Piezotom

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Piezotom
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Szász endre nr. 4
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ORL
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Începând cu 01 februarie 2017 serviciile asigurate de secția ORL s-a lărgit cu activitatea de chirurgie orală și maxilo-facială. Având în vedere faptul că este o activitate nouîncepută și luând în considerare specificul activității este necesar acest aparat pentru a putea fi efectuare intervențiile pe părțile moi este absolut necesar dotarea secției cu un electrocauter.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un aparat chirurgical ultrasonografic, care este necesar în chirurgia ortognată, pentru secționarea oaselor maxilare, cu 90% mai puțină traumatizare osoasa locală, secția nu dispune de acest (sau acest tip) de aparat, astfel nu pot fi realizate intervențiile ce necesită secționarea oaselor maxilare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu, lărgirea specialităților medicale prestate de Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
86.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
86.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Piezotom 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu