POZE
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 126, in localitatea Joseni, in lungime totala de 1.282 ml, latime medie 1.7 ml.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: În executie
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):978 662

Durata contractului: 6 luni (15-03-2021 | 15-09-2021)

Executant: | Nr contract: 27733
ACTIVITATI

3 luni 6 zile -

Contractul de lucrari a fost incheiat la data de 23.11.2020.

6 luni 6 zile -

Procedura de achizitie publica cu valoarea estimata revizuita/aprobata a fost initiata in luna septembrie 2020. Documentatia de atribuire a contractului de lucrari a fost acceptata de SEAP, data deschiderii ofertelor este 20.10.2020

10 luni 2 săptămâni -

Proiectul SF/DG revizuit III a fost transmis de catre partenerul comuna Joseni, Este in curs obtinerea avizului CTE, pentru ca DG III a putea fi aprobat prin hotarare CJH.

11 luni 4 săptămâni -

Procedura repetata/negocierea, in conformitate cu Raportul procedurii nr. 6337/23.03.2020 a fost incheiat fara rezultat, oferta depusa fiind inacceptabila si respinsa. Cu data de 25.03.2020 am transmis catre comuna partenera adresa de solicitare de revizuire proiect.

1 an 3 luni -

Procedura simplificata reluata este in curs. Evaluarea singurei oferte depuse este in curs.

1 an 5 luni -

Procedura de atribuire a contractului a fost anulata, intrrucat nu a fost depusa nicio oferta admisibila pana la termen-06.11.2019.

1 an 5 luni -

Dupa reactualizare si aprobare Deviz general, precum si rectificare buget a fost reluat procedura cu termen de vizualizare la data de 06.11.2019.

1 an 7 luni -

Datorita faptului ca iarasi nu a fost depusa nicio oferta nici la reluarea procedurii, a fost solicitata(adresa CJH nr. 16638/19.07.2019) revizuirea din partea comunei Joseni al PT, din punct de vedere tehnic si financiar. Devizul general reactualizat a fost transmis(23.07.2019) de catre comuna Joseni si avizat de catre CTE in cadrul CJH, respectiv aprobat prin hotarare CJH la sedinta din luna august 2019. Pentru lansarea din nou a procedurii de achizitie sumele prevazute in buget trebuie modificate/majorate si trebuie modificate si in PAAP.

1 an 9 luni -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 13898/21.06.2019 a fost anulata procedura. Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 18.07.2019.

1 an 10 luni -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 20.06.2019.

2 ani 1 săptămână -

Devizul general actualizat a fost aprobat prin Hotararea CJH nr. 38/2019.

2 ani 4 săptămâni -

La data de 05.03.2019 s-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Deviz general actualizat, si aviz favorabil CTE pentru conformitate PT cu SF. Proiectul de hotarare penru aprobarea devizului general actualizat este predat la cancelarie.

2 ani 3 luni -

Proiectantul nu a depus toate documentele revizuite solicitate de CTE(mai trebuie listele F3 revizuite conf. HG 907/2016)

2 ani 4 luni -

Este in curs obtinerea avizului de conformitate PT-SF. Dupa sedinta CTE este in curs revizuirea/completarea PT de catre comunaJoseni(proiectant).

2 ani 7 luni -

RO: Contractul de asociere a fost incheiat la data de 06.08.2018. PT a fost depus la CJH la data de 13.08.2018. Este in curs obtinerea avizului de conformitate PT cu SF. HU: 2018 augusztus 6-án meg lett kötve a társulási szerződés. 2018 augusztus 13-án benyújtották a műszaki tervet Hargita Megye Tanácsához. Jelenleg folyamatban van a megfelelőségi vélemény (műszaki terv-megvalósíthatósági tanulmány) beszerzése.

2 ani 10 luni -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

2 ani 11 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 105/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Joseni.

3 ani 1 săptămână -

SF a fost aprobata in data de 28.03.2018 prin Hotararea CJH nr.82/2018.

3 ani 3 săptămâni -

Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF este depus la cancelarie si va intra pentru adoptare la sedinta ordinara de consiliu din luna martie la data de 28.03.2018.

3 ani 1 lună -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Joseni si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, elaborarea PTE de catre comuna Joseni, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor de realizat in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Joseni, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA

8 luni 3 săptămâni

Biztosítják a térségeket összekötő megyei utak építését

Újabb moduláris kórház építését támogatja Hargita Megye Tanácsa Egy újabb moduláris kórházat építenek Csíkszeredában, a Nagy Laji dombján, amelynek kapacitása a korábbinak csaknem háromszorosa. A...

8 luni 3 săptămâni

Se asigură continuarea lucrărilor pe  drumurile care fac legătura între regiuni

Consiliul Județean Harghita sprijină construirea unui nou spital modular   Se va construi un nou spital modular în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, a cărui...

1 an 9 luni

Alfaluban és Csomafalván is járdát épít Hargita Megye Tanácsa

Hargita Megye Tanácsa további két Gyergyó-térségi településének járdaépítésére várja az építőcégek jelentkezését. Gyergyóalfaluban ez lesz a második szakasz, amely a megyei tanács...

2 ani 5 zile

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 5 zile

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

2 ani 11 luni

Elindul a járdaprogram Ditróban is

Térfigyelő kamerák a forgalombiztonságért Gyergyóditróban tartotta áprilisi soros ülését Hargita Megye Tanácsa április 26-án, csütörtök délután, amelynek munkáját Puskás Elemér, Gyergyóditró...

2 ani 11 luni

La Ditrău demarează programul de construire a trotuarelor

Camere de supraveghere video pentru siguranța circulației Ședința ordinară a consiliului județean a avut loc în data de 26 aprilie la Ditrău, unde primarul localității Ditrău, Puskás Elemér, i-a...

2 ani 11 luni

A járdaprogram célja a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése

Hargita Megye Tanácsa támogatja a tehetséges diákokat Gyergyóalfaluban, Gyergyóditróban és Oroszhegyen a megyei utak mellett épül járda Hargita Megye Tanácsa járdaprogramjából, a...

2 ani 11 luni

Programul de construire a trotuarelor se dorește a servi siguranței circulației

Consiliul Județean Harghita sprijină elevii talentați Pe marginea drumurilor județene din localitățile Joseni, Ditrău și Dealul se va construi trotuar, iar la ședința ordinară a Consiliului...