POZE
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 08-07-2019
 • 08-07-2019
 • 08-07-2019
 • 12-07-2018
 • 12-07-2018
 • 12-07-2018
 • 12-07-2018
 • 26-06-2018
 • 14-06-2018
 • 14-06-2018
 • 05-02-2018
 • 05-02-2018
 • 05-02-2018
 • 05-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 01-02-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 16-01-2018
 • 12-01-2018
 • 12-01-2018
 • 05-01-2018
 • 05-01-2018
 • 05-01-2018
 • 05-01-2018
 • 28-11-2017
 • 21-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 07-11-2017
 • 29-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 27-09-2017
 • 26-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea 3000 m trotuare din asfalt pe lângă DJ 138... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):1 037 827

Durata contractului: 2 luni (23-03-2020 | 04-06-2020)

Executant: SC DASRICOM SRL | Nr contract: 1) 21/28776/27.12,2016 SC Dasricom contract initial reziliat 2018, 2) 132/28651/28.11.2018 SC Atlanta contract ramas de executat 3) 3/769/14.01.2020 remedieri
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
1037827.00
1098163.79
917638.41
180525.38 88.42 %
Raport - 21-08-2019 1037827.00 2019-06-25 180525.38 180525.38 0.00 %
Raport - 31-08-2020 1037827.00 2020-06-04 119.71 2020-07-23 119.71 0.00 0.01 %
Raport - 26-09-2017 1037827.00 2017-07-25 63666.96 2017-08-08 63666.96 0.00 6.13 %
Raport - 24-10-2017 1037827.00 2017-09-06 66369.91 2017-10-24 66369.91 0.00 6.40 %
Raport - 26-09-2017 1037827.00 2017-07-05 86955.59 2017-07-20 86955.59 0.00 8.38 %
Raport - 21-11-2017 1037827.00 2017-10-31 141088.87 2017-11-16 141088.87 0.00 13.59 %
Raport - 26-09-2017 1037827.00 2017-06-23 174310.82 2017-07-07 174310.82 0.00 16.80 %
Raport - 08-01-2020 1037827.00 2019-06-25 180525.38 2019-07-18 180525.38 0.00 17.39 %
Raport - 13-12-2017 1037827.00 2017-11-21 204601.17 2017-12-08 204601.17 0.00 19.71 %
ACTIVITATI

1 lună 3 săptămâni -

Lucrarile de remedieri au fost terminate la data de 03.06.2020, si receptia la terminarea lucrarilor a fost efectuata sia fost incheiat procesul verbal de RTL nr. 16029/22.07.2020, dupa care a fost achitat decontul pentru lucrarile de remedieri.

6 luni 4 zile -

Contractul de lucrari a fost incheiat la 14.01.2020.Lucrarile au fost incepute in martie 2020/ sistate si reincepute in aprilie 2020. Executarea lucrarilor este in curs.

6 luni 4 zile -

Contractul de lucrari a fost incheiat la 14.01.2020.Lucrarile au fost incepute in martie 20208/ sistate si reincepute in aprilie 2020. Executarea lucrarilor este in curs.

9 luni 2 săptămâni -

A fost semnat raportul procedurii. Este in curs smnarea contractului de lucrari.

11 luni 1 săptămână -

Dupa ce procedura initiala si cele doua reluari pentru atribuirea contractului avand ca obiect Amenajarea trotuar in comuna Zetea(lucrari necesare finalizarii investitiei-remedieri), au fost anulate intrucat nu a fost depusa nicio oferta, a fost initiata procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt. Termenul limita de depunere este 22.11.2019

1 an 2 luni -

Contractul de lucrari pentru executia lucrarilor ramase de executat indeplinit in 100% a fost achitat/platit in luna iulie2019.

1 an 3 luni -

Lucrarile ramase neexecutate, contractate in noiembrie 2018, au fost terminate si receptionate in luna iunie si ste in curs decontarea acestor lucrari. Procedura simplificata privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile de remediere a fost reluata fara rezultat(nu a fost depusa nicio oferta), este in curs repetarea initierii procedurii.

1 an 6 luni -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 21.01.2019 a fost anulata procedura. Comuna Zeteaa/proiectantul a predat catre CJH listele de cantiti de lucrari actualizate(conf. OUG 114/2018). Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postata de SEAP. Data deschiderii ofertei 18.04.2019.

1 an 9 luni -

Documentatia transmisa(pentru achizitia lucrarilor de remediere) a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 17.01.2019.

1 an 9 luni -

In urma reluarii de dou ori a procedurii simplificate privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile ramase neexecutate cu rezultat(a fost depusa o singura oferta) a fost incheiat contractul de lucrari nr. 132/28691/28.11.2018, respectiv a fost dat Ordinul de incepere cu data de 11.12.2018. La solicitarea executantului, datorita conditiilor meteo nefavorabile, lucrarile au fost sistate prin adrasa ad. 31165/19.12.2018. Procedura simplificata privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile de remediere a fost reluata in urma organizarii primei proceduri finalizat fara rezultat(nu a fost depusa nicio oferta) si se afla in faza de asteptare.

2 ani 1 lună -

La procedura simplificata privind atribuirea contractului de lucrari pentru lucrarile ramase neexecutate, cu termen de depunere 23.08.2018, nu a fost depus nici o oferta. Procedura a fost repetata, cu termen de depunere a ofertelor 13.09.2018.

2 ani 2 luni -

Contractul de lucrari a fost reziliat incepand cu data de 17.07.2018. Receptia partiala a lucrarilor a fost efectuata la data de 26.07.2018.

2 ani 3 luni -

Dat fiind faptul ca calitatea dalelelor fabricate in anul 2018, livrate pe amplasament in luna iunie (cca. 1450 buc) nu au fost corespunzatoare proiectului(nu erau armate: conf PV nr. 16125/05.07.2018, respectiv nerespectarea termenului de finalizare impus/solicitat prin adresa nr. 133147/a/19.06.2018 si in baza Notei justificative nr. 16333/09.07.2018 s-a procedat la rezilierea contractului de lucrari cu data primirii de catre executant a Notificarii nr. 16677/11.07.2018. Notificarea rezilierii contractului a fost expediat prin prioripost cu confirmare de primire in data de 12.07.2018.

2 ani 3 luni -

In data de 25.06.2018 a fost livrat inca cca. 150 buc dale si un grup de 4 persoane a inceput punerea in pozitie a dalelor.

2 ani 4 luni -

Executantul a livrat la amplasament cca.1300 buc(95% din necesar) dale de beton prefabricat. Urmeaza livrarea restului de dale si punerea in pozitie a acestora.

2 ani 8 luni -

In data de 02. 02. 2018 a fost efectuata de catre colegii de la DGPatrimoniu(conf foto anexate)acoperirea provizorie rigolelor de beton in pozitiile/zonele considerate periculoase, stabilite cu participarea si conform indicatiilor beneficiarului final/dl. primar.

2 ani 8 luni -

Ieri au fost stabilite, cu participarea si conform indicatiilor beneficiarului final/dl. primar, pozitiile/zonele considerate periculoase unde vor fi acoperite provizoriu rigolele de beton(conf foto anexate 1,2,3,4,5) Repartizarea lungimilor, in totalitate de 20 ml rigola, pentru eceste pozitii este urmatoarea: Poz 1.: 2 ml, Poz 2.: 7 ml, Poz 3.: 2+2=4 ml, Poz 4.: 2 ml, Poz 5.: 7 ml, Acoperiea provizorie va fi pusa in opera in 2 zile de catre colegii de la DGPatrimoniu.

2 ani 9 luni -

Instalarea indicatoarelor rutiere(Limitare de viteza 30 km/h//cod A16: 2buc; Alte pericole//cod A11: 2 buc si Balize directionale//cod A50: 16 buc, pe 400ml), conform Dispozitiei de santier nr. 8, a fost finalizat.

2 ani 9 luni -

Constatarile privind riscurile de accidentare pe santier, din cauza rigolelor neacoperite, au fost efectuate Instalarea semnalizatoarelor, solutia dispusa de proiectant este in curs.

2 ani 10 luni -

S-a executat 25% din dalele/capacele pentru acoperirea rigolelor si o parte s-a montat. Plata decontului nr. 6 a fost efectuata.

2 ani 10 luni -

Situatia de lucrari nr 6 pentru asfaltare a fost depusa.

2 ani 11 luni -

Asfaltarea a fost finalizata. pSituatia de lucrari/decontul nr. 5 afost platit.

2 ani 11 luni -

Executantul a inceput aplicarea stratului de asfalt, respectiv a continuat pregatirea stratului de fundatie pentru asfaltare.

2 ani 12 luni -

A fost platit decontul nr. 4 in valoare de 66369.91, privind executia unor lucrari de strat de fundatie si borduri.

3 ani 1 săptămână -

Stadiul investitiei la 11.10.2017 Constructorul a reluat lucrarile, a inceput refacerea bordurilor montate necorespunz[tor calitativ. La sedinta de progres din data de 10.10.2017 constructorul a luat angajamentul pentru ridicarea ritmului de executie si finalizarea lucrarilor in termen. Procesul verbal al sedintei respectiv instiintarea executantului privind rezilierea contractului in cazul nerespectarii angajamentelor(executia lucrarilor la termen) pentru indeplinirea contractului au fost transmise executantui.

3 ani 2 săptămâni -

Stadiul investitiei la 04.10.2017 Constructorul a solicitat (la data de 22.09.2017) sistarea lucrarilor, si a parasit/abandonat lucrarea. Achizitorul nu a acceptat sistarea. La sedinta de progres din data de 04.10.2017 s-a prezentat constructorul a facut promisiuni de a continua si termina lucrarile, care ne va transmite in scris.

3 ani 3 săptămâni -

verificare stadiu la 26.09.2017

3 ani 3 săptămâni -

stadiu la 01.09.2017

3 ani 3 săptămâni -

plata 3

3 ani 3 săptămâni -

plata 2

3 ani 3 săptămâni -

plata 1
COMUNICAT DE PRESA