privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Tutism , Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Zona Munții Harghitei
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Studiul este necesar în vederea obținerii avizului de mediu pentru PUZ Munții Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestui aviz nu se poate aproba Planul Urbanistic Zonal Munții Harghitei
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reglementarea dezvoltării infrastructurii de turism în zona munții Harghitei
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 25705/24.11.2017
Obiectivele proiectului: 
Obținerea avizului de mediu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Munții Harghitei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
12.40 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.40 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 12.40 12.40 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu