Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru” – proiect tehnic revizuit (PT+ PAC)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru” – proiect tehnic revizuit (PT+ PAC)
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate, turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Adresa: 
sănătate, turism
Amplasament: 
sănătate, turism
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sântimbru Băi
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În baza proiectului nr.252/2009 de Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru, elaborat de SC Vallum SRL, și prevederilor poz. 21 din anexa la HG nr.120/2010, a fost încheiat cu SC Hera Construct SRL contractul de lucrări nr. 18831/2010. Lucrările proiectate nu au fost finalizate din cauza lipsei de fonduri și construcția nu a fost pusă în funcțiune.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lucrările proiectate nu au fost finalizate, lipsesc elemente de arhitectură din interior, instalația electrică, instalația de încălzire centrală, instalațile sanitare interne
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creașterea atractivității zonei prin mărirea persoanelor interesate de tratamentul specific și atractivitatea turistică
Obiectivele proiectului: 
Finalizarea construcției ”Baia Tradițională din Comuna Sântimbru” având suprafața construită de 315,3 mp și punerea în funcțiune, ca bază de tratament, potrivit scopului pentru care a fost construit
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Persoanele cu recomandări de tratament în mofete
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
33.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
33.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru” – proiect tehnic revizuit (PT+ PAC) 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu