Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita (faza DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita (faza DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de administrare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Sediul Consiliului Judeţean Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Palatului Administrativ al județului Harghita, este amplasată în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita și are destinație de funcțiuni administrative. Regimul tehnic al construcției este S+P+4E.Construcția a fost executată în anii 1984-1985.Instalațiile clădirii Palatului administrativ al Județului Harghita prezintă un grad ridicat de uzură, rezultat în urma unei perioade de folosință de peste 30 de ani, în această perioadă lucrările de reparații și modernizări au fost minime.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Majoritatea elementelor componente ale instalațiilor și-au depășit durata de serviciu, iar instalațiile în ansamblul lor au depășit durata normală de funcționare. Acest lucru impune intrarea instalațiilor în reparație capitală și modernizare pentru asigurarea funcționării instalațiilor la un nivel de performanță ridicat, prin înlocuirea unor echipamente și de părți de instalații. Încălzirea clădirii se face printr-un sistem propriu, cu centrală termică la subsolul clădirii cu două cazane de apă caldă NEW CONFORT – NA 800, care sunt în funcțiune din anul 2004 și au depășit durata normală de funcționare. În clădire sunt patru puțuri cu ascensoare în funcțiune, din care trei ascensoare (lifturi) pentru persoane sunt în funcțiune de peste 30 de ani. Consumului de energie termică și electrică în clădire este mare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reducerea consumului de energie termică și electrică în clădire.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Reducerea consumului de energie termică și electrică în clădire.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare - Respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 Republicată privind performanţa energetică a clădirilor, cu completările și modificările ulterioare
Obiectivele proiectului: 
Reducerea consumului de energie termică și electrică în clădire.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Imobil aflat în patrimoniul județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
230.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
230.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita (faza DALI) 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu