Trusă de instrumente operație cezariană

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Trusă de instrumente operație cezariană
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc - Secția Obstetrica-Ginecologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
II.1. Necesitatea investiției - scurtă prezentare a situației existente din care să rezulte necesitatea investiției, însoțită de tabele, hărți, grafice, planșe desenate, fotografii, etc. - deficiențe majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei, după caz instrumentarul pentru operatie cezariana sunt esentiale pentru efectuarea in siguranta a interventiilor chirurgicale. trusele actuale sunt uzate fizic, functioneaza deficitar, pericliteaza siguranta actului medical. numarul operatiiolor cezariana este in crestere, avem frecvent toate trusele folosite - pericol in caz de urgenta. inlocuirea instrumentarului uzat creste calitatea si siguranta actului chirurgical. folosirea echipamentului actual uzat face riscanta efectuarea interventiilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
trusele actuale sunt uzate fizic, functioneaza deficitar, pericliteaza siguranta actului medical. numarul operatiiolor cezariana este in crestere, avem frecvent toate trusele folosite - pericol in caz de urgenta. inlocuirea instrumentarului uzat creste calitatea si siguranta actului chirurgical. folosirea echipamentului actual uzat face riscanta efectuarea interventiilor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
cresterea sigurantei actului medical
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
bloc operator operatii cezariene
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
85.68 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
85.68 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Trusă de instrumente operație cezariană 85.68 0.00 85.68 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu