Hargita Megye Tanácsa Műszaki Vezérigazgatóság

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
1 Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică Direcția Generală Tehnică
2 Aparat de fotografiat cu obiectiv Direcția Generală Patrimoniu
3 Cameră video Direcția Generală Patrimoniu
4 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (proiectare) Direcția Generală Patrimoniu
5 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod (proiectare) Direcția Generală Patrimoniu
6 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (proiectare) Direcția Generală Patrimoniu
7 Aparat laser Spitalul Judeţean de Urgenţă
8 Generator curent electric Spitalul Judeţean de Urgenţă
9 Aplicația P.A.A.P. Direcţia Generală Economică
10 Produse informative și de promovare - aplicație smartphone în cadrul proiectului Insights Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
11 Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru”– proiect tehnic revizuit (PT+ PAC) Direcția Generală Tehnică
12 Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date Biblioteca Judeţeană Kájoni János
13 Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE Direcția Generală Tehnică
14 ”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.) Direcția Generală Tehnică
15 Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI Direcția Generală Tehnică
16 Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF Direcția Generală Tehnică
17 Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF Direcția Generală Tehnică
18 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef
19 Achizitionarea de corturi comandament complet echipate Inspectoratul pentru Situații de Urgență
20 Dronă cu cameră 4k și telecomandă Direcția Generală Tehnică
21 Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
22 Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020” UIP SMID Harghita
23 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava (asistenta tehnica din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
24 Duș subacval Spitalul Judeţean de Urgenţă
25 Pensă pentru corp străin Spitalul Judeţean de Urgenţă
26 Pensă pentru biopsie Spitalul Judeţean de Urgenţă
27 Reabilitare Bloc operator temporar Spitalul Judeţean de Urgenţă
28 Trusă chirurgicală Spitalul Judeţean de Urgenţă
29 Cărucior tratament Spitalul Judeţean de Urgenţă
30 Aspirator chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
31 Cărucior universal multifuncțional pentru urgențe Spitalul Judeţean de Urgenţă
32 Cardiotocograf Spitalul Judeţean de Urgenţă
33 Casolete de sterilizare mare Spitalul Judeţean de Urgenţă
34 Casolete de sterilizare mediu Spitalul Judeţean de Urgenţă
35 Autoclav Spitalul Judeţean de Urgenţă
36 Developeză umedă Spitalul Judeţean de Urgenţă
37 Aparat de încălzire fluide Spitalul Judeţean de Urgenţă
38 Rampă de gaze Spitalul Judeţean de Urgenţă
39 Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
40 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
41 Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
42 R.K. REȚEA DE CANALIZARE DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
43 R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
44 R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
45 Complex de servicii Cristuru Secuiesc (studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
46 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu Direcţia Generală Economică
47 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K. ACOPERIȘURI PENTRU : UZINA DE APĂ, UZINA ELECTRICĂ, MAGAZIA DE ALIMENTE, PAVILIONUL NR.27, PAVILIONUL NR.28 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
48 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik Direcţia Generală Economică
49 ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
50 Centru de recuperare și 2 case de tip familial in comuna Bilbor (Studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
51 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
52 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
53 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
54 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
55 Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție) Şcoala Specială Ocland
56 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
57 Achizitionare de echipamente si aparatura IT Inspectoratul pentru Situații de Urgență
58 Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare Inspectoratul pentru Situații de Urgență
59 Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni Direcția Generală Tehnică
60 PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE Centrul Judetean Militar
61 Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 Direcția Generală Tehnică
62 Computere de birou (stații de lucru) Direcția Generală Patrimoniu
63 Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS) Direcția Generală Patrimoniu
64 Switch Direcția Generală Patrimoniu
65 Server Direcția Generală Patrimoniu
66 Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
67 Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
68 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
69 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
70 Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
71 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT ) Direcția Generală Tehnică
72 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 Direcția Generală Tehnică
73 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000 Direcția Generală Tehnică
74 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (proiectare) Direcția Generală Patrimoniu
75 Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775 Direcția Generală Tehnică
76 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 Direcția Generală Tehnică
77 ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului Direcția Generală Tehnică
78 Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita Direcția Generală Tehnică
79 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
80 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 Direcția Generală Tehnică
81 Proiectare DJ134A Șoimușu Mic- Cristuru Secuiesc (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
82 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
83 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane Direcția Generală Tehnică
84 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” Direcția Generală Tehnică
85 Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
86 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150 Direcția Generală Tehnică
87 Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita Direcția Generală Patrimoniu
88 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631 Direcția Generală Tehnică
89 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000 Direcția Generală Tehnică
90 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod ( proiectare) Direcția Generală Patrimoniu
91 Amenajare trotuare in comuna Zetea Direcția Generală Tehnică
92 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
93 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101 Direcția Generală Tehnică
94 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500 Direcția Generală Tehnică
95 Achiziția unui dispozitiv pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare Direcția Generală Patrimoniu
96 Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu,Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
97 Proiectare DJ131A,Comănești - Mărtiniș ( 25% PT, conform contract și asistență tehnică din partea proiectantului ) Direcția Generală Tehnică
98 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava Direcția Generală Tehnică
99 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631-15+484 Direcția Generală Tehnică
100 Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
101 Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita Arhitect Şef
102 Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135 Direcția Generală Tehnică
103 Achiziția unui mini excavator Direcția Generală Patrimoniu
104 Achiziția unei remoci auto cu obloane Direcția Generală Patrimoniu
105 Sistem de conferință și de votare Direcția Generală Patrimoniu
106 Achiziția a trei bucăți autovehicule noi Direcția Generală Patrimoniu
107 Generator de curent electric Direcția Generală Patrimoniu
108 Achiziția unei autoutilitare cu cabină dublă și benă basculabilă Direcția Generală Patrimoniu
109 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu
110 Elaborării studiului de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri" Direcția Generală Tehnică
111 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
112 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
113 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase Direcția Generală Tehnică
114 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)” Direcția Generală Tehnică
115 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, județul Harghita, actualizare proiect Direcția Generală Tehnică
116 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
117 Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500 Direcția Generală Tehnică
118 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică
119 Reabilitare DJ123C, km 1+856 - 7+000 - ieșire sat Hosasău (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
120 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A Direcția Generală Tehnică
121 Reabilitare DJ 134 lim. Jud. Mures - Uilac - lim. Jud. Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
122 Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență Arhitect Şef
123 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
124 Proiect Tehnic privind continuarea lucrărilor de ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” (necesare finalizării proiectului) Direcția Generală Tehnică
125 Presă hidraulică Spitalul Judeţean de Urgenţă
126 Set scule reparatii auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
127 Elevator auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
128 Compresor aer profesional Spitalul Judeţean de Urgenţă
129 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor corp spital Vlăhița Spitalul Judeţean de Urgenţă
130 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. N.Bălcescu nr 1 Spitalul Judeţean de Urgenţă
131 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre Spitalul Judeţean de Urgenţă
132 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. Dr Dénes László nr. 2 Spitalul Judeţean de Urgenţă
133 Aparat de oxigen Spitalul Judeţean de Urgenţă
134 Set instrumente Spitalul Judeţean de Urgenţă
135 Cauter mono și bipolar Spitalul Judeţean de Urgenţă
136 Aparat rontgen mobil digital Spitalul Judeţean de Urgenţă
137 Incubator pentru nou-născuți Spitalul Judeţean de Urgenţă
138 Lampă de fototerapie Spitalul Judeţean de Urgenţă
139 Injectomat pediatrie Spitalul Judeţean de Urgenţă
140 Pătuț încălzit nou-născuți/Masă radiantă resuscitare Spitalul Judeţean de Urgenţă
141 Targă transport pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă
142 Set instrumentar ortopdie-traumatologie Spitalul Judeţean de Urgenţă
143 Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular Spitalul Judeţean de Urgenţă
144 Lampă frontală Spitalul Judeţean de Urgenţă
145 Timpanometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
146 Masă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
147 Lampă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
148 Trusă bronhoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
149 Trusă pentru endoscopia sinusului maxilar Spitalul Judeţean de Urgenţă
150 Microscop operator Spitalul Judeţean de Urgenţă
151 Trusă de microchirurgie laringiană Spitalul Judeţean de Urgenţă
152 Accesoriu - Sistem de videomonitorizare pentru microscopul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
153 Aparat de sterilizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
154 Biometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
155 Trusă histerectomie abdominală Spitalul Judeţean de Urgenţă
156 Retractor chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
157 “Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
158 Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari Direcția Generală Tehnică
159 Sistem de videomonitorizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
160 Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA. Direcția Generală Patrimoniu
161 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare) Direcția Generală Tehnică
162 Spirometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
163 „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
164 Trusă de videoendoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
165 Lucrări necesare eliminării efectelor inundantiei pe DJ 131, la Km 70+050-70+150, proiectare fază DALI Direcția Generală Tehnică
166 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT) Direcția Generală Tehnică
167 Electrocauter cu plasma argon Spitalul Judeţean de Urgenţă
168 "Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT Direcția Generală Tehnică
169 Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
170 Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (Proiectare) Direcția Generală Patrimoniu
171 Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” Direcția Generală Tehnică
172 Lampă de examinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
173 Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 Direcția Generală Tehnică
174 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund Direcția Generală Tehnică
175 Trusă de mică chirurgie Spitalul Judeţean de Urgenţă
176 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
177 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
178 Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu
179 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu
180 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 Direcția Generală Tehnică
181 Aparat test de efort covor rulant Spitalul Judeţean de Urgenţă
182 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție) Direcția Generală Patrimoniu
183 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
184 Injectomat Spitalul Judeţean de Urgenţă
185 Construire trotuare lângă drumurile județene din comuna Ditrau Direcția Generală Tehnică
186 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
187 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
188 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 Direcția Generală Tehnică
189 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
190 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
191 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
192 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 Direcția Generală Tehnică
193 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente) Direcția Generală Tehnică
194 Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu Direcția Generală Tehnică
195 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
196 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
197 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
198 Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu
199 „Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
200 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita Arhitect Şef
201 Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc” Direcția Generală Patrimoniu
202 Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu Direcția Generală Tehnică
203 Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție ) Direcția Generală Patrimoniu
204 Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita Direcția Generală Tehnică
205 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
206 Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita Direcția Generală Tehnică
207 Telefoane mobile Direcția Generală Patrimoniu
208 Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (elaborare DALI +PT) Direcția Generală Tehnică
209 Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362 Direcția Generală Tehnică
210 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
211 Monitor funcții vitale Spitalul Judeţean de Urgenţă
212 servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita” Direcția Generală Tehnică
213 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică
214 Pat terapie intensivă Spitalul Judeţean de Urgenţă
215 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
216 Turn de laparoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
217 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT) Direcția Generală Tehnică
218 Aparat de dezinfectat aer, suprafețe cu raze UV Spitalul Judeţean de Urgenţă
219 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
220 „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
221 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita UIP SMID Harghita
222 Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
223 Microtom rotativ Spitalul Judeţean de Urgenţă
224 Procesator automat de țesuturi Spitalul Judeţean de Urgenţă
225 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie) Serviciul Public Salvamont
226 Doua rucsacuri cu airbag și cu pips Serviciul Public Salvamont
227 Camera foto-video de 360⁰ Serviciul Public Salvamont
228 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari) Serviciul Public Salvamont
229 Achiziționarea a două refugii montane Serviciul Public Salvamont