Shaver chirurgie endoscopică rinosinusală

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Shaver chirurgie endoscopică rinosinusală
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ORL
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ORL
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Este un aparat relativ nou, care se folosește atât în rinologie în cadrul operațiilor endoscopice cât și în otologie (operația otitelor). Înlocuiește și freza otică. Freza care se află în dotarea secției are o vechime de aprox. 30 ani, fiind total depășită atât fizic cât și moral. Prin dotarea blocului operator cu acest aparat vor fi create condiițile tehnice de efectuare a unor intervenții chirurgicale inaccesibile în prezent (ex. intervenții endoscopice nazale), astfel pacienții nu vor mai și trimiși către alte unități în afara județului. Datorită structurii shaverului și luând în considerare posibilitatea de adaptare a acestuia la trunul existent, vor fi simplificate din punct de vedere tehnic intervențiile chirurgicale datorită capacității de perforare și aspirație prin aceeași mișcare. Această posibilitate va creștre siguranța actului medical datorită reducerii manevrelor din timpul intervențiilor chirurgicale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Trimiterea pacienților către alte unități din alte județe.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu și îmbunătățirea condițiilor intervențiilor chirurgicale, creșterea siguranței actului medical și lărgirea afeciunilor tratate în cadrul spitalului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
150.80 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
150.80 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Shaver chirurgie endoscopică rinosinusală 150.80 0.00 150.80 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu