POZE
 • 05-04-2018
 • 05-04-2018
 • 05-04-2018
 • 05-04-2018
 • 05-04-2018
 • 05-04-2018
 • 05-04-2018
 • 05-03-2018
 • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente şi expertizarea tehnică a imobilelor situate în Băile Homorod aflate în proprietatea judeţului Harghita. Suprafaţa construită : 112,00 mp Suprafaţa... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Csurka Lajos
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):16 650

Durata contractului: 180 zile (02-07-2018 | 31-12-2018)

Executant: BIA Csíki Barna | Nr contract: 15438/02.07.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
16650.00
16650.00
16650.00
0.00 100.00 %
Raport - 18-06-2019 16650.00 2019-05-27 14985.00 14985.00 0.00 %
Raport - 05-11-2019 16650.00 2019-10-22 1665.00 2019-11-01 1665.00 0.00 10.00 %
Raport - 09-07-2019 16650.00 2019-06-18 14985.00 -14985.00 90.00 %
ACTIVITATI

2 luni 3 săptămâni -

A fost depusă și achitată factura nr. 190100/2019 în valoare de 1665 lei care reprezintă 10% din valoarea contractului pentru serviciu de proiectare DALI privind ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

3 luni 3 săptămâni -

După semnarea contractului de serviciu de proiectare (PT +DDE) pentru ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod” va fi achitată asistența tehnică care reprezintă 10% din valoarea contractului rămas neachitat

5 luni 1 săptămână -

Valoarea rămasă de 10% din valoarea contractului va fi achitată după încheierea contractului de serviciu de proiectare (PT +DDE) pentru ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

6 luni 2 săptămâni -

A fost achitată factura nr. 190081/2019 în valoare de 14.985 lei care reprezintă 90% din valoarea contractului pentru serviciu de proiectare DALI

7 luni 1 săptămână -

A fost depusa factura nr. 190081/2019 pentru a 90% din valoarea contractului pentru serviciu de proiectare DALI

7 luni 3 săptămâni -

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) privind ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod” a fost aprobată de către Consiliul Județean Harghita cu Hotărârea nr. 118/2019. Documentația a fost recepționată cu Proces verbal de recepție nr. 12425/04.06.2019.

9 luni 3 săptămâni -

Este in curs verificarea Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) privind ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”, de către verificatori tehnici atestați privind rezistență și stabilitate, instalații electrice, instalații sanitare respectiv instalații termice. Documentele si comanda au fost trimisă către verificatori

11 luni 3 săptămâni -

Este in curs verificarea DALI de către verificatori tehnici atestați Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) privind ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”, predată la Consiliul Județean Harghita, a fost supusă verificării de către Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Județean Harghita și potrivit Procesului verbal, Comisia s-a constatat că la data verificării de către CTE a intrat în vigoare HG 742/2018, conform căreia documentațiile DALI trebuie să fie verificate de către verificatori tehnici atestați.

1 an 2 săptămâni -

Documentația DALI a fost predată și înregistrată cu nr. 69/07.01.2019

1 an 2 luni -

Conform contractului privind investiția ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”, este în curs realizarea DALI

1 an 3 luni -

Este în curs realizarea DALI conform contract nr. 15438/2018 privind investiția ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

1 an 4 luni -

RO: Este în curs realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii a lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod, prin realizarea studiului topografic, geotehnic și expertize tehnice. HU: Folyamatban van a Beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentáció elkészítése a homoródfürdői 15-ös Villa rehabilitációs és átrendezési munkálatai beruházási objektum kapcsán, a topográfiai, geotechnikai valamint a műszaki szakértői vélemény (expertízis) elkészítése révén.

1 an 5 luni -

Este in curs pregatirea documentatiei de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vila 15) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita la OCPI Odorhei. Este in curs pregatirea DALI

1 an 5 luni -

Este in curs pregatirea documentatiei de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vila 25) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita la OCPI Odorhei. Este in curs pregatirea DALI

1 an 6 luni -

S-a incheiat Contractul de serviciu nr. 15438/02.07.2018 cu Birou Individual de Arhitectura Csiki Barna avand valoarea de 16.650 lei

1 an 7 luni -

Este in curs finalizarea achizitiei directa prin catalogul SEAP si va urma semnarea contractului cu ofertantul castigator.

1 an 7 luni -

A fost elaborata Certificatul de urbanism nr. 42/06.06.2018 de catre Primaria orasului Vlahita privind investitia „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”.

1 an 7 luni -

Anuntul pentru achizitia directa a fost postat pe SEAP cu nr. ADV 1016623/11.06.2018 iar documentatiile se regasesc pe site-ul Consiliului Județean Harghita, http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte.

1 an 7 luni -

A fost depusa Cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism la Primaria orasului Vlahita privind investitia „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”. Sunt pregatite documentatiile pentru achizitia directa in catalogul electronic din SEAP

1 an 8 luni -

Tema de proiectare si Nota conceptuala a fost aprobata si inregistrata. Urmeaza depunerea documentatiei la OCPI Odorheiu Secuiesc de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vilei) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita

1 an 8 luni -

A fost elaborata Nota conceptuala si Tema de proiectare. Este in curs de semnare, inregistrare

1 an 8 luni -

Este in curs pregatirea documentatiei de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vila 15) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita la OCPI Odorhei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism a investitiei Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod emisa de catre orasul Vlahita

1 an 9 luni -

A fost semnata si inregistrata Contractul de administrare cu nr. 7130/1108/2018 si Protocolul de predare primire cu nr. 8803/1857/2018

1 an 9 luni -

A fost semnata de catre Consiliul Judetean Harghita Protocolul de predare primire a terenului pe care se află Vila nr. 15 si trimisa pentru semnat la orasul Vlahita.

1 an 9 luni -

Este in curs numirea Comisiei de predare primire si semnarea protocolului de catre Primaria orasului Vlahita. După semnarea protocolului urmeaza inscrierea la OCPI Odorhei dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita. Tema de proiectare pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod in format draft a fost trimisa pentru consultare

1 an 9 luni -

In urma vizitei pe teren s-a constatat situatia existenta a constructiei. Se pregateste Tema de proiectare pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod in format draft

1 an 10 luni -

A fost semnat Contractul de administrare de predare primire a terenului pe care se află Vila nr. 15. Este in curs numirea Comisiei de predare primire si semnarea protocolului. După semnarea protocolului urmeaza inscrierea la OCPI Odorhei dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita si astfel putem cere emiterea de catre orasul Vlahita a Certificatului de Urbanism pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod

1 an 10 luni -

Este in curs semnarea Contractului de administrare si a protocolului de predare primire a terenului pe care se află Vila nr. 15. După semnarea Contractului de preluare în administrare a terenului si emiterea de catre orasul Vlahita a Certificatului de Urbanism pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod vom incepe procedura de achiziție publică directă pentru realizarea DALI

1 an 10 luni -

A fost aprobata cu Hotararea nr 38 aprobarea luarii în administrarea Consiliului Județean Harghita a terenului pe care se află Vila nr. 15 de la Consiliul local Vlahița. După semnarea Contractului de preluare în administrare a terenului depunem la primaria orasului Vlahita Cererea pentru Certificatul de Urbanism pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod

1 an 10 luni -

Este în curs preluarea în administrarea Consiliului Județean Harghita a terenului pe care se află Vila nr. 15 de la Consiliul local Vlahița. După preluarea în administrare a terenului va fi demarat procedura de achiziție publică directă pentru semnarea contractului (DALI) privind Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod
COMUNICAT DE PRESA
 • 4 luni 2 săptămâni

  A homoródfürdői 15-ös villa felújítására várják a tervezőcégek ajánlatait

    Hargita Megye Tanácsa közbeszerzéseit összesítő honlapján megjelent a homoródfürdői 15-ös villa felújításának tervezési kiírása. A tervezőcégek szeptember 19-ig tehetik le ajánlataikat. Az...
 • 9 luni 3 săptămâni

  Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

  Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...
 • 9 luni 3 săptămâni

  Echilibrat, optimist și ambițios

  Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...
 • 1 an 8 luni

  Homoródfürdő szintet kell lépjen

  Homoródfürdő szintet kell lépjen A település rövid és hosszú távú fejlesztéseiről egyeztettek Homoródfürdő fejlesztéséről egyeztettek december 12-én, pénteken a csíkszeredai megyeházán...