POZE
  • 17-04-2020
  • 17-04-2020
  • 17-04-2020
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" În cadrul acestei lucrări se va construi o clădire cu parter și mansardă cu 4 apartamente, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Clădirea va... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Csurka Lajos
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):1 070 881

Durata contractului: 365 zile (23-07-2019 | 23-07-2020)

Executant: Tectum | Nr contract: 16928/23.07.2019
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
1070881.00
50226.03
50226.03
0.00 4.69 %
Raport - 17-04-2020 1070881.00 2020-03-20 26590.25 26590.25 0.00 %
Raport - 14-01-2020 1070881.00 2019-12-12 23635.78 2019-12-23 23635.78 0.00 2.21 %
Raport - 17-04-2020 1070881.00 2020-04-01 26590.25 -26590.25 2.48 %
ACTIVITATI

5 luni 5 zile -

Proiectul tehnic pentru lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” a fost predată, avizată de către Comisia CTE și achitată. A fost predată amplasamentul și a început lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” la data de 30.03.2020. Lucrarea este în curs prin organizare șantier, tăieri arbori, și începerea lucrării la fundații.

8 luni 1 săptămână -

Studiului de fezabilitate pentru lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” a fost avizată de către Comisia CTE și aprobată de către Consiliul Județean Harghita. A fost achitată conform caietului de sarcini suma de 40% din valoarea proiectului. Urmează predarea PT.

9 luni 2 săptămâni -

A fost analizată în comisia CTE varianta finală al Studiului de fezabilitate pentru lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” și sunt solicitate completări. După depunerea documentațiilor solicitate urmează verificarea și avizarea de către CTE a SF respectiv aprobarea de către Consiliul Județean Harghita

10 luni 2 săptămâni -

A fost predată varianta finală al Studiului de fezabilitate pentru lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” și va fi analizată în comisia CTE la data de 07.11.2019

11 luni 3 săptămâni -

Varianta finală privind Studiul de fezabilitate este în curs de finalizare

1 an 4 săptămâni -

A fost predată Studiul de fezabilitate pentru lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” la 19.08.2019

1 an 1 lună -

A fost semnata contractul de lucrari pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) cu SC Tectum Company SA. Este in curs elaborare SF.

1 an 3 luni -

Deschiderea ofertelor pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) a avut loc pe data de 06.06.2019. Este în curs evaluarea ofertei tehnice.

1 an 3 luni -

Au fost depuse la DGPPAP documentatiile pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici” actualizat. Deschiderea ofertelor va fi pe data de 06.06.2019.

1 an 5 luni -

Nu s-a prezentat nici un ofertant la data de 06.03.2019. Urmează actualizarea prețului, și după aprobarea bugetului vor fi depuse la DGPPAP documentatiile pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”

1 an 7 luni -

Deschiderea ofertelor pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) va fi pe data de 06.03.2019.

1 an 7 luni -

Nu s-a prezentat nici un ofertant la data de 28.01.2019. Urmeaza postarea pe SEAP din nou cu actualizarea prețului a documentatiilor pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”

1 an 8 luni -

Deschiderea ofertelor pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) va fi pe data de 28.01.2019.

1 an 9 luni -

A fost depusa la DGPPAP documentatiile pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici” Urmeaza postarea pe SEAP a documentatiilor

1 an 10 luni -

A fost elaborata si predata PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta la Consiliul Judetean Harghita, dupa care a fost predata spre aprobare la Municipiul Miercurea Ciuc. Dupa aprobarea PUZ de catre Consiliul local Municipiul Miercurea Ciuc urmeaza pregatirea documentatiilor pentru achizitie prin procedura simplificata (proiectare, executie).

1 an 11 luni -

Este in curs finalizarea PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta dupa care urmeaza pregatirea documentatiilor pentru achizitie prin procedura simplificata (proiectare, executie)

2 ani 1 săptămână -

În vederea pregătirii documentatiilor pentru achizitia prin procedura simplificata a obiectivului ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare și execuție) este necesară Elaborarea PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de către prestatorul SC Arhitectura SRL care este în curs de finalizare

2 ani 1 lună -

Este in curs Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de catre catre prestatorul SC Arhitectura SRL dupa care urmeaza pregatirea documentatiilor pentru achizitia prin procedura simplificata (proiectare, executie)

2 ani 2 luni -

Am obtinut Avizul de oportunitate cu nr. 07/12.06.2018 de la Primaria Miercurea Ciuc

2 ani 2 luni -

Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

2 ani 3 luni -

Tema de proiectare si Nota conceptuala au fost elaborate. Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

2 ani 3 luni -

In data de 31.05.2018 la sediul Primariei Municipiului Miercurea Ciuc s-a intrunit Comisia Tehnica (CTATU) pentru analizarea Studiului de oportunitate privind PUZ –zona Spitalului Judetean de Urgenta. Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc

2 ani 3 luni -

Tema de proiectare si Nota conceptuala sunt pregatite pentru semnare si inregistrare

2 ani 4 luni -

Este in curs de pregatire elaborarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare

2 ani 4 luni -

S-a incheiat Contractul de servicii nr. 9192/25.04.2018 pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta cu SC Arhitectura SRL

2 ani 5 luni -

Este in curs pregatirea contractului privind Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de catre Arhitect Sef

2 ani 5 luni -

Este in curs semnarea contractului pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

2 ani 6 luni -

Este in curs finalizarea procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta. Dupa semnarea contractului va incepe elaborarea PUZ care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

2 ani 6 luni -

Conform procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef termenul limita a ofertelor este de 20 martie 2018. Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism privind investitia Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare și execuție) trebuie sa avem PUZ elaborat

2 ani 6 luni -

Este în curs elaborarea Planului Urbanistic Zonal - zona Spitalului Județean de Urgență. După realizarea PUZ putem afla posibilitatea construirii unei noi locuințe de serviciu pentru medici respectiv locația acestuia. Este în curs realizarea și aprobarea Temei de proiectare, și Notei conceptuale a investiției ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”
COMUNICAT DE PRESA