,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Borsec - Borszék
Cârța - Karcfalva
Beteşti - Betfalva
Dîrjiu - Székelyderzs
Jolotca - Orotva
Feliceni - Felsőboldogfalva
Mugeni - Bögöz
Ocland - Oklánd
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Porumbeni - Galambfalva
Ulieș - Kányád
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform cerinței din Ghidul Solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 din cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020 și din prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera rezultă necesitatea întocmirii Audit de siguranță rutieră pentru fiecare proiect/LOT
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Conform cerinței din Ghidul Solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 din cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020 și din prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera rezultă necesitatea întocmirii Audit de siguranță rutieră pentru fiecare proiect/LOT
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Fluidizarea traficului rutier
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Conform cerinței din Ghidul Solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 din cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020 și din prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera rezultă necesitatea întocmirii Audit de siguranță rutieră pentru fiecare proiect/LOT
Obiectivele proiectului: 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Realizarea unei infrastructurii moderne de transport rutier în județul Harghita pentru toți participanții la trafic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
236.00 mii lei
Denumirea investitiei
,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu