POZE
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 127, in lungime de 2.900 ml(intre km 0+280 si 3+180), latime medie 1.3 ml si langa DJ 153C, in lungime de 1463 ml(intre km 67+960 si 69+460), latime medie 1.2 ml... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri

Durata contractului: (15-02-2018 | 15-02-2018)

ACTIVITATI

5 zile 23 de ore -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 1888/29.01.2019 a fost anulata procedura. Comuna Ditrau aaprobat si predat catre CJH Devizul general actualizat. S-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Devizul general actualizat si prin Hotararea CJH nr. 13/2019 a fost aprobat . Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 05.04.2019.

2 luni 5 zile -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 23.01.2019.

2 luni 2 săptămâni -

Procedura de achizitie publica/licitatia este in curs, documentatia a fost transmisa la ANAP, este in faza de asteptare.

3 luni 3 zile -

Documentatia pentru demararea procedurii privind achizitia lucrarilor(Referat de necesitate, Caiet de sarcini, Nota justificativa) a fost transmisa/depusa la Compartimentul achizitii publice in data de 13.12.2018.

3 luni 3 săptămâni -

Este incurs pregatirea/depunerea documentatiei pentru demararea procedurii privind achizitia lucrarilor.

6 luni 3 săptămâni -

RO: Documentele solicitate de CTE au fost transmise de UAT Ditrau (ultimul document la data de 29.07.2018). Urmeaza reevaluarea de catre CTE. HU: A Műszaki-gazdasági bizottság által kért dokumentumokat Gyergyóditró közigazgatási-területi egysége részéről beküldték (utolsó beküldött dokumentum időponja: 2018.07.19). Következik a kiegészítések újbóli szakvéleményezése a bizottság részéről.

8 luni 1 săptămână -

Contractul de asociere a fost incheiat la data de 03.07.2018. PT a fost depus la CJH la data de 19.06.2018, in sedinta de avizare pentru conformitate din 12.07.2018 au fost solicitate completari si reanalizarea documentatiei. Obtinerea si transmiterea de catre UAT Ditrau a acestor documente catre UAT Judetul Harghita este in curs.

9 luni 1 săptămână -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

10 luni 2 săptămâni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 104/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Ditrau, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuare lângă drumurile județene în comuna Ditrău”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Ditrau.

11 luni 2 săptămâni -

SF a fost aprobata in data de 28.03.2018 prin Hotararea CJH nr.83/2018.

12 luni 2 zile -

Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF este depus la cancelarie si va intra pentru adoptare la sedinta ordinara de consiliu din luna martie la data de 28.03.2018.

1 an 2 săptămâni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Ditrau si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, elaborarea PTE de catre comuna Ditrau, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor realizate in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Ditrau, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA