KÉPEK
  • 22-03-2018
  • 21-03-2018
  • 21-03-2018
HELYSZÍN
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
" Servicii de expertiza pentru evaluarea lucrărilor necesar a fi executate in vederea opririi ruperii corpului drumului.... "
A beruházás koordinátora: Borboly Csaba
Szerződésfelelős: Suciu Róbert
A beruházás állapota: Tervezés alatt
Kategória: Utak és hidak
A beruházás értéke (ÁFA-val):35 700

A szerződés periódusa (17-05-2018 | 16-06-2018)

Kivitelező: - | Szerződésszám: 41/11180
TEVÉKENYSÉGEK

6 nap 23 óra - Suciu Róbert

În data de 17.05.2018 contractul de servicii a fost semnat și înregistrat. SC RC Geoproiect SRL are la dispoziție 30 de zile de la semnarea contractului pentru a elabora studiul geotehnic și expertiza tehnică.Conform art.22.2 are la dispoziție 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului pentru constituirea garanției de bună execuție.

1 hónap 1 hét - Petho Zsuzsanna

Van egy árajánlat, egy Expert cég által, folyamatban van a szerződés kötés.

1 hónap 3 hét - Petho Zsuzsanna

Nem jelentkezett senki az árajánlatkérésre, még egyszer meg lesz hirdetve.

2 hónap 4 nap - Petho Zsuzsanna

În urma inundațiilor din iunie 2014 sectorul de drum km 19+753-20+253 a fost afectat puternic de scurgerile de apă freatică, rezultând o alunecare de teren pe o lungime de 500 m, cedarea suprastructurii bituminate și băltirea apei în șanțuri. Consiliul Județean Harghita a efectuat lucrări de refacere în anii 2016-2017 pe sectorul de 500 m, conform proiectului elaborat pe baza unei expertize tehnice realizate în 2015. Pe timpul execuției lucrărilor de refacere a avut loc o alunecare de teren în zona km 19+780-19+810, în lungime de 30 m, alunecare sesizată și evidențiată în Raportul dirigintelui de șantier. Având în vedere că Expertiza tehnică și-a pierdut valabilitatea întrucât au survenit situații de calamități, Executantul a remediat situația, urmând ca după terminarea și recepționarea investiției, din noiembrie 2017 și până în prezent, sectorul km 19+785-19+810 să cedeze, rezultând iarăși o alunecare de teren. Pentru evitarea accidentelor de circulație au fost amplasate indicatoare de avertizare, presemnalizare, restricție de viteză. Pentru stabilirea cauzelor care au condus la cedarea corpului drumului, respectiv elaborarea/stabilirea solutiilor de remediere este necesar Raport de expertiză tehnică.
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK