Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (SF completat cu elemente DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (SF completat cu elemente DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism și educație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Băile Homorod, zona Ilona völgye, nr. 24
Amplasament: 
Băile Homorod
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente şi expertizarea tehnică a imobilelor situate în localitatea Băile Homorod, aflate în proprietatea judeţului Harghita. Expertiza tehnică printre altele recomandă îmbunătăţirea rezistenţei a stabilităţii şi a durabilităţii Vilei nr. 24 conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficienţe semnalate la Vila nr. 24 sunt: degradate parterul şi demisolul din cauza pătrunderii ploii şi umezelii prin acoperisul degradat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Ca urmare, implementarea proiectului este dezvoltarea turismului.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Conform alin. (4) art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 54 / 2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita „Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea infrastructurii turistice, formarea unui imagini turistice atractive, devoltarea turismului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Tineret, scolari
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (SF completat cu elemente DALI) 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu