Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură apa - canalizare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Homorod Băi, județul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform Programului de conformare și Îndrumarului redactat de Agenția pentru Protecția Mediului această investiție trebuie realizată până la sfârșitul anului 2020.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Județean Harghita este proprietarul sistemului de apă, sistemului de canalizare și stației de epurare din stațiunea Homorod-Băi. Această stație de epurare are o vechime de peste 30 de ani, este nefuncțional, având un grad mare de uzură. Din această cauză nu poate să primească autorizație de funcționare. Pentru a putea face față cerințelor legale de funcționare și nevoilor fluxului de turiști, este necesar realizarea unei noi stații de epurare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea nivelului de trai al localnicilor, creșterea numărului turiștilor în zonă.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Conform Programului de conformare și Îndrumarului redactat de Agenția pentru Protecția Mediului această investiție trebuie realizată până la sfârșitul anului 2020.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
OUG nr. 195/2005 aprobata cu Legea nr. 265/2006 HG nr. 188/2002 modificat prin HG nr. 352/2005 cu privire la aprobarea unor norme de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotararea Consiliului Judetean Harghita nr. 237/2014 privind aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul Harghita
Obiectivele proiectului: 
Creșterea nivelului de trai al localnicilor, creșterea numărului turiștilor în zonă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii localității, turiștii
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi 1428.00 3.30 0.00 0.00 1424.70
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu