Lampă scialitică

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Lampă scialitică
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Activitate zilnică în domeniul sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc - Bloc operator Urologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Această investiție este necesară pentru asigurarea efectuării în condiții corespunzătoare a intervențiilor chirurgicale. Înlocuirea lampei scialitice existente este necesară deoarece lampa din dotare prezintă defecțiuni la funcționare iar intensitatea de luminare este necorespunzatoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Extinderea perioadei intervențiilor chirurgicale cauzate de condiții intraoperatorii necorespnzătoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor corespunzătoare în timpul intervențiilor chirurgicale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, Pacienți operați
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
8.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lampă scialitică 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu