„Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” lucrări în continuare nercesare finalizării proiectului

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” lucrări în continuare nercesare finalizării proiectului
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sanatate - Conform prevederilor art. 43 ale Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019 în bugetul Ministerului Sănătăţii a fost inclusă suma de 30.680 mii lei pentru lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita. Finanțarea spitalelor se face în baza prevederilor Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Denes Laszlo nr.2
Amplasament: 
Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea Ciuc
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
312/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
16 044.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
16 044.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” lucrări în continuare nercesare finalizării proiectului 16044.00 16044.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da