Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru” – proiect tehnic revizuit (PT+ PAC)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru” – proiect tehnic revizuit (PT+ PAC)
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate, turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Adresa: 
sănătate, turism
Amplasament: 
sănătate, turism
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sântimbru Băi
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În baza proiectului nr.252/2009 de Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru, elaborat de SC Vallum SRL, și prevederilor poz. 21 din anexa la HG nr.120/2010, a fost încheiat cu SC Hera Construct SRL contractul de lucrări nr. 18831/2010. Lucrările proiectate nu au fost finalizate din cauza lipsei de fonduri și construcția nu a fost pusă în funcțiune.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lucrările proiectate nu au fost finalizate, lipsesc elemente de arhitectură din interior, instalația electrică, instalația de încălzire centrală, instalațile sanitare interne
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creașterea atractivității zonei prin mărirea persoanelor interesate de tratamentul specific și atractivitatea turistică
Obiectivele proiectului: 
Finalizarea construcției ”Baia Tradițională din Comuna Sântimbru” având suprafața construită de 315,3 mp și punerea în funcțiune, ca bază de tratament, potrivit scopului pentru care a fost construit
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Persoanele cu recomandări de tratament în mofete
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
33.00 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru” – proiect tehnic revizuit (PT+ PAC)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu