POZE
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 08-07-2019
 • 08-07-2019
 • 08-07-2019
 • 12-07-2018
 • 12-07-2018
 • 12-07-2018
 • 12-07-2018
 • 26-06-2018
 • 14-06-2018
 • 14-06-2018
 • 05-02-2018
 • 05-02-2018
 • 05-02-2018
 • 05-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 12-01-2018
 • 12-01-2018
 • 05-01-2018
 • 05-01-2018
 • 05-01-2018
 • 05-01-2018
 • 28-11-2017
 • 21-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 29-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 26-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea 3000 m trotuare din asfalt pe lângă DJ 138... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):1 037 827

Durata contractului: 2 luni (23-03-2020 | 04-06-2020)

Executant: SC DASRICOM SRL | Nr contract: 1) 21/28776/27.12,2016 SC Dasricom contract initial reziliat 2018, 2) 132/28651/28.11.2018 SC Atlanta contract ramas de executat 3) 3/769/14.01.2020 remedieri
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
1037827.00
1098163.79
917638.41
180525.38 88.42 %
Raport - 21-08-2019 1037827.00 2019-06-25 180525.38 180525.38 0.00 %
Raport - 31-08-2020 1037827.00 2020-06-04 119.71 2020-07-23 119.71 0.00 0.01 %
Raport - 26-09-2017 1037827.00 2017-07-25 63666.96 2017-08-08 63666.96 0.00 6.13 %
Raport - 24-10-2017 1037827.00 2017-09-06 66369.91 2017-10-24 66369.91 0.00 6.40 %
Raport - 26-09-2017 1037827.00 2017-07-05 86955.59 2017-07-20 86955.59 0.00 8.38 %
Raport - 21-11-2017 1037827.00 2017-10-31 141088.87 2017-11-16 141088.87 0.00 13.59 %
Raport - 26-09-2017 1037827.00 2017-06-23 174310.82 2017-07-07 174310.82 0.00 16.80 %
Raport - 08-01-2020 1037827.00 2019-06-25 180525.38 2019-07-18 180525.38 0.00 17.39 %
Raport - 13-12-2017 1037827.00 2017-11-21 204601.17 2017-12-08 204601.17 0.00 19.71 %
ACTIVITATI

1 lună 3 săptămâni -

La data de 22.07.2020 a fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6 luni 3 zile -

Lucrarile de remedieri au fost terminate la data de 03.06.2020, si receptia la terminarea lucrarilor a fost efectuata sia fost incheiat procesul verbal de RTL nr. 16029/22.07.2020, dupa care a fost achitat decontul pentru lucrarile de remedieri.

10 luni 2 săptămâni -

Contractul de lucrari a fost incheiat la 14.01.2020.Lucrarile au fost incepute in martie 2020/ sistate si reincepute in aprilie 2020. Executarea lucrarilor este in curs.

10 luni 2 săptămâni -

Contractul de lucrari a fost incheiat la 14.01.2020.Lucrarile au fost incepute in martie 20208/ sistate si reincepute in aprilie 2020. Executarea lucrarilor este in curs.

1 an 1 lună -

A fost semnat raportul procedurii. Este in curs smnarea contractului de lucrari.

1 an 3 luni -

Dupa ce procedura initiala si cele doua reluari pentru atribuirea contractului avand ca obiect Amenajarea trotuar in comuna Zetea(lucrari necesare finalizarii investitiei-remedieri), au fost anulate intrucat nu a fost depusa nicio oferta, a fost initiata procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt. Termenul limita de depunere este 22.11.2019

1 an 6 luni -

Contractul de lucrari pentru executia lucrarilor ramase de executat indeplinit in 100% a fost achitat/platit in luna iulie2019.

1 an 7 luni -

Lucrarile ramase neexecutate, contractate in noiembrie 2018, au fost terminate si receptionate in luna iunie si ste in curs decontarea acestor lucrari. Procedura simplificata privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile de remediere a fost reluata fara rezultat(nu a fost depusa nicio oferta), este in curs repetarea initierii procedurii.

1 an 11 luni -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 21.01.2019 a fost anulata procedura. Comuna Zeteaa/proiectantul a predat catre CJH listele de cantiti de lucrari actualizate(conf. OUG 114/2018). Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postata de SEAP. Data deschiderii ofertei 18.04.2019.

2 ani 1 lună -

Documentatia transmisa(pentru achizitia lucrarilor de remediere) a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 17.01.2019.

2 ani 1 lună -

In urma reluarii de dou ori a procedurii simplificate privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile ramase neexecutate cu rezultat(a fost depusa o singura oferta) a fost incheiat contractul de lucrari nr. 132/28691/28.11.2018, respectiv a fost dat Ordinul de incepere cu data de 11.12.2018. La solicitarea executantului, datorita conditiilor meteo nefavorabile, lucrarile au fost sistate prin adrasa ad. 31165/19.12.2018. Procedura simplificata privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile de remediere a fost reluata in urma organizarii primei proceduri finalizat fara rezultat(nu a fost depusa nicio oferta) si se afla in faza de asteptare.

2 ani 5 luni -

La procedura simplificata privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile ramase neexecutate, cu termen de depunere 23.08.2018, nu a fost depus nici o oferta. Procedura a fost repetata, cu termen de depunere a ofertelor 13.09.2018.

2 ani 7 luni -

Contractul de lucrari a fost reziliat incepand cu data de 17.07.2018. Receptia partiala a lucrarilor a fost efectuata la data de 26.07.2018.

2 ani 7 luni -

Dat fiind faptul ca calitatea dalelelor fabricate in anul 2018, livrate pe amplasament in luna iunie (cca. 1450 buc) nu au fost corespunzatoare proiectului(nu erau armate: conf PV nr. 16125/05.07.2018, respectiv nerespectarea termenului de finalizare impus/solicitat prin adresa nr. 133147/a/19.06.2018 si in baza Notei justificative nr. 16333/09.07.2018 s-a procedat la rezilierea contractului de lucrari cu data primirii de catre executant a Notificarii nr. 16677/11.07.2018. Notificarea rezilierii contractului a fost expediat prin prioripost cu confirmare de primire in data de 12.07.2018.

2 ani 8 luni -

In data de 25.06.2018 a fost livrat inca cca. 150 buc dale si un grup de 4 persoane a inceput punerea in pozitie a dalelor.

2 ani 8 luni -

Executantul a livrat la amplasament cca.1300 buc(95% din necesar) dale de beton prefabricat. Urmeaza livrarea restului de dale si punerea in pozitie a acestora.

3 ani 3 săptămâni -

In data de 02. 02. 2018 a fost efectuata de catre colegii de la DGPatrimoniu(conf foto anexate)acoperirea provizorie rigolelor de beton in pozitiile/zonele considerate periculoase, stabilite cu participarea si conform indicatiilor beneficiarului final/dl. primar.

3 ani 1 lună -

Ieri au fost stabilite, cu participarea si conform indicatiilor beneficiarului final/dl. primar, pozitiile/zonele considerate periculoase unde vor fi acoperite provizoriu rigolele de beton(conf foto anexate 1,2,3,4,5) Repartizarea lungimilor, in totalitate de 20 ml rigola, pentru eceste pozitii este urmatoarea: Poz 1.: 2 ml, Poz 2.: 7 ml, Poz 3.: 2+2=4 ml, Poz 4.: 2 ml, Poz 5.: 7 ml, Acoperiea provizorie va fi pusa in opera in 2 zile de catre colegii de la DGPatrimoniu.

3 ani 1 lună -

Instalarea indicatoarelor rutiere(Limitare de viteza 30 km/h//cod A16: 2buc; Alte pericole//cod A11: 2 buc si Balize directionale//cod A50: 16 buc, pe 400ml), conform Dispozitiei de santier nr. 8, a fost finalizat.

3 ani 1 lună -

Constatarile privind riscurile de accidentare pe santier, din cauza rigolelor neacoperite, au fost efectuate Instalarea semnalizatoarelor, solutia dispusa de proiectant este in curs.

3 ani 2 luni -

S-a executat 25% din dalele/capacele pentru acoperirea rigolelor si o parte s-a montat. Plata decontului nr. 6 a fost efectuata.

3 ani 3 luni -

Situatia de lucrari nr 6 pentru asfaltare a fost depusa.

3 ani 3 luni -

Asfaltarea a fost finalizata. pSituatia de lucrari/decontul nr. 5 afost platit.

3 ani 3 luni -

Executantul a inceput aplicarea stratului de asfalt, respectiv a continuat pregatirea stratului de fundatie pentru asfaltare.

3 ani 4 luni -

A fost platit decontul nr. 4 in valoare de 66369.91, privind executia unor lucrari de strat de fundatie si borduri.

3 ani 4 luni -

Stadiul investitiei la 11.10.2017 Constructorul a reluat lucrarile, a inceput refacerea bordurilor montate necorespunz[tor calitativ. La sedinta de progres din data de 10.10.2017 constructorul a luat angajamentul pentru ridicarea ritmului de executie si finalizarea lucrarilor in termen. Procesul verbal al sedintei respectiv instiintarea executantului privind rezilierea contractului in cazul nerespectarii angajamentelor(executia lucrarilor la termen) pentru indeplinirea contractului au fost transmise executantui.

3 ani 5 luni -

Stadiul investitiei la 04.10.2017 Constructorul a solicitat (la data de 22.09.2017) sistarea lucrarilor, si a parasit/abandonat lucrarea. Achizitorul nu a acceptat sistarea. La sedinta de progres din data de 04.10.2017 s-a prezentat constructorul a facut promisiuni de a continua si termina lucrarile, care ne va transmite in scris.

3 ani 5 luni -

verificare stadiu la 26.09.2017

3 ani 5 luni -

stadiu la 01.09.2017

3 ani 5 luni -

plata 3

3 ani 5 luni -

plata 2

3 ani 5 luni -

plata 1
COMUNICAT DE PRESA

1 an 10 luni

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

1 an 10 luni

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

1 an 11 luni

Egy cég sem jelentkezett a zetelaki járda előző munkálatainak javítására

Újból meg kell hirdetni a közbeszerzést   Harmadszor kellett újrahirdetni a közbeszerzést a zetelaki járda előző kivitelező által elvégzett munkálatainak kijavítására, miután a legutóbbi...

1 an 11 luni

Nu s-a prezentat nicio firmă pentru refacerea lucrărilor la trotuarele din localitatea Zetea

  Se va relua procedura de achiziție publică S-a reluat pentru a treia oară procedura de achiziție publică a lucrărilor de realizare a trotuarelor în localitatea Zetea, după ce la...

2 ani 2 săptămâni

Hargita Megye Tanácsa számos beruházása akadt el a jelentkező cégek hiányában

Hargita Megye Tanácsa számos beruházása akadt el a jelentkező cégek hiányában Borboly Csaba: a kormány rossz gazdaságpolitikája és a munkaerőhiány miatt nincsenek jelentkezők a közbeszerzésekre...

2 ani 2 săptămâni

Numeroase investiții ale Consiliului Județean Harghita îngreunate datorită faptului ca firmele nu se prezintă la licitațiile publice

Numeroase investiții ale Consiliului Județean Harghita îngreunate datorită faptului ca firmele nu se prezintă la licitațiile publice Borboly Csaba: din cauza politicilor economice...

2 ani 4 luni

Újra meg kellett hirdetnünk a zetelaki járda el nem végzett, befejezési munkálatait

Újra meg kellett hirdetnünk a zetelaki járda (https://bit.ly/2M7NWJN) el nem végzett, befejezési munkálatait. Nem jelentkezett egy cég sem. https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-...

2 ani 7 luni

Elsődleges prioritás a zetelaki járda építése

Az egyik legfontosabb beruházás a községben a zetelaki járda megépítése, erről egyeztetett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke és Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere. A zetelaki...

2 ani 7 luni

Elindítják a szerződésbontási procedúrát a zetelaki járdaépítés kivitelezőjével.

Elindítják a szerződésbontási procedúrát a zetelaki járdaépítés kivitelezőjével. Tudósít Borboly Csaba a közösségi oldalán: https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/1663522017028508

3 ani 3 săptămâni

A megyei tanács megvágott költségvetése ellenére számos beruházás lesz idén Udvarhelyszéken

Aláírták a Kobátfalva és Firtosmartonos közötti út felújítási szerződését A megyei tanács megvágott költségvetése ellenére számos beruházás lesz idén Udvarhelyszéken Idén elkezdődnek a...

3 ani 1 lună

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban Gyergyói polgármesterekkel egyeztetett Borboly Csaba Gyergyó-térségi RMDSZ-es polgármesterekkel találkozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke...

3 ani 1 lună

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018 Borboly Csaba a participat la o întrevedere cu primarii din zona Gheorgheni În data de 5 ianuarie Borboly Csaba,...

3 ani 5 luni

Borboly Csaba: Nem fogunk fizetni a rosszul kivitelezett munkáért!

Borboly Csaba: Nem fogunk fizetni a rosszul kivitelezett munkáért! Szerződést bontanak a kivitelező céggel Szeptember 29-én, pénteken Zetelakára látogatott Borboly Csaba, Hargita Megye...

3 ani 5 luni

Késik a járda építése Zetelakán

Késik a járda építése Zetelakán Pénzügyi nehézségei adódtak a kivitelezőnek Lassan halad a megyei tanács Járdaprogramja keretében épülő járda elkészítésével a kivitelező Zetelakán. A...