Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Recea - Recefalva
Hagota - Hágótő
Adresa: 
DJ 127
Amplasament: 
DJ 127, Hagota, Recea, Tulgheș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară executarea lucrărilor de reabilitare în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Tronsonul din drumul județean DJ 127, cuprins între Canton nr.1 Țengeler și Tulgheș, km 8+921 - km 30+500, având o lungime de 21,579 km, face parte din rețeaua de drumuri a județului Harghita, fiind încadrată în categoria funcțională a drumurilor de interes județean. În decursul anilor trecuți s-a intervenit pe acest tronson doar cu lucrări de întreținere, pietruire. Podețele aflate pe acest sector sunt în stare diferită de degradare, acestea necesitând lucrări de întreținere și reparații sau dacă expertiza tehnică prevede ca unele dintre ele trebuiesc demolate atunci vor fi înlocuite cu unele noi cu capacitatea sporită de preluare a apelor pluviale. Degradările au tendinţa de extindere iar fără executarea unor lucrări de intervenţie ar putea conduce la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Unește comunele Tulgheș și Ditrău, aflate pe DN15 pe Valea Bistricioarei respectiv pe DN12 pe Valea Mureșului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 42059.00 10.00 0.00 0.00 42049.00
Durata
Durata estimată (luni): 
96 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da