Aparat de electroterapie

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Aparat de electroterapie
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Szász Endre nr. 4
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția Balneofizioterapie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent în cadrul secției avem aparate din aceasta categorie dar durata lor de funcționare la unele aparte este deja depășită (peste 10 ani). Cu aceste aparate din dotare nu pot fi asigurate tratamentele necesare pentru pacienți iar pe partea de finanțare nu sunt luate în calcul la punctarea dotării secției din partea CAS. Numărul procedurilor efectuate și raportate spre CASJ este în raport cu numărul și vechimea aparatelor existente de pe secție. În cazul aparatelor cu o vechime de peste 10 ani fiecare an se penalizează cu 2 puncte, valoarea finală a contractului fiind mult inferior față de necesitatea reală. Prin dotarea secției cu aceste aparate ar crește numărul pacienților tratați și numărul cazurilor decontați din partea CAS.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cu aparatele din dotare nu pot fi asigurate tratamentele necesare pentru pacienți.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea condițiilor minime de tratare și asigurarea accesabilității la tratamente de specialitate pentru pacienții din zonă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
13.80 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
13.80 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparat de electroterapie 13.80 0.00 13.80 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu