Stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Băile Homorod (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Băile Homorod (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...06. Canalizarea si tratarea apelor reziduale
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Canalizare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Vlăhița, Băile Homorod nr. 61
Amplasament: 
Vlăhița, Băile Homorod nr. 61
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita este proprietarul sistemului de apă, sistemului de canalizare și stației de epurare din stațiunea Homorod-Băi. Această stație de epurare are o vechime de peste 30 de ani, este nefuncțional, având un grad mare de uzură. Din această cauză nu poate să primească autorizație de funcționare. Conform Programului de conformare și Îndrumarului redactat de Agenția pentru Protecția Mediului această investiție trebuie realizată până la sfârșitul anului 2020.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Această stație de epurare are o vechime de peste 30 de ani, este nefuncțional, având un grad mare de uzură. Pentru a putea face față cerințelor legale de funcționare și nevoilor fluxului de turiști, este necesar realizarea unei noi stații de epurare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea nivelului de trai al localnicilor, creșterea numărului turiștilor în zonă.
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon Adresa Harviz.pdf533.64 KB
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Hotararea Consiliului Judetean Harghita nr. 237/2014 privind aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
OUG nr. 195/2005 aprobata cu Legea nr. 265/2006 HG nr. 188/2002 modificat prin HG nr. 352/2005 cu privire la aprobarea unor norme de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Programul de conformare nr. 23048/16.09.2016
Obiectivele proiectului: 
Creșterea nivelului de trai al localnicilor, creșterea numărului turiștilor în zonă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localnicii și turiștii din zonă
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
800.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
800.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Băile Homorod (proiectare și execuție) 3500.00 800.00 0.00 0.00 2700.00
Durata
Durata estimată (luni): 
16 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da