Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Domeniul sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Denes Laszlo nr. 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării cerinței fundamentale stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții referitoare la rezistența mecanică și stabilitate și pentru realizarea mai multor săli de operație a fost elaborat de SC Danina Star SRL Brașov proiectul nr. 5607/2010 privind Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, iar după aprobarea și autorizarea lucrărilor, pentru realizarea obiectivului a fost încheiat, cu SC Fundamenta SRL, Contractul de lucrări nr. 9173/2012.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Au fost constatate mai multe deficiențe de execuție la construcția existentă, care au determinat unele modificări ale proiectului inițial privind acoperișul, tubulatura de ventilare-climatizare sau de instalații de apă/canalizare/încălzire/ electrice,etc lucrările nu a fost finalizate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Înbunătățirea serviciilor publice din domeniul sănătății
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Ordin nr. 914/2006 privind autorizația sanitară de funcționare a unităților spitalicești și de prescripțiile NP 015/1997.
Obiectivele proiectului: 
Finalizarea consolidării și reamenajării clădirii pentru asigurarea cerințelor de punere în funcțiune și avizare în vederea asigurării unor servicii publice medicale de calitate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Servicii medicale publice de calitate pentru populația din județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
150.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
150.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu