Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Sânmartin - Csíkszentmárton
Adresa: 
Din Sânmartin, de la sfârșitul asffaltului, prin Cinod până la intersecția spre Eghersec - DC 1.
Amplasament: 
Din Sânmartin, de la sfârșitul asffaltului, prin Cinod până la intersecția spre Eghersec - DC 1.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
173/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
114.24 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
114.24 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT 114.24 114.24 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu