Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Amplasament: 
DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
218/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5 164.14 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5 164.14 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 10328.28 5164.14 0.00 0.00 5164.14
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da