Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Sânmartin - Csíkszentmárton
Adresa: 
Din Sânmartin, de la sfârșitul asffaltului, prin Cinod până la intersecția spre Eghersec - DC 1.
Amplasament: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy Eghersec - Egerszék Sânmartin - Csíkszentmárton Valea Uzului - Úzvölgye
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
173/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 316.67 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016
Durata
Durata estimată (luni): 
45 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da