POZE
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 127, in lungime de 2.900 ml(intre km 0+280 si 3+180), latime medie 1.3 ml si langa DJ 153C, in lungime de 1463 ml(intre km 67+960 si 69+460), latime medie 1.2 ml... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: În derulare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):1 922 423

Durata contractului: 5 luni (05-08-2019 | 05-04-2020)

Executant: - | Nr contract: 19/12795/07.06.2019
ACTIVITATI

3 săptămâni 5 zile -

Contractul de servicii nr. 28/15564 pentru supravegherea lucrarilor a fost incheiat la 09.07.2019. A fost achitata taxa de 0,35% catre ISC si s-a emis ordinul de incepere cu data de 05.08.2019. Executantul a inceput asigurarea/transportarea materialelor.

2 luni 1 săptămână -

Contractul de lucrari a fost incheiat. Este in curs incheierea contractului de servicii pentru asigurarea dirigintiei de santier, dupa care se va da ordinul de incepere.

3 luni 1 săptămână -

Conform Raportului procedurii nr. 11562/22.05.2019 a fost desemnat oferta castigatoare. Este in curs semnarea/incheierea contractului de lucrari.

6 luni 5 zile -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 1888/29.01.2019 a fost anulata procedura. Comuna Ditrau aaprobat si predat catre CJH Devizul general actualizat. S-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Devizul general actualizat si prin Hotararea CJH nr. 13/2019 a fost aprobat . Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 05.04.2019.

8 luni 5 zile -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 23.01.2019.

8 luni 2 săptămâni -

Procedura de achizitie publica/licitatia este in curs, documentatia a fost transmisa la ANAP, este in faza de asteptare.

9 luni 2 zile -

Documentatia pentru demararea procedurii privind achizitia lucrarilor(Referat de necesitate, Caiet de sarcini, Nota justificativa) a fost transmisa/depusa la Compartimentul achizitii publice in data de 13.12.2018.

9 luni 3 săptămâni -

Este incurs pregatirea/depunerea documentatiei pentru demararea procedurii privind achizitia lucrarilor.

1 an 2 săptămâni -

RO: Documentele solicitate de CTE au fost transmise de UAT Ditrau (ultimul document la data de 29.07.2018). Urmeaza reevaluarea de catre CTE. HU: A Műszaki-gazdasági bizottság által kért dokumentumokat Gyergyóditró közigazgatási-területi egysége részéről beküldték (utolsó beküldött dokumentum időponja: 2018.07.19). Következik a kiegészítések újbóli szakvéleményezése a bizottság részéről.

1 an 2 luni -

Contractul de asociere a fost incheiat la data de 03.07.2018. PT a fost depus la CJH la data de 19.06.2018, in sedinta de avizare pentru conformitate din 12.07.2018 au fost solicitate completari si reanalizarea documentatiei. Obtinerea si transmiterea de catre UAT Ditrau a acestor documente catre UAT Judetul Harghita este in curs.

1 an 3 luni -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

1 an 4 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 104/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Ditrau, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuare lângă drumurile județene în comuna Ditrău”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Ditrau.

1 an 5 luni -

SF a fost aprobata in data de 28.03.2018 prin Hotararea CJH nr.83/2018.

1 an 5 luni -

Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF este depus la cancelarie si va intra pentru adoptare la sedinta ordinara de consiliu din luna martie la data de 28.03.2018.

1 an 6 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Ditrau si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, elaborarea PTE de catre comuna Ditrau, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Ditrau, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA