,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Borsec - Borszék
Cârța - Karcfalva
Beteşti - Betfalva
Dîrjiu - Székelyderzs
Jolotca - Orotva
Feliceni - Felsőboldogfalva
Mugeni - Bögöz
Ocland - Oklánd
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Porumbeni - Galambfalva
Ulieș - Kányád
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform cerinței din Ghidul Solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 din cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020 și din prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera rezultă necesitatea întocmirii Audit de siguranță rutieră pentru fiecare proiect/LOT
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Conform cerinței din Ghidul Solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 din cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020 și din prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera rezultă necesitatea întocmirii Audit de siguranță rutieră pentru fiecare proiect/LOT
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Fluidizarea traficului rutier
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Conform cerinței din Ghidul Solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 din cadrul axei prioritare 6 a POR 2014-2020 și din prevederile Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera rezultă necesitatea întocmirii Audit de siguranță rutieră pentru fiecare proiect/LOT
Obiectivele proiectului: 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Realizarea unei infrastructurii moderne de transport rutier în județul Harghita pentru toți participanții la trafic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
236.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
236.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4 1169.00 236.00 0.00 0.00 933.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu