Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, ...
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
servicii publice salvamont
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Adresa: 
Baza salvamont Harghita Mădăraș
Amplasament: 
Baza salvamont Harghita Mădăraș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul salvamont Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea cerințelor fundamentale, stabilite de Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, pe întreaga durată de existență construcțiilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
La clădirea bazei salvamont Harghita Mădăraș au apărut semnele unor degradări la unele elemente structurale de contrucție din lemn (pereți exteriori)
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Remedierea deficiențelor elementelor constructive ale clădirii în vederea utilizării în condiții de siguranță în exploatare și igienă.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcți
Obiectivele proiectului: 
Identificarea deficiențelor elementelor constructive, cauzei și soluțiilor tehnice de remediere
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul care desfășoară activitatea în construcție, conform destinației proiectate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.00 mii lei
Denumirea investitiei
Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da