POZE
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul judetean 127A, pe sectorul km 0+000-5+000 asigura accesul pentru locuitorii localitatii Tulghes, spre orașul Bicazul Ardelean judetul Neamt. Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Balazs Zoltan
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):10 000
ACTIVITATI

1 zi 22 de ore -

RO procedura de achiziție publică s-a terminat, fost semnat contractul de proiectare cu POD PROIECT SRL. HU a közbeszerzési eljárás befejeződött, megkötődött a tervezési szerződés, tervező POD PROIECT KFT

2 luni 1 zi -

RO, este in curs evaluarea ofertelor HU, folyamatban van az ajanlatok elbiralasa

2 luni 3 săptămâni -

RO documentația de achiziție publică în vederea postării pe SICAP este în curs de aprobare HU a SICAP -ra előkészített dokumentació jóváhagyásra vár.

4 luni 3 săptămâni -

RO: este înaintată documentația în vederea achiziționării publice a serviciilor de proiectare. HU: a tervezési szolgáltatás közbeszerzéséhez szükséges dokumentumok átadásra kerültek a közbeszerzési igazgatóságra

5 luni 1 săptămână -

RO Nota conceptuală este elaborată

6 luni 3 săptămâni -

RO eleaborarea documentelor primare in vederea lansarii proiectarii este in curs HU folyamatban van a tervezest megelozo dokumentumok elokeszitese

7 luni 4 săptămâni -

RO planurille de încadrare în zonă sunt obținute HU a Kataszteri hivatal a helszinrajzokat rendelkezésre bocsájtotta

9 luni 5 zile -

RO obtinerea certificatului de urbanism este in curs HU a telepulesrendezesi engedely kivaltasa folyamatban
COMUNICAT DE PRESA
  • 2 luni 4 săptămâni

    Dolgoznak a munkagépek Gyimesekben

    Dolgoznak a munkagépek a partvédelem megerősítésén a 127A jelzésű megyei úton: https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/1432674206881313/
  • 9 luni 2 săptămâni

    A gyimesi út turisztikai jelentősége óriási

    Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 127A jelzésű megyei útról beszélt részletekbe menően közösségi oldalán: https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/309954519679126/?eid=...