POZE
  • 28-05-2020
  • 28-05-2020
  • 28-05-2020
  • 28-05-2020
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 134C, partea stanga in localitatea Sancrai, in lungime totala de 1.550 ml, latime medie 1.2 ml.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: În executie
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):930 058

Durata contractului: 5 luni (12-11-2019 | 07-07-2020)

Executant: SC Viaduct SRL | Nr contract: 25066
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
930058.42
586890.13
586890.13
0.00 63.10 %
Raport - 21-07-2020 930058.42 2019-12-19 -123365.84 -123365.84 0.00 %
Raport - 18-06-2020 930058.42 2019-12-19 123365.84 2020-01-30 1365.84 122000.00 0.15 %
Raport - 21-07-2020 930058.42 2020-06-18 116065.69 2020-07-17 116065.69 0.00 12.48 %
Raport - 08-01-2020 930058.42 2019-12-18 123365.84 2019-12-30 122000.00 1365.84 13.12 %
Raport - 18-06-2020 930058.42 2020-05-20 168819.33 2020-06-05 168819.33 0.00 18.15 %
Raport - 18-06-2020 930058.42 2020-04-03 178639.27 2020-04-16 178639.27 0.00 19.21 %
ACTIVITATI

3 luni 6 zile -

In baza dispozitiei de santier transmis la data de 13.11.2020 de comuna Dealu, in data de 14.12.2020 a fost incheiat Actul aditional nr. 1 la contractul de lucrari.

6 luni 5 zile -

Este in curs emiterea unei Dispozitii de santier, pentru unele lucrari suplimentare.

8 luni 3 săptămâni -

Lucrarile au fost sistate cu data de 24.06.2020

8 luni 3 săptămâni -

Decontul/situatia de plata nr. 4 a fost achitat in data de 17.07.2020

9 luni 4 săptămâni -

Decontul/situatia de plata nr. 3 a fost achitat in data de 05.06.2020

10 luni 2 săptămâni -

Decontul/situatia de plata nr. 2 a fost achitat in data de 16.04.2020, iar decontul/situatia de plata nr. 3 este in curs de achitare.

11 luni 3 săptămâni -

In ianuarie2020 a fost achitat integral decontul nr. 1.Executia lucrarilor sistate in decembrie 2019 a fost reluata in 23.03.2020, conform Ordinului de reluare.

1 an 3 luni -

In decembrie 2019 a fost achitat partial factura aferenta deecontului nr. 1 a lucrarilor executate/acceptate de diriginte pana la sistarea acestora pentru perioada de timp friguros.

1 an 5 luni -

Contractul de lucrari a fost incheiat cu data de 29.10.2019. Contractul de servicii pentru supravegherea lucrarilor a fost semnat la 11.11.2019. A fost achitata taxa de 0,35% catre ISC si s-a emis ordinul de incepere cu data de 12.11.2019. A fost predat amplasamentul si executantul a inceput asigurarea/transportarea materialelor.

1 an 5 luni -

Conform Raportului procedurii nr. 23261/10.10.2019 a fost desemnat oferta castigatoare. Este in curs semnarea/incheierea contractului de lucrari.

1 an 7 luni -

Devizul general actualizat a fost avizat de catre CTE din cadrul CJH, respectiv aprobat prin Hotararea nr. 174/23.07.2019 de CJH. PT actualizat completat cu documentele solicitate a fost avizat pentru conformitate cu SF si s-a emis de catre CTE din cadrul CJH Avizul nr. 17797/02.08.2019.Este in curs pregatirea documentatiei pentru demararea procedurii.

1 an 9 luni -

Devizul general(SF) actualizat si PT actualizat au fost depuse, lipsesc avizele solicitate de CU nou. Se pregateste documentatia pentru avizare de catre CTE.

1 an 10 luni -

Comuna Dealu a comunicat prin telefon ca a urgentat proiectantul pentru finalizarea actualizarii PT.

2 ani 1 săptămână -

Dupa solicitarea, prin adresa nr. 1537/22.01.2019, a devizului general actualizat, respectiv PT revizuit am avut mai multe discutii telefonice de urgentare, cu promisiuni, fara rezultat: nu au fost transmise/depuse documentatiile solicitate.

2 ani 3 luni -

Nu a fost deous PT revizuit.

2 ani 4 luni -

Prin telefon promisiuni din partea UAT comuna Dealu ca in luna noiembrie va depune PT actualizat la CJH.

2 ani 7 luni -

RO: Contractul de asociere a fost incheiat la data de 28.08.2018. PT actualizat conform certificatul de urbanism nou(CU nou transmis la data de 28.08.2018) nu a fost depus de catre UAT comuna Dealu la CJH. HU: A társulási szerződés 2018 augusztus 28-án meg lett kötve. Az új urbanisztikai bizonylatban kért (2018 augusztus 28) aktualizált műszaki terv Oroszhegy község részéről nem lett benyújtva Hargita Megye Tanácsa részére.

2 ani 10 luni -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

2 ani 11 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 103/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Dealu, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Amenajare trotuar în satul Sâncrai, comuna Dealui”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Dealu.

3 ani 1 săptămână -

SF a fost aprobata in data de 28.03.2018 prin Hotararea CJH nr.81/2018.

3 ani 3 săptămâni -

Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF este depus la cancelarie si va intra pentru adoptare la sedinta ordinara de consiliu din luna martie la data de 28.03.2018.

3 ani 1 lună -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Dealu si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, verificarea/acceptarea PTE depus de catre comuna Dealu(AC/autorizatia de construire este emis), aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor care vor fi realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.

3 ani 1 lună -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Dealu si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, verificarea/acceptarea PTE depus de catre comuna Dealu(AC/autorizatia de construire este emis), aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor care vor fi realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA

8 luni 3 săptămâni

Biztosítják a térségeket összekötő megyei utak építését

Újabb moduláris kórház építését támogatja Hargita Megye Tanácsa Egy újabb moduláris kórházat építenek Csíkszeredában, a Nagy Laji dombján, amelynek kapacitása a korábbinak csaknem háromszorosa. A...

8 luni 3 săptămâni

Se asigură continuarea lucrărilor pe  drumurile care fac legătura între regiuni

Consiliul Județean Harghita sprijină construirea unui nou spital modular   Se va construi un nou spital modular în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, a cărui...

2 ani 5 zile

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 5 zile

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

2 ani 7 luni

Járdaprogram Székelyszentkirályon is

Aláírták a társulási szerződést Az Udvarhelyszéki RMDSZ javaslatára Hargita Megye Tanács járdaprogramjába bekerült Székelyszentkirály település is. Társulási szerződést írt alá Bálint Elemér Imre...

2 ani 7 luni

Trotuar și la Sâncrai

Trotuar și la Sâncrai S-a semnat contractul de colaborare/asociere La propunerea Organizației Teritoriale UDMR Odorhei, în programul Consiliului Județean Harghita destinat construirii...

2 ani 11 luni

Elindul a járdaprogram Ditróban is

Térfigyelő kamerák a forgalombiztonságért Gyergyóditróban tartotta áprilisi soros ülését Hargita Megye Tanácsa április 26-án, csütörtök délután, amelynek munkáját Puskás Elemér, Gyergyóditró...

2 ani 11 luni

La Ditrău demarează programul de construire a trotuarelor

Camere de supraveghere video pentru siguranța circulației Ședința ordinară a consiliului județean a avut loc în data de 26 aprilie la Ditrău, unde primarul localității Ditrău, Puskás Elemér, i-a...