POZE
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 126, in localitatea Joseni, in lungime totala de 1.282 ml, latime medie 1.7 ml.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: În executie
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):978 662

Durata contractului: 6 luni (15-03-2021 | 15-09-2021)

Executant: | Nr contract: 27733
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
978661.82
305080.61
305080.61
0.00 31.17 %
Raport - 17-11-2021 978661.82 2021-09-30 91208.10 91208.10 0.00 %
Raport - 17-11-2021 978661.82 2021-11-09 91208.10 -91208.10 9.32 %
Raport - 13-12-2021 978661.82 2021-09-27 213872.51 2021-12-08 213872.51 0.00 21.85 %
ACTIVITATI

1 lună 2 săptămâni -

inregistrarea anterioara gresita. A fost depus decontul nr. 3.

1 lună 2 săptămâni -

Procesul verbal de RTL a fost aprobat de catre investitor si a fost efectuat plata finala.

2 luni 3 zile -

La situatia de lucrari/decont nr. 2 este in curs verificarea documentatiei si ordonantarea.

2 luni 1 săptămână -

Executia este in curs. Decontul nr. 1 a fost platit. La situatia de lucrari/decont nr. 2 a fost depusa si factura aferenta cu anexa la centralizator privind ajustarea pretului materialelor conf. OG 15/2021.

2 luni 2 săptămâni -

Executia este in curs. Plata decont nr. 1 a fost efectuat. Situatia de lucrari/decont nr. 2 a fost depus.

3 luni 3 zile -

Executia este in curs. Plata decont nr. 1 este in curs. Este in curs clarificarea aplicarii prevederilor OG 15/2021 privind ajustarea pret rest de executat.

3 luni 1 săptămână -

luare in considerare a prevederilor Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 prin modificarea cu un nou Act aditional a clauzelor contractului de lucrari privind ajustarea trebuie nu poate firealizat din lipsa puctului de vedere juridic in scris privind aplicabilitatea prevederilor Metodologiei de ajustare aprobat prin Ordin nr. 1336/2021.

3 luni 2 săptămâni -

A fost depus factura si situatia de plata nr.1, si situatia de plata nr. 2. Clauzele contractului de lucrari privind ajustarea trebuie modificate din nou cu luare in considerare a prevederilor Ordinului MDLPA nr. 1336/202.

3 luni 3 săptămâni -

Actul aditional privind ajustarea pretului contractului conf. OG 15/2021 a fost incheiat.

4 luni 18 ore -

Este in curs semnarea de catre Serv. achizitii a Referatului de necesitate pt. incheierea Actului aditional privind ajustarea pretului contractului conf. OG 15/2021.

4 luni 2 săptămâni -

Constructorul a depus situatia pt decontul nr.1. Totodata a depus si solicitarea pt ajustare pret contract, conform OG 15/2021.

5 luni 4 zile -

Cu data de 02.08.2021 a fost emis Ordinul de incepere. Executia lucrarilor este in curs.

7 luni 6 zile -

Ordinul de incepere nu a fost emis datorita solicitarii UAT Joseni de amanare a inceperii executiei pana pozarea conductelor de gaz pe amplasamentul lucrarilor de trotuar, aceste lucrari de gaz fiind in curs de executie.

1 an 2 săptămâni -

Contractul de lucrari a fost incheiat la data de 23.11.2020.

1 an 3 luni -

Procedura de achizitie publica cu valoarea estimata revizuita/aprobata a fost initiata in luna septembrie 2020. Documentatia de atribuire a contractului de lucrari a fost acceptata de SEAP, data deschiderii ofertelor este 20.10.2020

1 an 8 luni -

Proiectul SF/DG revizuit III a fost transmis de catre partenerul comuna Joseni, Este in curs obtinerea avizului CTE, pentru ca DG III a putea fi aprobat prin hotarare CJH.

1 an 9 luni -

Procedura repetata/negocierea, in conformitate cu Raportul procedurii nr. 6337/23.03.2020 a fost incheiat fara rezultat, oferta depusa fiind inacceptabila si respinsa. Cu data de 25.03.2020 am transmis catre comuna partenera adresa de solicitare de revizuire proiect.

2 ani 2 săptămâni -

Procedura simplificata reluata este in curs. Evaluarea singurei oferte depuse este in curs.

2 ani 2 luni -

Procedura de atribuire a contractului a fost anulata, intrrucat nu a fost depusa nicio oferta admisibila pana la termen-06.11.2019.

2 ani 3 luni -

Dupa reactualizare si aprobare Deviz general, precum si rectificare buget a fost reluat procedura cu termen de vizualizare la data de 06.11.2019.

2 ani 5 luni -

Datorita faptului ca iarasi nu a fost depusa nicio oferta nici la reluarea procedurii, a fost solicitata(adresa CJH nr. 16638/19.07.2019) revizuirea din partea comunei Joseni al PT, din punct de vedere tehnic si financiar. Devizul general reactualizat a fost transmis(23.07.2019) de catre comuna Joseni si avizat de catre CTE in cadrul CJH, respectiv aprobat prin hotarare CJH la sedinta din luna august 2019. Pentru lansarea din nou a procedurii de achizitie sumele prevazute in buget trebuie modificate/majorate si trebuie modificate si in PAAP.

2 ani 6 luni -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 13898/21.06.2019 a fost anulata procedura. Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 18.07.2019.

2 ani 7 luni -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 20.06.2019.

2 ani 9 luni -

Devizul general actualizat a fost aprobat prin Hotararea CJH nr. 38/2019.

2 ani 10 luni -

La data de 05.03.2019 s-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Deviz general actualizat, si aviz favorabil CTE pentru conformitate PT cu SF. Proiectul de hotarare penru aprobarea devizului general actualizat este predat la cancelarie.

3 ani 3 săptămâni -

Proiectantul nu a depus toate documentele revizuite solicitate de CTE(mai trebuie listele F3 revizuite conf. HG 907/2016)

3 ani 2 luni -

Este in curs obtinerea avizului de conformitate PT-SF. Dupa sedinta CTE este in curs revizuirea/completarea PT de catre comunaJoseni(proiectant).

3 ani 5 luni -

RO: Contractul de asociere a fost incheiat la data de 06.08.2018. PT a fost depus la CJH la data de 13.08.2018. Este in curs obtinerea avizului de conformitate PT cu SF. HU: 2018 augusztus 6-án meg lett kötve a társulási szerződés. 2018 augusztus 13-án benyújtották a műszaki tervet Hargita Megye Tanácsához. Jelenleg folyamatban van a megfelelőségi vélemény (műszaki terv-megvalósíthatósági tanulmány) beszerzése.

3 ani 7 luni -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

3 ani 8 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 105/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Joseni.

3 ani 9 luni -

SF a fost aprobata in data de 28.03.2018 prin Hotararea CJH nr.82/2018.

3 ani 10 luni -

Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF este depus la cancelarie si va intra pentru adoptare la sedinta ordinara de consiliu din luna martie la data de 28.03.2018.

3 ani 10 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Joseni si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, elaborarea PTE de catre comuna Joseni, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor de realizat in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Joseni, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA

10 luni 1 zi

Elfogadták Hargita Megye Tanácsa költségvetését

Idei költségvetését a már meghatározott 13 prioritás mentén dolgozta ki Hargita Megye Tanácsa, amely hangsúlyt fektet a beruházásokra, a közösségépítésre, a fiatalok támogatására, a családbarát...

10 luni 1 zi

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile A avut loc ședința ordinară din luna martie a Consiliului Județean Harghita Dezvoltarea unei comunități prospere prin...

1 an 2 luni

Hargita megyében prioritás a biztonságos közlekedés: Megépítjük a gyergyóalfalvi járdát is

Hargita megyében prioritás a biztonságos közlekedés: Megépítjük a gyergyóalfalvi járdát is A Gyergyóalfalun áthaladó 126-os megyei út járdaépítéséről szóló kivitelezési szerződést írták alá...

1 an 3 luni

Járdaépítési munkálatokhoz keres kivitelezőcéget Hargita Megye Tanácsa

Járdaépítési munkálatokhoz keres kivitelezőcéget Hargita Megye Tanácsa A Gyergyóalfalun áthúzódó 126-os megyei út járdafelújítását finanszírozza Hargita Megye Tanácsa. A beruházás áfa-nélküli...

1 an 3 luni

Consiliul Județean Harghita caută firmă care să construiască trotuare

Consiliul Județean Harghita caută firmă care să construiască trotuare Consiliul Județean Harghita finanțează lucrările de refacere a trotuarului din localitatea Joseni, de-a lungul drumului...

1 an 6 luni

Hargita megye turisztikai fejlesztéseit érintő döntéseket hozott meg a megyei tanács testülete

Hargita megye turisztikai fejlesztéseit érintő döntéseket hozott meg a megyei tanács testülete Újabb összeggel támogatják a borszéki wellness és kezelő központot   A csíkkozmási...

1 an 6 luni

Decizii referitoare la dezvoltarea turistică a județului Harghita

S-au alocat noi sume pentru finalizarea lucrărilor la centrul wellness și de tratament de la Borsec   Ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita a avut loc în data de 28 iulie la...

1 an 6 luni

Biztosítják a térségeket összekötő megyei utak építését

Újabb moduláris kórház építését támogatja Hargita Megye Tanácsa Egy újabb moduláris kórházat építenek Csíkszeredában, a Nagy Laji dombján, amelynek kapacitása a korábbinak csaknem háromszorosa. A...

1 an 6 luni

Se asigură continuarea lucrărilor pe  drumurile care fac legătura între regiuni

Consiliul Județean Harghita sprijină construirea unui nou spital modular   Se va construi un nou spital modular în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, a cărui...

2 ani 6 luni

Alfaluban és Csomafalván is járdát épít Hargita Megye Tanácsa

Hargita Megye Tanácsa további két Gyergyó-térségi településének járdaépítésére várja az építőcégek jelentkezését. Gyergyóalfaluban ez lesz a második szakasz, amely a megyei tanács...

2 ani 9 luni

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 9 luni

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

3 ani 9 luni

Elindul a járdaprogram Ditróban is

Térfigyelő kamerák a forgalombiztonságért Gyergyóditróban tartotta áprilisi soros ülését Hargita Megye Tanácsa április 26-án, csütörtök délután, amelynek munkáját Puskás Elemér, Gyergyóditró...

3 ani 9 luni

La Ditrău demarează programul de construire a trotuarelor

Camere de supraveghere video pentru siguranța circulației Ședința ordinară a consiliului județean a avut loc în data de 26 aprilie la Ditrău, unde primarul localității Ditrău, Puskás Elemér, i-a...

3 ani 9 luni

A járdaprogram célja a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése

Hargita Megye Tanácsa támogatja a tehetséges diákokat Gyergyóalfaluban, Gyergyóditróban és Oroszhegyen a megyei utak mellett épül járda Hargita Megye Tanácsa járdaprogramjából, a...

3 ani 9 luni

Programul de construire a trotuarelor se dorește a servi siguranței circulației

Consiliul Județean Harghita sprijină elevii talentați Pe marginea drumurilor județene din localitățile Joseni, Ditrău și Dealul se va construi trotuar, iar la ședința ordinară a Consiliului...