POZE
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Construirea unui corp de clădire nouă, total independentă de celelalte clădiri din curtea Spitalului Județean de Urgență Miecurea Ciuc prin realizare unei construcții noi pentru Secția Pneumologie respectiv... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Csurka Lajos
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Alte categorii

Durata contractului: (14-02-2018 | 14-02-2018)

ACTIVITATI

1 zi 16 minute -

Este în curs evaluarea ofertelor pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”

3 săptămâni 17 ore -

Deschiderea ofertelor pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” a fost pe data de 16.11.2018. Urmeaza evaluarea ofertelor

2 luni 2 zile -

Pe data de 09.10.1018 la deschiderea ofertelor pentru serviciul de proiectare SF nu a fost depusă nici o ofertă. Este în curs semnarea raportului de anulare a achiziției după care urmează repostarea pe SEAP.

2 luni 2 săptămâni -

Deschiderea ofertelor pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” va fi pe data de 09.10.2018

3 luni 2 zile -

Este în curs elaborarea documentatiei de atribuire (Fisa de date, Strategia, etc) de catre Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice în vederea achiziției publice a serviciilor de proiectare (SF) aferent investiţiei ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”

3 luni 6 zile -

A fost elaborată Tema de proiectare de către Spitalul Județean de Urgență, pe baza căruia a fost trimisă documentația necesară către Direcția Achiziții publice pentru demararea procedurii de achiziție publică

4 luni 1 săptămână -

Este in curs pregatirea documentatiilor pentru achizitii publice prin procedura simplificata (Caietul de sarcini, Nota Justificativa, Referat de necesitate, Model Contract)

5 luni 1 săptămână -

Am obtinut Avizul de oportunitate cu nr. 07/12.06.2018 de la Primaria Miercurea Ciuc

5 luni 2 săptămâni -

Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

6 luni 1 zi -

Arhitectul sef de la primaria Municipiului Miercurea Ciuc analizeaza si formuleaza avizul de oportunitate privind Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

6 luni 1 săptămână -

In data de 31.05.2018 la sediul Primariei Municipiului Miercurea Ciuc s-a intrunit Comisia Tehnica (CTATU) pentru analizarea Studiului de oportunitate privind PUZ –zona Spitalului Judetean de Urgenta. Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc

6 luni 1 săptămână -

În vederea pregătirii Temei de proiectare privind investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase” am cerut prin adresa nr. 12012/28.05.2018 de la Conducerea Spitalului Județean date concrete privind cerințele de funcționalitate, circuitele medicale, etc. pentru cele 3 nivele: demisol, parter și etaj cu o suprafață de 30x40 m la demisol, respectiv 30x30 m la parter și etaj, locația/spațiul în cadrul clădirii, suprafețe și dotări necesare. Așteptăm răspunsul

7 luni 1 zi -

Este in curs de pregatire elaborarea Temei de proiectare

7 luni 3 săptămâni -

S-a incheiat Contractul de servicii nr. 9192/25.04.2018 pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta cu SC Arhitectura SRL

8 luni 1 săptămână -

Este in curs semnarea Contractului pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de catre Arhitect Sef

8 luni 2 săptămâni -

Este in curs semnarea contractului pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

8 luni 3 săptămâni -

Este in curs finalizarea procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta. Dupa semnarea contractului va incepe elaborarea PUZ care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

9 luni 3 zile -

Conform procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef termenul limita a ofertelor este de 20 martie 2018. Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism pentru serviciile de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferente obiectivului Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase trebuie sa avem PUZ elaborat

9 luni 1 săptămână -

Este în curs realizarea Planului Urbanistic zonal -zona Spitalului Județean de urgență. După realizarea PUZ vom afla posibilitatea construirii unei clădirii noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase respectiv locația acestuia.
COMUNICAT DE PRESA