POZE
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" În cadrul acestei lucrări se va construi o clădire cu parter și mansardă cu 4 apartamente, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Clădirea va... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Csurka Lajos
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):1 070 881

Durata contractului: 365 zile (23-07-2019 | 23-07-2020)

Executant: Tectum | Nr contract: 16928/23.07.2019
ACTIVITATI

2 săptămâni 15 ore -

Varianta finală privind Studiul de fezabilitate este în curs de finalizare

1 lună 3 săptămâni -

A fost predată Studiul de fezabilitate pentru lucrarea ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” la 19.08.2019

2 luni 4 zile -

A fost semnata contractul de lucrari pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) cu SC Tectum Company SA. Este in curs elaborare SF.

3 luni 4 săptămâni -

Deschiderea ofertelor pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) a avut loc pe data de 06.06.2019. Este în curs evaluarea ofertei tehnice.

4 luni 1 săptămână -

Au fost depuse la DGPPAP documentatiile pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici” actualizat. Deschiderea ofertelor va fi pe data de 06.06.2019.

6 luni 2 săptămâni -

Nu s-a prezentat nici un ofertant la data de 06.03.2019. Urmează actualizarea prețului, și după aprobarea bugetului vor fi depuse la DGPPAP documentatiile pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”

7 luni 3 săptămâni -

Deschiderea ofertelor pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) va fi pe data de 06.03.2019.

8 luni 1 săptămână -

Nu s-a prezentat nici un ofertant la data de 28.01.2019. Urmeaza postarea pe SEAP din nou cu actualizarea prețului a documentatiilor pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”

9 luni 1 săptămână -

Deschiderea ofertelor pentru investiția ”Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare - execuție) va fi pe data de 28.01.2019.

10 luni 1 săptămână -

A fost depusa la DGPPAP documentatiile pentru achizitia serviciilor de proiectare și execuție ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici” Urmeaza postarea pe SEAP a documentatiilor

10 luni 4 săptămâni -

A fost elaborata si predata PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta la Consiliul Judetean Harghita, dupa care a fost predata spre aprobare la Municipiul Miercurea Ciuc. Dupa aprobarea PUZ de catre Consiliul local Municipiul Miercurea Ciuc urmeaza pregatirea documentatiilor pentru achizitie prin procedura simplificata (proiectare, executie).

1 an 4 zile -

Este in curs finalizarea PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta dupa care urmeaza pregatirea documentatiilor pentru achizitie prin procedura simplificata (proiectare, executie)

1 an 1 lună -

În vederea pregătirii documentatiilor pentru achizitia prin procedura simplificata a obiectivului ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici” (proiectare și execuție) este necesară Elaborarea PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de către prestatorul SC Arhitectura SRL care este în curs de finalizare

1 an 2 luni -

Este in curs Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de catre catre prestatorul SC Arhitectura SRL dupa care urmeaza pregatirea documentatiilor pentru achizitia prin procedura simplificata (proiectare, executie)

1 an 3 luni -

Am obtinut Avizul de oportunitate cu nr. 07/12.06.2018 de la Primaria Miercurea Ciuc

1 an 3 luni -

Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

1 an 4 luni -

Tema de proiectare si Nota conceptuala au fost elaborate. Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta

1 an 4 luni -

In data de 31.05.2018 la sediul Primariei Municipiului Miercurea Ciuc s-a intrunit Comisia Tehnica (CTATU) pentru analizarea Studiului de oportunitate privind PUZ –zona Spitalului Judetean de Urgenta. Este in curs obtinerea Avizului de oportunitate si a Avizului Arhitect Sef al primariei Mun M-Ciuc

1 an 4 luni -

Tema de proiectare si Nota conceptuala sunt pregatite pentru semnare si inregistrare

1 an 5 luni -

Este in curs de pregatire elaborarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare

1 an 5 luni -

S-a incheiat Contractul de servicii nr. 9192/25.04.2018 pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta cu SC Arhitectura SRL

1 an 6 luni -

Este in curs pregatirea contractului privind Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta de catre Arhitect Sef

1 an 6 luni -

Este in curs semnarea contractului pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

1 an 6 luni -

Este in curs finalizarea procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta. Dupa semnarea contractului va incepe elaborarea PUZ care va avea 3 faze cu termene de cate o luna de realizare.

1 an 7 luni -

Conform procedurii de achizitie directa pentru Elaborare PUZ - zona Spitalului Judetean de Urgenta initiata de catre Arhitect Sef termenul limita a ofertelor este de 20 martie 2018. Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism privind investitia Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare și execuție) trebuie sa avem PUZ elaborat

1 an 7 luni -

Este în curs elaborarea Planului Urbanistic Zonal - zona Spitalului Județean de Urgență. După realizarea PUZ putem afla posibilitatea construirii unei noi locuințe de serviciu pentru medici respectiv locația acestuia. Este în curs realizarea și aprobarea Temei de proiectare, și Notei conceptuale a investiției ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”
COMUNICAT DE PRESA