POZE
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul judetean 127A, pe sectorul km 0+000-5+000 asigura accesul pentru locuitorii localitatii Tulghes, spre orașul Bicazul Ardelean judetul Neamt. Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Balázs Zoltán
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):10 000
ACTIVITATI

2 luni 1 săptămână -

RO procedura de achiziție publică s-a terminat, fost semnat contractul de proiectare cu POD PROIECT SRL. HU a közbeszerzési eljárás befejeződött, megkötődött a tervezési szerződés, tervező POD PROIECT KFT

4 luni 6 zile -

RO, este in curs evaluarea ofertelor HU, folyamatban van az ajanlatok elbiralasa

4 luni 3 săptămâni -

RO documentația de achiziție publică în vederea postării pe SICAP este în curs de aprobare HU a SICAP -ra előkészített dokumentació jóváhagyásra vár.

6 luni 3 săptămâni -

RO: este înaintată documentația în vederea achiziționării publice a serviciilor de proiectare. HU: a tervezési szolgáltatás közbeszerzéséhez szükséges dokumentumok átadásra kerültek a közbeszerzési igazgatóságra

7 luni 2 săptămâni -

RO Nota conceptuală este elaborată

8 luni 4 săptămâni -

RO eleaborarea documentelor primare in vederea lansarii proiectarii este in curs HU folyamatban van a tervezest megelozo dokumentumok elokeszitese

10 luni 4 zile -

RO planurille de încadrare în zonă sunt obținute HU a Kataszteri hivatal a helszinrajzokat rendelkezésre bocsájtotta

11 luni 1 săptămână -

RO obtinerea certificatului de urbanism este in curs HU a telepulesrendezesi engedely kivaltasa folyamatban
COMUNICAT DE PRESA