Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Domeniul sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Denes Laszlo nr. 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării cerinței fundamentale stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții referitoare la rezistența mecanică și stabilitate și pentru realizarea mai multor săli de operație a fost elaborat de SC Danina Star SRL Brașov proiectul nr. 5607/2010 privind Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, iar după aprobarea și autorizarea lucrărilor, pentru realizarea obiectivului a fost încheiat, cu SC Fundamenta SRL, Contractul de lucrări nr. 9173/2012.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Au fost constatate mai multe deficiențe de execuție la construcția existentă, care au determinat unele modificări ale proiectului inițial privind acoperișul, tubulatura de ventilare-climatizare sau de instalații de apă/canalizare/încălzire/ electrice,etc lucrările nu a fost finalizate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Înbunătățirea serviciilor publice din domeniul sănătății
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Ordin nr. 914/2006 privind autorizația sanitară de funcționare a unităților spitalicești și de prescripțiile NP 015/1997.
Obiectivele proiectului: 
Finalizarea consolidării și reamenajării clădirii pentru asigurarea cerințelor de punere în funcțiune și avizare în vederea asigurării unor servicii publice medicale de calitate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Servicii medicale publice de calitate pentru populația din județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
150.00 mii lei
Denumirea investitiei
Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu