Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Uilac - Újlak
Adresa: 
DJ134
Amplasament: 
DJ134
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 134 are o lungime totală de 4,75 km. Începe în județul Harghita de la km 18+400, dar iese înapoi în județul Mureș la km 21+240, și intră iar în județul Harghita la km 22+640 pentru ca apoi să iasă definitiv din județul Harghita la km 24+550. În Monitorul Oficial acest drum figurează ca fiind în județul Harghita pe sectorul 18+400 – 26+550. Aceste sectoare de drum sunt drumuri pietruite. În zonă nu există alte drumuri pentru locuitorii din satul Uilac către DN 13C, prin urmare reabilitarea acestuia are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un drum de pietruit, starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacității portante ale acestuia, fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranță și de confort în trafic, și duc la degradarea accentuată în continuare a suprafeței de rulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort in circulație
Obiectivele proiectului: 
Realizarea caracteristicilor de exploatare prevăzute de normele tehnice în vigoare, în intervalul duratei de exploatare, economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, creşterea capacităţii portante, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona din punct de vedere socio-economic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitatea Uilac
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 12462.00 10.00 0.00 0.00 12452.00
Durata
Durata estimată (luni): 
36 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da