Lampă scialitică

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Lampă scialitică
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Activitate zilnică în domeniul sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc - Bloc operator Urologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Această investiție este necesară pentru asigurarea efectuării în condiții corespunzătoare a intervențiilor chirurgicale. Înlocuirea lampei scialitice existente este necesară deoarece lampa din dotare prezintă defecțiuni la funcționare iar intensitatea de luminare este necorespunzatoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Extinderea perioadei intervențiilor chirurgicale cauzate de condiții intraoperatorii necorespnzătoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor corespunzătoare în timpul intervențiilor chirurgicale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, Pacienți operați
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.00 mii lei
Denumirea investitiei
Lampă scialitică
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu