POZE
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Construirea unui corp de clădire nouă, total independentă de celelalte clădiri din curtea Spitalului Județean de Urgență Miecurea Ciuc prin realizare unei construcții noi pentru Secția Pneumologie respectiv... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Csurka Lajos
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):95 200

Durata contractului: 180 zile (13-02-2019 | 12-08-2018)

Executant: | Nr contract: 3107/13.02.2019
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
95200.00
85680.00
85680.00
0.00 90.00 %
Raport - 14-01-2020 95200.00 2019-12-12 85680.00 2020-01-20 85680.00 0.00 90.00 %
ACTIVITATI

6 luni 1 săptămână -

Studiul de fezabilitate privind ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” aprobată de către Consiliul Județean Harghita a fost predată la CNI pentru realizare. Este în curs evaluarea acestuia

9 luni 1 săptămână -

Studiul de fezabilitate privind ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” a fost avizată de către comisia CTE respectiv a fost aprobată de către Consiliul Județean Harghita. Conform caietului de sarcini a fost achitată 90% din valoarea contractului. Suma rămasă de 10% din valoarea contractului va fi achitată după realizarea PT.

10 luni 3 săptămâni -

Este în curs finalizarea serviciului de proiectare (SF) pentru”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase și vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Harghita completările. Urmează avizarea SF de către comisia CTE respectiv aprobarea SF de către Consiliul Județean Harghita

11 luni 3 săptămâni -

În urma ședinței de progres au fost analizate variantele pentru instalații electrice, termice, sanitare, ventilații, rețele exterioare. Este în curs finalizarea serviciului de proiectare (SF) pentru”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase.

1 an 3 săptămâni -

Varianta finală privind Studiul de fezabilitate este în curs de finalizare

1 an 2 luni -

A fost predată Studiul de fezabilitate privind ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” la data de 12.08.2019. În urma ședințelor de progres a fost aleasă varianta finală pentru amenajarea clădirii pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase.

1 an 4 luni -

Este în curs realizarea soluțiilor privind amenajarea clădirii pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la demisol, parter și etaj1.

1 an 4 luni -

Este în curs realizarea serviciului de proiectare (SF) ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”, Au fost prezentate variantele propuse de către proiectanții SC Consiliere Financiara MB pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la demisol, parter și etaj1. Este în curs alegerea variantei finale

1 an 6 luni -

Conform contractului privind investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”, este în curs realizarea serviciului de proiectare (SF)

1 an 8 luni -

S-a incheiat Contractul de servicii nr. 3107/13.02.2019 pentru Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase cu SC Consiliere Financiara MB SRL Sibiu

1 an 8 luni -

Au fost evaluate ofertele pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”. Conform Raportului procedurii urmează semnarea contractului

1 an 10 luni -

Este în curs evaluarea ofertelor pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”

1 an 11 luni -

Deschiderea ofertelor pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” a fost pe data de 16.11.2018. Urmeaza evaluarea ofertelor

2 ani 1 săptămână -

Pe data de 09.10.1018 la deschiderea ofertelor pentru serviciul de proiectare SF nu a fost depusă nici o ofertă. Este în curs semnarea raportului de anulare a achiziției după care urmează repostarea pe SEAP.

2 ani 3 săptămâni -

Deschiderea ofertelor pentru serviciul de proiectare (SF) la investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase” va fi pe data de 09.10.2018

2 ani 1 lună -

Este în curs elaborarea documentatiei de atribuire (Fisa de date, Strategia, etc) de catre Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice în vederea achiziției publice a serviciilor de proiectare (SF) aferent investiţiei ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase”

2 ani 1 lună -

A fost elaborată Tema de proiectare de către Spitalul Județean de Urgență, pe baza căruia a fost trimisă documentația necesară către Direcția Achiziții publice pentru demararea procedurii de achiziție publică

2 ani 2 luni -

Este in curs pregatirea documentatiilor pentru achizitii publice prin procedura simplificata (Caietul de sarcini, Nota Justificativa, Referat de necesitate, Model Contract)

2 ani 3 luni -

Am obtinut Avizul de oportunitate cu nr. 07/12.06.2018 de la Primaria Miercurea Ciuc

2 ani 3 luni -

Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

2 ani 4 luni -

Arhitectul sef de la primaria Municipiului Miercurea Ciuc analizeaza si formuleaza avizul de oportunitate privind Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

2 ani 4 luni -

In data de 31.05.2018 la sediul Primariei Municipiului Miercurea Ciuc s-a intrunit Comisia Tehnica (CTATU) pentru analizarea Studiului de oportunitate privind PUZ –zona Spitalului Judetean de Urgenta. Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc

2 ani 4 luni -

În vederea pregătirii Temei de proiectare privind investiția ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase” am cerut prin adresa nr. 12012/28.05.2018 de la Conducerea Spitalului Județean date concrete privind cerințele de funcționalitate, circuitele medicale, etc. pentru cele 3 nivele: demisol, parter și etaj cu o suprafață de 30x40 m la demisol, respectiv 30x30 m la parter și etaj, locația/spațiul în cadrul clădirii, suprafețe și dotări necesare. Așteptăm răspunsul

2 ani 5 luni -

Este in curs de pregatire elaborarea Temei de proiectare

2 ani 6 luni -

S-a incheiat Contractul de servicii nr. 9192/25.04.2018 pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta cu SC Arhitectura SRL

2 ani 6 luni -

Este in curs semnarea Contractului pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de catre Arhitect Sef

2 ani 6 luni -

Este in curs semnarea contractului pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

2 ani 7 luni -

Este in curs finalizarea procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta. Dupa semnarea contractului va incepe elaborarea PUZ care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

2 ani 7 luni -

Conform procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef termenul limita a ofertelor este de 20 martie 2018. Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism pentru serviciile de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferente obiectivului Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase trebuie sa avem PUZ elaborat

2 ani 7 luni -

Este în curs realizarea Planului Urbanistic zonal -zona Spitalului Județean de urgență. După realizarea PUZ vom afla posibilitatea construirii unei clădirii noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase respectiv locația acestuia.
COMUNICAT DE PRESA