Lucrări de întreținere - 2018 - pe DJ131

Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene. Lucrări de întreținere pe DJ131: În cadrul contractului subsecvent nr. 93/21700/14.09.2018 s-a executat lucrări de gabioane (29,50 mc) pe DJ 131 la poziția km 48+260. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 8.052,65 lei. În cadrul contractului subsecvent nr. 61/19670/23.08.2018 s-au executat lucrări de întreținere curente și periodică: întreținerea șanțurilor și rigolelor, cosirea mecanică a vegetației, defrișarea manuală a suprafețelor împădurite, lucrări de betoane în fundații, lucrări de betoane în elevații. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 17.074,66 lei. În cadrul contractului subsecvent nr. 96/23094/28.09.2018 s-au executat: lucrări de pietruire, întreținerea șanțurilor și rigolelor, lucrări de betoane în fundații, lucrări de betoane în elevații, lucrări de terasamente. În cadrul contractului subsecvent nr. 82/21882/17.09.2018 s-au executat lucrări de plombare a suprafețelor degradate. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 3.001,69 lei.