privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Tutism , Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Zona Munții Harghitei
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Studiul este necesar în vederea obținerii avizului de mediu pentru PUZ Munții Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestui aviz nu se poate aproba Planul Urbanistic Zonal Munții Harghitei
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reglementarea dezvoltării infrastructurii de turism în zona munții Harghitei
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 25705/24.11.2017
Obiectivele proiectului: 
Obținerea avizului de mediu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Munții Harghitei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.40 mii lei
Denumirea investitiei
privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu