Hargita Megye Tanácsa Műszaki Vezérigazgatóság

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT - 2018

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
1 BARIERĂ ELECTROMECANICĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
2 APARAT DE VENTILAȚIE NEINVAZIVĂ TIP CPAP PENTRU NOU-NĂSCUT Spitalul Judeţean de Urgenţă
3 APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T Spitalul Judeţean de Urgenţă
4 PULSOXIMETRU CU SENZORI DE UZ NEONATAL Spitalul Judeţean de Urgenţă
5 REȚEA DE OXIGEN ȘI AER COMPRIMAT (OXITERAPIE ȘI ASPIRAȚIE) SECȚIA MEDICINA INTERNĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
6 MASĂ RADIANTĂ CU UNITATE DE REANIMARE NOU-NĂSCUȚI Spitalul Judeţean de Urgenţă
7 REABILITARE REZERVOR APĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
8 LICENȚĂ SISTEM OPERARE SERVER Spitalul Judeţean de Urgenţă
9 Mașină de spălat rufe Spitalul Judeţean de Urgenţă
10 CENTRIFUGA CU VITEZA MARE CU ROTOARE SCHIMBABILE Spitalul Judeţean de Urgenţă
11 CONGELATOR BIOMEDICAL Spitalul Judeţean de Urgenţă
12 MOBILIER DE LABORATOR Spitalul Judeţean de Urgenţă
13 MASĂ DE PUS ÎN LUCRU CU ASPIRAȚIE Spitalul Judeţean de Urgenţă
14 PLITĂ CALDĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
15 STATIE AUTOMATĂ DE COLORARE Spitalul Judeţean de Urgenţă
16 Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă Spitalul Judeţean de Urgenţă
17 Mașină de spălat rufe industrială Spitalul Judeţean de Urgenţă
18 Analiză de risc la securitatea fizică Spitalul Judeţean de Urgenţă
19 Reabilitare DJ 136, km 17+925-18+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
20 Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
21 Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect) Direcția Generală Tehnică
22 Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas Direcţia Generală Economică
23 Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ Direcția Generală Management
24 privind necesitatea și oportunitatea includerii elaborării studiului de fezabilitate "Reabilitarea unui imobil pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Miercurea Ciuc” pentru proiectul: ”POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Inc Direcția Generală Tehnică
25 APARATURA MEDICALA Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
26 Apartament pentru medici Spitalul Judeţean de Urgenţă
27 Modul streaming online Direcția Generală Patrimoniu
28 Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică Direcția Generală Tehnică
29 Aparat de fotografiat cu obiectiv Direcția Generală Patrimoniu
30 Cameră video Direcția Generală Patrimoniu
31 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
32 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
33 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
34 Aparat laser Spitalul Judeţean de Urgenţă
35 Generator curent electric Spitalul Judeţean de Urgenţă
36 Aplicația P.A.A.P. Direcţia Generală Economică
37 Produse informative și de promovare - aplicație smartphone în cadrul proiectului Insights Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
38 Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru”– proiect tehnic revizuit (PT+ PAC) Direcția Generală Tehnică
39 Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date Biblioteca Judeţeană Kájoni János
40 Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE Direcția Generală Tehnică
41 ”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.) Direcția Generală Tehnică
42 Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI Direcția Generală Tehnică
43 Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF Direcția Generală Tehnică
44 Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF Direcția Generală Tehnică
45 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef
46 Achizitionarea de corturi comandament complet echipate Inspectoratul pentru Situații de Urgență
47 Dronă cu cameră 4k și telecomandă Direcția Generală Tehnică
48 Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
49 Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020” UIP SMID Harghita
50 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava (asistenta tehnica din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
51 Duș subacval Spitalul Judeţean de Urgenţă
52 Pensă pentru corp străin Spitalul Judeţean de Urgenţă
53 Pensă pentru biopsie Spitalul Judeţean de Urgenţă
54 Reabilitare Bloc operator temporar Spitalul Judeţean de Urgenţă
55 Trusă chirurgicală Spitalul Judeţean de Urgenţă
56 Cărucior tratament Spitalul Judeţean de Urgenţă
57 Aspirator chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
58 Cărucior universal multifuncțional pentru urgențe Spitalul Judeţean de Urgenţă
59 Cardiotocograf Spitalul Judeţean de Urgenţă
60 Casolete de sterilizare mare Spitalul Judeţean de Urgenţă
61 Casolete de sterilizare mediu Spitalul Judeţean de Urgenţă
62 Autoclav Spitalul Judeţean de Urgenţă
63 Developeză umedă Spitalul Judeţean de Urgenţă
64 Aparat de încălzire fluide Spitalul Judeţean de Urgenţă
65 Rampă de gaze Spitalul Judeţean de Urgenţă
66 Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
67 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
68 Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
69 R.K. REȚEA DE CANALIZARE DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
70 R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
71 R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
72 Complex de servicii Cristuru Secuiesc (studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
73 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu Direcţia Generală Economică
74 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K. ACOPERIȘURI PENTRU : UZINA DE APĂ, UZINA ELECTRICĂ, MAGAZIA DE ALIMENTE, PAVILIONUL NR.27, PAVILIONUL NR.28 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
75 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik Direcţia Generală Economică
76 ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
77 Centru de recuperare și 2 case de tip familial in comuna Bilbor (Studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
78 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
79 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
80 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
81 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
82 Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție) Şcoala Specială Ocland
83 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
84 Achizitionare de echipamente si aparatura IT Inspectoratul pentru Situații de Urgență
85 Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare Inspectoratul pentru Situații de Urgență
86 Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni Direcția Generală Tehnică
87 PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE Centrul Judetean Militar
88 Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 Direcția Generală Tehnică
89 Computere de birou (stații de lucru) Direcția Generală Patrimoniu
90 Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS) Direcția Generală Patrimoniu
91 Switch Direcția Generală Patrimoniu
92 Server Direcția Generală Patrimoniu
93 Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
94 Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
95 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
96 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
97 Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
98 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT ) Direcția Generală Tehnică
99 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 Direcția Generală Tehnică
100 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000 Direcția Generală Tehnică
101 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
102 Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775 Direcția Generală Tehnică
103 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 Direcția Generală Tehnică
104 ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului Direcția Generală Tehnică
105 Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita Direcția Generală Tehnică
106 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
107 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 Direcția Generală Tehnică
108 Proiectare DJ134A Șoimușu Mic- Cristuru Secuiesc (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
109 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
110 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane Direcția Generală Tehnică
111 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” Direcția Generală Tehnică
112 Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
113 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150 Direcția Generală Tehnică
114 Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita Direcția Generală Patrimoniu
115 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631 Direcția Generală Tehnică
116 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000 Direcția Generală Tehnică
117 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod ( DALI) Direcția Generală Patrimoniu
118 Amenajare trotuare in comuna Zetea Direcția Generală Tehnică
119 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
120 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101 Direcția Generală Tehnică
121 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500 Direcția Generală Tehnică
122 Achiziția unui dispozitiv pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare Direcția Generală Patrimoniu
123 Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu,Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
124 Proiectare DJ131A,Comănești - Mărtiniș ( 25% PT, conform contract și asistență tehnică din partea proiectantului ) Direcția Generală Tehnică
125 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava Direcția Generală Tehnică
126 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631-15+484 Direcția Generală Tehnică
127 Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
128 Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita Arhitect Şef
129 Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135 Direcția Generală Tehnică
130 Achiziția unui mini excavator Direcția Generală Patrimoniu
131 Achiziția unei remoci auto cu obloane Direcția Generală Patrimoniu
132 Sistem de conferință și de votare Direcția Generală Patrimoniu
133 Achiziția a trei bucăți autovehicule noi Direcția Generală Patrimoniu
134 Generator de curent electric Direcția Generală Patrimoniu
135 Achiziția unei autoutilitare cu cabină dublă și benă basculabilă Direcția Generală Patrimoniu
136 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu
137 Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri" Direcția Generală Tehnică
138 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
139 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
140 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase Direcția Generală Tehnică
141 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)” Direcția Generală Tehnică
142 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, județul Harghita, actualizare proiect Direcția Generală Tehnică
143 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
144 Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500 Direcția Generală Tehnică
145 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică
146 Reabilitare DJ123C, km 1+856 - 7+000 - ieșire sat Hosasău (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
147 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A Direcția Generală Tehnică
148 Reabilitare DJ 134 lim. Jud. Mures - Uilac - lim. Jud. Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
149 Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență Arhitect Şef
150 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
151 Proiect Tehnic privind continuarea lucrărilor de ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” (necesare finalizării proiectului) Direcția Generală Tehnică
152 Presă hidraulică Spitalul Judeţean de Urgenţă
153 Set scule reparatii auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
154 Elevator auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
155 Compresor aer profesional Spitalul Judeţean de Urgenţă
156 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor corp spital Vlăhița Spitalul Judeţean de Urgenţă
157 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. N.Bălcescu nr 1 Spitalul Judeţean de Urgenţă
158 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre Spitalul Judeţean de Urgenţă
159 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. Dr Dénes László nr. 2 Spitalul Judeţean de Urgenţă
160 Aparat de oxigen Spitalul Judeţean de Urgenţă
161 Set instrumente Spitalul Judeţean de Urgenţă
162 Cauter mono și bipolar Spitalul Judeţean de Urgenţă
163 Aparat rontgen mobil digital Spitalul Judeţean de Urgenţă
164 Incubator pentru nou-născuți Spitalul Judeţean de Urgenţă
165 Lampă de fototerapie Spitalul Judeţean de Urgenţă
166 Injectomat pediatrie Spitalul Judeţean de Urgenţă
167 Pătuț încălzit nou-născuți/Masă radiantă resuscitare Spitalul Judeţean de Urgenţă
168 Targă transport pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă
169 Set instrumentar ortopdie-traumatologie Spitalul Judeţean de Urgenţă
170 Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular Spitalul Judeţean de Urgenţă
171 Lampă frontală Spitalul Judeţean de Urgenţă
172 Timpanometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
173 Masă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
174 Lampă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
175 Trusă bronhoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
176 Trusă pentru endoscopia sinusului maxilar Spitalul Judeţean de Urgenţă
177 Microscop operator Spitalul Judeţean de Urgenţă
178 Trusă de microchirurgie laringiană Spitalul Judeţean de Urgenţă
179 Accesoriu - Sistem de videomonitorizare pentru microscopul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
180 Aparat de sterilizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
181 Biometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
182 Trusă histerectomie abdominală Spitalul Judeţean de Urgenţă
183 Retractor chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
184 “Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
185 Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari Direcția Generală Tehnică
186 Sistem de videomonitorizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
187 Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA. Direcția Generală Patrimoniu
188 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare) Direcția Generală Tehnică
189 Spirometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
190 „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
191 Trusă de videoendoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
192 Lucrări necesare eliminării efectelor inundantiei pe DJ 131, la Km 70+050-70+150, proiectare fază DALI Direcția Generală Tehnică
193 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT) Direcția Generală Tehnică
194 Electrocauter cu plasma argon Spitalul Judeţean de Urgenţă
195 "Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT Direcția Generală Tehnică
196 Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
197 Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.) Direcția Generală Patrimoniu
198 Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” Direcția Generală Tehnică
199 Lampă de examinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
200 Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 Direcția Generală Tehnică
201 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund Direcția Generală Tehnică
202 Trusă de mică chirurgie Spitalul Judeţean de Urgenţă
203 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
204 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
205 Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu
206 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu
207 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 Direcția Generală Tehnică
208 Aparat test de efort covor rulant Spitalul Judeţean de Urgenţă
209 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție) Direcția Generală Patrimoniu
210 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
211 Injectomat Spitalul Judeţean de Urgenţă
212 Construire trotuare lângă drumurile județene din comuna Ditrau Direcția Generală Tehnică
213 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
214 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
215 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 Direcția Generală Tehnică
216 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
217 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
218 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
219 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 Direcția Generală Tehnică
220 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente) Direcția Generală Tehnică
221 Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu Direcția Generală Tehnică
222 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
223 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
224 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
225 Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu
226 „Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
227 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita Arhitect Şef
228 Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc” Direcția Generală Patrimoniu
229 Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu Direcția Generală Tehnică
230 Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție ) Direcția Generală Patrimoniu
231 Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita Direcția Generală Tehnică
232 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
233 Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita Direcția Generală Tehnică
234 Telefoane mobile Direcția Generală Patrimoniu
235 Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (elaborare DALI +PT) Direcția Generală Tehnică
236 Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362 Direcția Generală Tehnică
237 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
238 Monitor funcții vitale Spitalul Judeţean de Urgenţă
239 servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita” Direcția Generală Tehnică
240 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică
241 Pat terapie intensivă Spitalul Judeţean de Urgenţă
242 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
243 Turn de laparoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
244 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT) Direcția Generală Tehnică
245 Aparat de dezinfectat aer, suprafețe cu raze UV Spitalul Judeţean de Urgenţă
246 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
247 „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
248 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita UIP SMID Harghita
249 Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
250 Microtom rotativ Spitalul Judeţean de Urgenţă
251 Procesator automat de țesuturi Spitalul Judeţean de Urgenţă
252 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie) Serviciul Public Salvamont
253 Doua rucsacuri cu airbag și cu pips Serviciul Public Salvamont
254 Camera foto-video de 360⁰ Serviciul Public Salvamont
255 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari) Serviciul Public Salvamont
256 Achiziționarea a două refugii montane Serviciul Public Salvamont