Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bilbor - Bélbor
Amplasament: 
Drumul DJ 174A are traseul Drăgoiasa (DJ 174)-Bilbor-Secu-DN15 și are o lungime de 40 km. Drumul DJ 174C porneste din localiatatea Gura Glodului și se termină în DJ 174A la 3 km nord de Bilbor.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean DJ 174A are urmatoarele caracteristici: drum pietruit cu degradari sub forma de gropi si cedari ale sistemului rutier datorita lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice si a capacitatii portante reduse a straturilor; • latimea partii carosabile este de 4.80 -5.70 m in localitate si de 4.50- 7.00 m in afara localitatilor; • acostamentele sunt din pamant pe anumite portiuni sau lipsesc pe cea mai mare parte drumului; • se poate observa ca scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului nu este asigurata, santurile lipsind sau fiind colmatate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.96 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu