Microscop operator

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Microscop operator
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția Oftalmologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În blocul operator oftalmologie sunt operați lunar 180-230 pacienți cu diferite afecțiuni oftalmologice. Microscopul din dotare are peste 15 ani și prezintă mari deficiențe de funcționare, fiind situații în care operațiile sunt reprogramate din cauza defecțiunii. Având în vedere faptul că blocul operator dispune de un phacoemulsificator, luând în considerare numărul mare de intervenții chirurgicale, pentru siguranța actului medical și prevenirea unor posibile greșeli medicale datorate imaginii neclare sau insuficient mărite, este necesar dotarea blocului operator cu un microscop operator performant
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Microscopul din dotare se defectează frecvet, chiar și în timpul operațiilor, astfel există riscul de reducere a numărului de pacienți tratați pe secție.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
.Cu această investiție se va îmbunătății calitatea serviciilor, siguranța actului medical crescând semnificativ, în prezent secția dispunând de un microscop operator cu deficințe mari de funcționare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
378.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
378.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Microscop operator 378.00 0.00 378.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu