunătății capacitatea portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației. Modernizarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 131A.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de finantare nr. 914/20.02.2018 privind Programul național de dezvoltare locală, subprogramul Infrastructură la nivel județean, Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor
Obiectivele proiectului: 
Acest obiectiv este important pentru aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit, este impusă de creşterea continuă a traficului rutier. - Mărirea capacităţii portante a complexelor rutiere a drumurilor existente, amenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor şi a siguranţei circulaţiei
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din Mărtiniș, Aldea, Comănești
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
58.43 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
58.43 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 15558.43 58.43 0.00 0.00 15500.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da