Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bilbor - Bélbor
Amplasament: 
Drumul DJ 174A are traseul Drăgoiasa (DJ 174)-Bilbor-Secu-DN15 și are o lungime de 40 km. Drumul DJ 174C porneste din localiatatea Gura Glodului și se termină în DJ 174A la 3 km nord de Bilbor.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean DJ 174A are urmatoarele caracteristici: drum pietruit cu degradari sub forma de gropi si cedari ale sistemului rutier datorita lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice si a capacitatii portante reduse a straturilor; • latimea partii carosabile este de 4.80 -5.70 m in localitate si de 4.50- 7.00 m in afara localitatilor; • acostamentele sunt din pamant pe anumite portiuni sau lipsesc pe cea mai mare parte drumului; • se poate observa ca scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului nu este asigurata, santurile lipsind sau fiind colmatate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
40.96 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.96 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava 8240.96 40.96 0.00 0.00 8200.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu