Sistem de stingere incendii

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Sistem de stingere incendii
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate, Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Camera serverelor, Spitalele din județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin proiectul cu finanțare nerambursabilă UE – POSCCE ””E-sănătate, servicii medicale de calitate” - sistem informatic medical la nivelul județului Harghita” în cadrul spitalului a fost amenajată o cameră a serverelor prin care sunt asigurate activitatea informatică a tuturor spitalelor din județul Harghita, respectiv sunt salvate și stocate datele și informațiile medicale și administrative ale acestora. Avand în vedere importanța și valoarea acestor informații precum și valoarea investiției ce s-a realizat prin montarea serverelor și structurii aferente este absolut necesar asigurarea camerei prin montarea unui sistem de stingere cu gaz inert. Momentan avem în camera de servere stingătoare uzuale, care nu sunt potrivite pentru echipamente electronice. Este nevoie de un sistem de detecție, alarmare, stingere incendiu cu gaz inert de expl. agent curat HFC 227ea (FM200) care nu deterioreaza echipamentele informatice, electronice, fiind vorba de echipamente foarte scumpe și date care ar trebuie să funcționeze și după o stingere. Sistemul de stingere trebuie să fie automat, să detecteze incendiul timpuriu și să pornească stingerea automat; să semnaleze prin alarmă. Investiția cuprinde proiectarea autorizată, montare, testare și punerea în funcțiune a sistemului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent în afara salvărilor de back-up nu există nicio altă metodă de prevenire a deteriorării investiției realizate prin finanțare eurpeană.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor fizice pentru protecția datelor informatice centralizate și stocate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc pentru toate spitalele din județul Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți, personal TESA.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
40.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de stingere incendii 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu