Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
servicii publice salvamont
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Adresa: 
Baza salvamont Harghita Mădăraș
Amplasament: 
Baza salvamont Harghita Mădăraș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul salvamont Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea cerințelor fundamentale, stabilite de Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, pe întreaga durată de existență construcțiilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
La clădirea bazei salvamont Harghita Mădăraș au apărut semnele unor degradări la unele elemente structurale de contrucție din lemn (pereți exteriori)
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Remedierea deficiențelor elementelor constructive ale clădirii în vederea utilizării în condiții de siguranță în exploatare și igienă.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcți
Obiectivele proiectului: 
Identificarea deficiențelor elementelor constructive, cauzei și soluțiilor tehnice de remediere
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul care desfășoară activitatea în construcție, conform destinației proiectate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
35.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da