POZE
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Realizarea trotuare prin pavare, langa DJ 126, in localitatea Joseni, in lungime totala de 1.282 ml, latime medie 1.7 ml.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Bardocz Aron
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri

Durata contractului: (15-02-2018 | 15-02-2018)

ACTIVITATI

3 săptămâni 5 zile -

Datorita faptului ca iarasi nu a fost depusa nicio oferta nici la reluarea procedurii, a fost solicitata(adresa CJH nr. 16638/19.07.2019) revizuirea din partea comunei Joseni al PT, din punct de vedere tehnic si financiar. Devizul general reactualizat a fost transmis(23.07.2019) de catre comuna Joseni si avizat de catre CTE in cadrul CJH, respectiv aprobat prin hotarare CJH la sedinta din luna august 2019. Pentru lansarea din nou a procedurii de achizitie sumele prevazute in buget trebuie modificate/majorate si trebuie modificate si in PAAP.

2 luni 1 săptămână -

Avand in vedere faptul ca nu a fost depusa nicio oferta, prin Raporul procedurii nr. 13898/21.06.2019 a fost anulata procedura. Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost reluata, acceptata/postatade SEAP. Data deschiderii ofertei 18.07.2019.

3 luni 1 săptămână -

Documentatia transmisa a fost acceptata/postata de SEAP. Termen de depunere/deschidere oferte: 20.06.2019.

5 luni 2 săptămâni -

Devizul general actualizat a fost aprobat prin Hotararea CJH nr. 38/2019.

6 luni 5 zile -

La data de 05.03.2019 s-a obtinut avizul favorabil CTE pentru Deviz general actualizat, si aviz favorabil CTE pentru conformitate PT cu SF. Proiectul de hotarare penru aprobarea devizului general actualizat este predat la cancelarie.

8 luni 2 săptămâni -

Proiectantul nu a depus toate documentele revizuite solicitate de CTE(mai trebuie listele F3 revizuite conf. HG 907/2016)

9 luni 3 săptămâni -

Este in curs obtinerea avizului de conformitate PT-SF. Dupa sedinta CTE este in curs revizuirea/completarea PT de catre comunaJoseni(proiectant).

1 an 2 săptămâni -

RO: Contractul de asociere a fost incheiat la data de 06.08.2018. PT a fost depus la CJH la data de 13.08.2018. Este in curs obtinerea avizului de conformitate PT cu SF. HU: 2018 augusztus 6-án meg lett kötve a társulási szerződés. 2018 augusztus 13-án benyújtották a műszaki tervet Hargita Megye Tanácsához. Jelenleg folyamatban van a megfelelőségi vélemény (műszaki terv-megvalósíthatósági tanulmány) beszerzése.

1 an 3 luni -

Este in curs incheierea/semnarea Contractului de asociere.

1 an 4 luni -

Prin Hotararea CJH nr. 101/26.04.2018 a fost aprobata lista lucrarilor pe anul 2018, iar prin Hotararea CJH nr. 105/26.04.2018 a fost aprobata asocierea U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019, respectiv modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi U.A.T. Comuna Joseni.

1 an 5 luni -

SF a fost aprobata in data de 28.03.2018 prin Hotararea CJH nr.82/2018.

1 an 5 luni -

Proiectul de hotarare pentru aprobarea SF este depus la cancelarie si va intra pentru adoptare la sedinta ordinara de consiliu din luna martie la data de 28.03.2018.

1 an 6 luni -

Investitia se va realiza in cadrul programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, SF este aprobat de catre CL Joseni si are aviz favorabil al CTE CJH. Urmeaza: aprobarea prin hotarare CJH a SF, elaborarea PTE de catre comuna Joseni, aprobarea prin hotarare CJH a listei anuale a lucrarilor de realizat in cadrul programului, aprobarea prin hotarare CJH a contractului de asociere, depunerea la CJH a PTE si AC(autorizatie de construire) de catre comuna Joseni, demararea procedurii de achizitie a lucrarilor, incheierea contractului de lucrari.
COMUNICAT DE PRESA