Fiziodispenser

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Fiziodispenser
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Szász Endre nr. 4
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ORL
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Începând cu 01 februarie 2017 serviciile asigurate de secția ORL s-a lărgit cu activitatea de chirurgie orală și maxilo-facială. Având în vedere faptul că este o activitate nou începută și luând în considerare specificul activității este necesar acest aparat pentru a putea fi efectuare intervențiile specifice otomaxiofaciale este absolut necesar dotarea secției cu un fiziodespenser.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fără acest aparat care include și piesele de mână, nu se poate intervenii la nivelul oaselor maxilare, pentru ca majoritate patologiei apar intraosos la nivel maxilo-facial.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu, lărgirea specialităților medicale asigurate de Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
spital
Suma aprobată pt anul în curs: 
31.00 mii lei
Denumirea investitiei
Fiziodispenser
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu