Ecograf portabil

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Ecograf portabil
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ATI
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Se doreste introducerea în practica anestezică a anesteziei regionale ecoghidate. Acest tip de anestezie ajută la creșterea calității actului medical precum și la îmbunătățirea procentului cost-eficiență a procedurii anestezice. Investiție necesară pentru diversificarea procedurilor anestezice, asigurarea unei proceduri sigure și cu efecte adverse mai puține față de procedurile practicate în prezent, respectiv anesteziile generale, în situațiile la care se pretează.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa unui ecograf portabil nu pot fi întroduse în practia medicală anestezia reaginală ecoghidată.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu, îmbunătățirea siguranței actului medical, creșterea calității actului medical.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
180.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
180.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Ecograf portabil 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu