Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri"

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri"
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltarea IMM. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
Cristuru Secuiesc, P-ta Libertatii, nr. 27
Amplasament: 
Cristuru Secuiesc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Orasul Cristuru Secuiesc si Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoarul de afaceri in orasul Cristuru Secuiesc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa conditiilor si a infrastucturii necesara infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv a microintreprinderilor. Lipsa tinerilor intreprinzatori.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi prin incubatorul de afaceri realizat si creearaea unor locuri de munca noi.
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
Poze: 
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Obiectivul este parte a strategiei de dezvoltare generala a judetului Harghita si Strategia de dezvoltare regionala a ADR Centru
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ghidul solicitantului POR 2014-2020 Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri
Obiectivele proiectului: 
Consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Naționala de Competivitate si Planul Regional de Dezvoltare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Operatori economici, întreprinderi mici şi mijlocii, de persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice în interiorul incubatorului de afaceri.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
79.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
79.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri" 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da