POZE
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 20-04-2020
 • 06-03-2018
 • 06-03-2018
 • 06-03-2018
 • 06-03-2018
 • 05-03-2018
 • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 126(intre poz. km 8+205 si 10+423) in localitatea Ciumani, in lungime totala de 1.972 ml, latime medie 1.3 ml.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: În executie
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):1 339 756

Durata contractului: 5 luni (31-10-2019 | 14-06-2020)

Executant: | Nr contract: 23418
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
1339756.38
781088.49
781088.49
0.00 58.30 %
Raport - 08-01-2020 1339756.38 2019-12-19 260389.26 2019-12-23 260389.26 0.00 19.44 %
Raport - 21-07-2020 1339756.38 2020-06-09 520699.23 2020-06-26 520699.23 0.00 38.87 %
ACTIVITATI

1 săptămână 5 zile -

La contractul de lucrari fost incheiat Actul aditional nr.2/30.09.2020, pentru executarea unor lucrari suplimentare

3 luni 2 zile -

Durata de executie a lucrarilor a fost prelungita cu 1 luna, prin Act aditional nr.1 la contract.

3 luni 2 zile -

Durata de executie a lucrarilor a fost prelungita cu 1 luna, prin Act aditional nr.1 la contract.

3 luni 2 zile -

Decontul/situatia de plata nr. 2 a fost achitat in data de 26.06.2020

4 luni 3 săptămâni -

Executia lucrarilor este incurs.

6 luni 4 zile -

in martie 2020 a fost reluata executia lucrarilor(Ordin de reluare cu data de 23.03.2020)

9 luni 2 săptămâni -

In decembrie 2019 a fost achitata factura aferenta deecontului nr. 1 a lucrarilor executate/acceptate de diriginte pana la sistarea acestora pentru perioada de timp friguros.

11 luni 1 săptămână -

Contractul de servicii nr. 109/24946pentru supravegherea lucrarilor a fost incheiat la 29.10.2019. A fost achitata taxa de 0,35% catre ISC si s-a emis ordinul de incepere cu data de 31.10.2019. A fost predat amplasamentul si executantul a inceput asigurarea/transportarea materialelor.

1 an 1 zi -

Conform Raportului procedurii nr. 23390/11.10.2019, intocmit dupa derularea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt, a fost desemnat oferta castigatoare si a fost incheiat contractul de lucrari nr.23418/11.10.2019.

1 an 2 luni -

Conform raportului procedurii nr. 16915/23.07.2019 nu a fost depusa nico oferta. Procedura a fost reluata de a doua oara cu termen de deschidere/vizualizare 19.08.2019. Pana la acest termen limita nici de data aceasta nu a fost depusa nico oferta. Este in curs emiterea raportului procedurii.

1 an 3 luni -

Avand in vedere faptul ca cele 2 oferte depuse nu au fost admisibile, prin Raporul procedurii nr. 12897/11.06.2019 a fost anulata procedura. Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postata de SEAP. Data deschiderii ofertei 22.07.2019.

1 an 4 luni -

Este in curs evaluarea ofertelor.

1 an 7 luni -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 2759/08.02.2019 a fost anulata procedura. Comuna Ciumani a aprobat si predat catre CJH Devizul general actualizat. S-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Devizul general actualizat si prin Hotararea CJH nr. 14/2019 a fost aprobat . Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 04.04.2019.

1 an 9 luni -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 05.02.2019.

1 an 9 luni -

Procedura de achizitie publica/licitatia reluata este in curs, documentatia modificata/corectata a fost transmisa la ANAP, este in faza de asteptare.

1 an 11 luni -

Este in curs validarea documentatiei revizuite conform recomandarilor formulate de ANAP prin respingerea acesteia..

2 ani 1 lună -

A fost obtinut aviz CTE nr. 17271/19.07.2018 pentru conformitate PT. A fost depus/29.08.2018 la compartimentul achizitie documentatia pentru demararea procedurii simplificate in vederea atribuirii contractului de lucrari.

2 ani 3 luni -

Contractul de asociere a fost incheiat la data de 27.06.2018. PT a fost depus la CJH la data de 04.06.2018, in sedinta de avizare pentru conformitate din 21.06.2018 au fost solicitate completari si reanalizarea documentatiei. Obtinerea si transmiterea de catre UAT Ciumani a acestor documente catre UAT Judetul Harghita este in curs.

2 ani 4 luni -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

2 ani 5 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 102/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Ciumani, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Ciumani.

2 ani 7 luni -

SF a fost aprobat prin Hotararea CJH nr. 304/2017. Proiectul de hotarare pentru aprobarea listei anuale a lucrarilor din anul 2018(Ciumani, Dealu/Sancrai, Ditrau si Joseni) este depus la cancelarie si afisat conform prevederilor de transparenta, termen 30 zile lucratoare(03.04.2018)). Acest proiect de hotarare va intra pentru adoptare la sedinta ordinara din luna aprilie.

2 ani 7 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat prin hotarare de catre CL Ciumani si CJH. Urmeaza: elaborarea PTE de catre comuna Ciumani, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Ciumani, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.

2 ani 7 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat prin hotarare de catre CL Ciumani si CJH. Urmeaza: elaborarea PTE de catre comuna Ciumani, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Ciumani, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA