Autovehicule

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Autovehicule
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Transport de persoane și de mărfuri
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Consiliul Județean Harghita, Piata Libertatii nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent parcul auto al Consiliului Județean Harghita este compusă din 6 autoturisme, 10 autoutilitare și 1 tractor. Autoturismele HR 06 ADJ ,HR 07 ZSA și autospeciala HR 06 STK au depășit durata normală de funcționare, prevăzută în Anexa nr.1 a Hotărârii nr.2139/2004 cu modificările și completările ulteriore pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe , fiind amortizate complet. Datorită unor aspecte de performanță, aspecte tehnice pe care le prezintă autovehiculele, și care se manifestă prin consum mai ridicat de carburanți, și lubrefianți, uzură morală a pieselor componente, se impune ca necesară și oportună înlocuirea autovehiculelor de mai sus Totodată , având un parcurs de peste 250.000 km cheltuielile de exploatare și de întreținere pentru menținerea lor în stare de funcționare sunt foarte mari. De asemenea condițiile de securitatea transportului asigurate lasă de dorit. Astfel propunem cuprinderea în lista dotărilor independente și a altor investiții cu finanțare de la bugetul local în anul 2017, unui autovehicul.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa mijloacelor de transport, costuri mari la reparații și depășirea duratei de funcționare a autovehiculelor existente în parcul auto al Consiliului Județean Harghita.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Înlocuirea uneia dintre autoturismele HR 06 ADJ cu anul fabricației 2007 și având un parcurs de peste 300.000 km, sau HR 07 ZSA cu anul fabricației 2007 având un parcurs de peste 200.000 km , sau autovehicul special HR 06 STK cu anul fabricației 2009 având un parcurs de peste 350000 km
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
317.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
317.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Autovehicule 317.00 317.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu