POZE
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 06-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 126(intre poz. km 8+205 si 10+423) in localitatea Ciumani, in lungime totala de 1.972 ml, latime medie 1.3 ml.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri

Durata contractului: luni (14-02-2018 | 14-02-2018)

ACTIVITATI

2 săptămâni 1 zi -

Avand in vedere faptul ca cele 2 oferte depuse nu au fost admisibile, prin Raporul procedurii nr. 12897/11.06.2019 a fost anulata procedura. Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postata de SEAP. Data deschiderii ofertei 22.07.2019.

1 lună 2 săptămâni -

Este in curs evaluarea ofertelor.

4 luni 1 săptămână -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 2759/08.02.2019 a fost anulata procedura. Comuna Ciumani a aprobat si predat catre CJH Devizul general actualizat. S-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Devizul general actualizat si prin Hotararea CJH nr. 14/2019 a fost aprobat . Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 04.04.2019.

6 luni 1 săptămână -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 05.02.2019.

6 luni 2 săptămâni -

Procedura de achizitie publica/licitatia reluata este in curs, documentatia modificata/corectata a fost transmisa la ANAP, este in faza de asteptare.

7 luni 4 săptămâni -

Este in curs validarea documentatiei revizuite conform recomandarilor formulate de ANAP prin respingerea acesteia..

10 luni 3 săptămâni -

A fost obtinut aviz CTE nr. 17271/19.07.2018 pentru conformitate PT. A fost depus/29.08.2018 la compartimentul achizitie documentatia pentru demararea procedurii simplificate in vederea atribuirii contractului de lucrari.

1 an 1 săptămână -

Contractul de asociere a fost incheiat la data de 27.06.2018. PT a fost depus la CJH la data de 04.06.2018, in sedinta de avizare pentru conformitate din 21.06.2018 au fost solicitate completari si reanalizarea documentatiei. Obtinerea si transmiterea de catre UAT Ciumani a acestor documente catre UAT Judetul Harghita este in curs.

1 an 1 lună -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

1 an 2 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 102/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Ciumani, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Ciumani.

1 an 3 luni -

SF a fost aprobat prin Hotararea CJH nr. 304/2017. Proiectul de hotarare pentru aprobarea listei anuale a lucrarilor din anul 2018(Ciumani, Dealu/Sancrai, Ditrau si Joseni) este depus la cancelarie si afisat conform prevederilor de transparenta, termen 30 zile lucratoare(03.04.2018)). Acest proiect de hotarare va intra pentru adoptare la sedinta ordinara din luna aprilie.

1 an 4 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat prin hotarare de catre CL Ciumani si CJH. Urmeaza: elaborarea PTE de catre comuna Ciumani, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Ciumani, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.

1 an 4 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat prin hotarare de catre CL Ciumani si CJH. Urmeaza: elaborarea PTE de catre comuna Ciumani, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Ciumani, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA