Reabilitare/spor putere post transformare Spital Județean Harghita (proiectrare DALI+PAC+PTE)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare/spor putere post transformare Spital Județean Harghita (proiectrare DALI+PAC+PTE)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Denes Laszlo nr.2
Amplasament: 
Spitalul Județean de Urgență miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean de Urgență miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consumul de energiue electrică al Spitalului trebuie asigurat fără întrerupre, stât în condițiile actuale, cât și în perspectivă când vor fi terminate lucrările de Reamenajare corp C, extindere UPU sau realizare clădire Boli infecțioase
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consumul de energiue electrică actual (fără Reamenajare corp C, extindere UPU sau clădire Boli infecțioase) al Spitalului depășește cu mult puterea prevăzută în Avizul de racordare mici consumatori nr. 176/21.02.2000 în vigoare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Consumul de energie electrică pe amplasamentul actual al Spitalului Județean va prezenta creșteri de ordinul 2-3 ori. putând depășii capacitatea postului de transformare (PT 38) existent.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea nr. 123/2012
Obiectivele proiectului: 
Stabilirea soluțiilor de alimentare a consumatorilor actuali și de perspectivă ai Spitalului în condiții de eficiență și siguranță
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții și personalul care se află/desfășoară activitatea în incinta Spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
45.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
45.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare/spor putere post transformare Spital Județean Harghita (proiectrare DALI+PAC+PTE) 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da