Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Atia - Atyha
Adresa: 
DJ 136A
Amplasament: 
intravilanul și extravilanul comunei Atid și Corund
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
185/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
116.16 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
116.16 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) 116.16 116.16 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu