Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș – Merești, km 0+000-6+135

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș – Merești, km 0+000-6+135
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Merești - Homoródalmás
Adresa: 
DJ 132A, Martinis-Meresti
Amplasament: 
De la intersecția DJ 131A la Mărtiniș prin Merești, până la intersecția DJ 132.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
97/2014
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
4 030.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș – Merești, km 0+000-6+135
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu