Fotolii pentru administrarea chimioterapiei

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Fotolii pentru administrarea chimioterapiei
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Activitate zilnică în cadrul Oncologiei
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc - Compartimentul Oncologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În perioada 01 ianuarie 31 august 2016 în cadrul compartimentului Oncologie au fost tratați în regim de spitalizare de zi 1191 de pacienți. Acest regim al serviciilor medicale spitalicești nu necesită internare continuă și are o durată de maxim 12 ore/vizită(zi). În prezent pacienții cu spitalizare de zi sunt cazați în cadrul compartimentului în saloanele (paturile) contractate pe spitalizare continuă, numărul pacienților externați în aceeași perioadă fiind de 1186.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Dotarea Oncologiei cu fotolii pentru administrarea chimioterapiei ar spori comfortul pacienților tratați și ar permite evitarea situațiilor în care pacienții cu afecțiune mai puțin grave cu cei din fază terminală.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor minime necesare specifice și sporirea senzației de comfort.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții tratați prin regim de spitalizare de zi în cadrul compartimentului oncologie.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Bani de sponsorizare
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Fotolii pentru administrarea chimioterapiei 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu