POZE
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 31-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 14-08-2019
 • 14-08-2019
 • 02-10-2018
 • 10-05-2018
 • 10-05-2018
 • 12-01-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor - DJ 174C - lim. jud. Suceava’’, sector DJ 174C km 5+000 – 11+300... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Balázs Zoltán
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):6 890 240
Executant: SC Multipland SRL | Nr contract: 19/8618/18.04.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
6890239.52
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 6890239.52 0.00 0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 6890239.52 0.00 0.00 0.00 %
ACTIVITATI

17 ore 44 de minute -

RO s-a acceptat varianta draft, urmează elaborarea proiectului HU az előterjesztett változat elfogadódott, folyamatban van a tervezés véglegesítése

3 săptămâni 1 zi -

RO S-a primit draftul proiectului aferent lucrărilor prevăzute în expertiza geotehnică. HU A geoexpertizisben előírt munkálatok terve elő van terjesztve.

1 lună 2 săptămâni -

RO documentația cu lucrările proiectate va fi înaintat pâna la 15.octombrie HU október 15-ig elkészül a megtervezett munkálatok dokumentációja

2 luni 2 săptămâni -

Este in curs proiectarea lucrărilor prevăzute in solutia dată în expertiza geotehnică.

4 luni 2 săptămâni -

RO: a fost elaborat expertiza geotehnică. HU: a geoexpertízis elkészült

6 luni 2 săptămâni -

RO: elaborarea expertizei geotehnice este în curs HU: folyamatban van a geoexpertízis elkészítése.

7 luni 3 săptămâni -

RO este încheiat contractul de servicii privind expertizarea geotehnică pentru sectorul km 10_11+197 HU a geotanulmány elkészítéséhez szükséges szerződés aláírva.

8 luni 3 săptămâni -

RO este în curs încheierea contractului de servicii privind expertizarea geotehnică pentru sectorul km 10_11+197 HU folyamatban van a km 10_11+197 szakaszra egy geotanulmány elkészítéséhez szükséges szerződés aláírása.

9 luni 2 săptămâni -

RO lucrările executate până la sfârșitul anului 2020 au fost receptionate HU a 2020 végéig elvégzett munkák átvevődtek

1 an 3 luni -

Este incheiat contractul cu proiectantul, se asteapta dispozitia de santier.

1 an 4 luni -

Este in curs incheierea contractului pentru asistenta tehnica din partea proiectantului respectiv incheierea unui act ditional.

1 an 5 luni -

Este in curs achizitia de Asistenta din partea proiectantului.

1 an 5 luni -

Lucrarile sunt in derulare. Este in curs achizitia de Asistenta din partea proiectantului deoarece SC INCERTRANS SA, firma care a elaborat PT-ul, nu mai asigura asistenta din partea proiectantului.

1 an 7 luni -

Lucrarile decurg conform graficului de executie. Este in curs achizitia de Asistenta.

1 an 8 luni -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

1 an 9 luni -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

1 an 10 luni -

În continuare sun sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

1 an 11 luni -

Este in curs achitarea facturii nr. 1.

1 an 11 luni -

Lucrarille sunt sistate până la emiterea unui nou ordin administrativ.

1 an 12 luni -

S-a solicitat sistarea lucrarilor.

2 ani 4 săptămâni -

Firma contractata a demarat lucrarile. Se in curs lucrarile de pregatire a platformei.

2 ani 1 lună -

Firma contractată solicită încheierea unui nou Act adițional pentru actualizarea prețurilor pentru elementele de preț utilaj și manoperă.

2 ani 2 luni -

Este semnat Actul Aditional privind actualizarea pretului manoperei si a termenului de executie.Avem promisiuni ca firma contractata ve demara lucrarile.

2 ani 3 luni -

Inca nu este semnat din partea firmei actul aditional. Firma contractata a depus a noua ofert, are din nou pretentii financiare suplimentare.

2 ani 3 luni -

Actul aditional este la semnat la firma contractată.

2 ani 4 luni -

Este in curs incheierea actului aditional.

2 ani 4 luni -

In adresa nr. 11472/2019.06.26, de la Directia generala administratie publica locala, suntem instintati ca sunt indeplinite conditiile legale pentru rezilierea Contractului de lucrari nr. 19/8618/2018.

2 ani 6 luni -

Este trimisă adresă pentru juriști, se analizează posibilitatea desvacerii contractului.

2 ani 6 luni -

Lucrările nu sunt demarate. Firma contractată refuză demararea lucrărilor.

2 ani 7 luni -

Firma contractataă refuza în continuare începerea lucrărilor.

2 ani 7 luni -

1. La ședința organizată în data de 02.04.2019 la sediul Consiliului Județean Harghita, din partea executantului a fost prezent dl. Inginer Ardelean Claudiu, dl. Director Bartok Sándor nu a fost prezent, invocând motive de neseriozitate din partea reprezentanțiilor CJHR, tot odata transmite pentru reprezentanții CJHR. 2. Ardelean Claudiu (reprezentanul firmei contractate): Punctul de vedere al constructorului rămâne neschimbat în continuare, până nu avem cadru legal pentru a demara lucrările nu suntem în măsură de a începe lucrările de execuție. Exemplu plan de trasare; proiect actualizat cu normele de asfalt noi; borne de reper nerealizate pe teren, predat cu lista de coordonate, etc.

2 ani 8 luni -

In data de 28 martie a avut loc o sedinta in care sau discutat urmatoarele. 1. S-a analizat situația contractului de lucrări pentru DJ 174 C, respectiv stabilirea prevedrilor actelor adiționale, Acte adiționale necesare reglementării coeficientului de actualizare a carburanțiilor, a materialelor și a manoperei în cadrul contractului de lucrări nr. 19/8618/18.04.2018. 2. Actele adiționale pentru modificarea contractului se pot încheia doar după aprobarea bugetului. 3. Creșterea manoperei conform Comisia Naținală de Strategie și Prognoză, raportat la perioada semnării contractului este 57,9%, pentru bitum și carburanți creșterea este de 0,7%. 4. Carburanții și bitumul sunt încadrate în CAEN 19, construcțiile sunt încadrate în CAEN 42, 43 respectiv 44. 5. În principiu este dorință din partea constructorului de a începe/continua lucrarea.

2 ani 9 luni -

RO: Contractul de finanțare este semnat. Lucrările sunt sistate pe perioada de iarnă. HU: A finanszírozási szerződés alá írva. A munkálatok a tél idejére le vannak állítva.

2 ani 9 luni -

RO: Contractul de finanțare este semnat. Lucrările sunt sistate pe perioada de iarnă. HU: A finanszírozási szerződés alá írva. A munkálatok a tél idejére le vannak állítva.

3 ani 4 zile -

RO: În curând se va semna contractul de finanțare POR. Lucrările la acest obiectiv nu evaluează, executantul are obiecții și după părerea lui această problemă are ca bază nepredarea amplasamentului de beneficiar. Amplasamentul a fost predat pe data de 25 septembrie pe baza procesului verbal cu nr. 22599. HU: Hamarosan aláíródik a finanszírozási szerződés a ROP pályázat kapcsán. A munkálatok nem haladtak előre, a kivetelező cég úgy tekinti, hogy még nincs átadva a terep. A terep átadása megtörtént szeptember 25-én a 22599 számú jegyzőkönyv alapján.

3 ani 1 lună -

RO: Lucrările de modernizare au început. A trecut prin primul filtru proiectul depus pentru finanțare. În curând urmează evaluarea și procedura de contractare. HU: Elkezdődtek a munkálatok. A leadott finanszírozási kérés túl jutott az első szűrőn, ezt követi a kiértékelés és válogatás majd az előszerződési procedúra.

3 ani 1 lună -

In data de 28 septembrie 2018 a fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor.

3 ani 1 lună -

In data de 28 septembrie 2018 a fost emis Ordinul de incsepere a lucrarilor.

3 ani 2 luni -

Este emis autorizatia de construire nr. 45/13.09.2018.

3 ani 2 luni -

Este în curs obținerea avizului ISC, obținerea Autorizației de construire și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

3 ani 3 luni -

In continuare se lucreaza cu pregatirea proiectului pentru POR.

3 ani 3 luni -

Se lucreaza intens cu documentatiile pentru POR. In continuare am probleme cu verificarea proiectului.

3 ani 4 luni -

Este semnat contractul cu Dirigintele de santier. Contract de sevicii Nr. 51/16796/12,07.2018. Este trimis Fisa de proiect la ADR Centru.

3 ani 4 luni -

Se lucreaza intens la pregatirea documentatiei pentru POR.

3 ani 5 luni -

Este in curs pregatirea Contractului de servici pentru diriginte de santier.

3 ani 5 luni -

Documentatia este la Verificator. Asteptam proiectul verificat. In continuare am probleme cu achizitia dirigintelui de santier.

3 ani 6 luni -

Este in curs (CFP) Comanda pentru verificare proiect.

3 ani 6 luni -

Sa depus o oferta pentru Verificare proiect si trei oferte pentru Diriginte de santier. Este in curs solutionarea ofertelor.

3 ani 7 luni -

Este semnat contractul de lucrari nr. 19/8618/18.04.2018. Este in curs achizi;ionare verificator de proiect si diriginte de santier.

3 ani 8 luni -

Este in curs achizitionare verificator de proiect.

3 ani 8 luni -

Este in curs semnarea contractului.

3 ani 9 luni -

Este predat pentru semnat raportul procedurii.

3 ani 9 luni -

Este în curs evaluarea ofertelor.

3 ani 10 luni -

Data depunerii ofertelor a fost 18 ianuarie. 5 firme si-au depus ofertele. Urmeaza evaluarea ofertelor.

3 ani 10 luni -

In data de 11.12.2017 s-a solutionat cererea de suspendare a procedurii din contestatia formulata de catre SC Plastidrum SRL, cu sediul in Bucuresti, sos. Alexandriei nr. 156, sector 5, in contradictoriu cu Judetul Harghita, in calitate de autoritate contractanta. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul dispozitiilor art. 23 alin (1) din Legea nr. 101/2016, respinge, ca ramasa fara obiect, cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulata in contestatia depusa. Ca urmare procedura a fost reluata si se asteapta ofertele pe SEAP pana in data de 18.01.2018

3 ani 10 luni -

Data limita de depunere a ofertelor: 18.01.2018 15:00

3 ani 11 luni -

Numar invitatie / anunt: 418732 / 24.11.2017 Denumire contract: „Modernizare drum judetean DJ 174A, - Bilbor - km 20+000-23+423 – DJ 174C – lim. Jud. Suceava km 5+000 – 11+197”, pe sectorul km 5+000 – 11+197 Stare procedura: In Desfasurare Data limita de depunere a ofertelor: 14.12.2017 ora 15:00

4 ani 1 lună -

Este predata documentatia la Direcţia generală programe, proiecte și Achiziții publice.

4 ani 2 luni -

Actualizare lista de cantitati.
COMUNICAT DE PRESA

8 luni 19 ore

Elfogadták Hargita Megye Tanácsa költségvetését

Idei költségvetését a már meghatározott 13 prioritás mentén dolgozta ki Hargita Megye Tanácsa, amely hangsúlyt fektet a beruházásokra, a közösségépítésre, a fiatalok támogatására, a családbarát...

8 luni 19 ore

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile A avut loc ședința ordinară din luna martie a Consiliului Județean Harghita Dezvoltarea unei comunități prospere prin...

1 an 5 luni

Hargita megye északi térségében tartottak kihelyezett tanácsülést

Borboly Csaba: ígérgetés helyett mindent megtettünk, hogy mielőbb aszfaltozott út legyen Ditró és Gyergyótölgyes között   Hargita Megye Tanácsa júniusi havi ülését Hargita és Szucsáva...

1 an 5 luni

Ședința consiliului județean a avut loc în zona de nord a județului Harghita

Borboly Csaba: în loc de promisiuni am luat toate măsurile pentru asfaltarea drumului între Ditrău și Tulgheș   Ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita a avut loc vineri, în data...

1 an 6 luni

Gazdaságilag fontos beruházások vannak folyamatban Gyergyó - térségében

Borboly Csaba: a gyergyói beruházások erősítik Hargita megyét   Hargita megye északi térségében és a Gyergyói - medencében zajló beruházásokat tekintették meg május 6-án, szerdán. Mint...

1 an 6 luni

Investițiile care se derulează în zona Gheorgheni au un rol important din punct de vedere economic

Borboly Csaba: investițiile din zona Gheorgheni sunt un punct forte al județului Harghita   În cursul zilei de miercuri, 6 mai a avut loc o vizită pe teren la investițiile aflate în curs...

1 an 9 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...

2 ani 7 luni

Borboly Csaba közösségi oldalán ismerteti a Bélbor és Suceava megye határa közötti út beruházását:

Borboly Csaba közösségi oldalán ismerteti a Bélbor és Suceava megye határa közötti út beruházását: https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2214007715581647/

2 ani 7 luni

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 7 luni

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

2 ani 9 luni

Kormányprogramot a megyéket összekötő utak építésére!

Borboly Csaba külön támogatási rendszert javasol további közlekedési folyosók megnyitására   A kormány hozzon létre olyan támogatási programot, amely a megyék közötti megyei jelzésű utak...

2 ani 9 luni

Consiliul Județean Harghita propune inițierea creării unui program guvernamental prin care să fie finanțate drumurile interjudețene

Consiliul Județean Harghita propune inițierea creării unui program guvernamental prin care să fie finanțate drumurile interjudețene   Tema de azi, 26 februarie a ședinței Comisiei pentru...

2 ani 11 luni

Aláírták a Regionális Operatív Program finanszírozási szerződését a Székelyföldet Bukovinával összekötő útra

Aláírták a Regionális Operatív Program finanszírozási szerződését a Székelyföldet Bukovinával összekötő, 174A, illetve 174C jelzésű megyei utak, Bélbor és Suceava megye határa közötti szakaszára...

2 ani 11 luni

Unul dintre drumurile cele mai frumoase care va traversa Carpații și va lega regiunea noastră cu Bucovina, va fi porțiunea de drum dintre Bilbor și granița cu județul Suceava.

Unul dintre drumurile cele mai frumoase care va traversa Carpații și va lega regiunea noastră cu Bucovina, va fi porțiunea de drum dintre Bilbor și granița cu județul Suceava. Semnarea la sediul...

3 ani 4 săptămâni

Două ședințe în scopul dezvoltării județene

Două ședințe în scopul dezvoltării județene Rambursare de credite din fonduri europene, o nouă linie de credit pentru noi investiții Consiliul Județean Harghita a organizat în data de 29...

3 ani 4 săptămâni

Kettős tanácsülésen döntöttek több, a megye fejlesztését jelentősen befolyásoló tényezőről

Hiteltörlesztés EU-s pénzekből, új hitelvonal az új beruházásokra   Hargita Megye Tanácsa soros havi ülést és rendkívüli tanácsülést is tartott hétfőn, október 29-én. Öt folyamatban lévő...

3 ani 1 lună

EU-s forrásból valósulhat meg a bélbori út felújítása

EU-s forrásból valósulhat meg a bélbori út felújítása A leadott pályázati dokumentáció túljutott az első szűrőn A Regionális Operatív Programhoz leadott pályázati dokumentációt, amelyet a...

3 ani 1 lună

Drumul de la Bilbor va fi reabilitat prin finanțare europeană

Drumul de la Bilbor va fi reabilitat prin finanțare europeană Documentația a trecut de prima etapă de selecție Documentația depusă de către Consiliul Județean Harghita pentru obținerea de...

3 ani 2 luni

Összekötik Székelyföldet és Bukovinát

Jelentős gazdasági fellendülést hozhat a bélbori út megépítése mindkét térségnek Kiadták a munkakezdési parancsot a Bélbor és Suceava megye határa közötti útszakasz felújítására is pénteken,...

3 ani 2 luni

Se interconectează județele Harghita și Suceava

Beneficiile economice ar fi semnificative pentru ambele județe, dacă se reabilitează drumul de la Bilbor S-a emis vineri, 28 septembrie ordinul de începere al lucrărilor de reabilitarea drumului...

3 ani 2 luni

Drumurile din județul Harghita vor fi circulabil

Drumurile din județul Harghita vor fi circulabil Ședința consiliului județean a avut loc la Siculeni Consiliul Județean Harghita a aprobat în cadrul ședinței ordinare care a avut loc în data de...

3 ani 2 luni

Járhatóvá teszik a Hargita megyei utakat

Madéfalván tartott kihelyezett ülést Hargita Megye Tanácsa Főként útkarbantartásra és beruházásokra különített el összegeket Hargita Megye Tanácsa a költségvetés-kiegészítésből, erről szeptember...

3 ani 10 luni

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást Abszolút prioritás a megyei utak rendbetétele, a megyei kórház fejlesztése és az ifjúság éve jegyében szervezett programok. Székelydályán...

3 ani 10 luni

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban Gyergyói polgármesterekkel egyeztetett Borboly Csaba Gyergyó-térségi RMDSZ-es polgármesterekkel találkozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke...

3 ani 10 luni

Dezbateri și proiecte pentru dezvoltarea zonei de nord al județului

Dezbateri și proiecte pentru dezvoltarea zonei de nord al județului Principalele proiecte de dezvoltare ale zonei au fost subiectul central al întâlnirii dintre președintele Consiliului...

3 ani 10 luni

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018 Borboly Csaba a participat la o întrevedere cu primarii din zona Gheorgheni În data de 5 ianuarie Borboly Csaba,...

3 ani 10 luni

Divat, sportág a beruházásaink megóvása?

Divat, sportág a beruházásaink megóvása? Ugyanaz a cég három megyei utunk kiírását is megóvta. Jó hír, hogy a CNSC elutasította. A #DJ126 – os útról Gyergyóújfalu és Vasláb között, a #DJ134A...

4 ani 18 ore

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács Balánbányán tartott kihelyezett ülést Hargita Megye Tanácsa Balánbányán tartotta soros ülését Hargita Megye Tanácsa...

4 ani 18 ore

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei A avut loc la Bălan ședința ordinară a consiliului județean Organizarea ședinței...

4 ani 21 de ore

A bélbori utat fejlesztenék

Összekötnék Bukovinát és Székelyföldet A bélbori utat fejlesztenék A Bélbortól Szucsáva megye határáig húzódó útszakaszt újítanák fel az elkövetkezőkben. Megjelent az elektronikus...

4 ani 6 luni

În vizor, investițiile din zona de nord a județului

În vizor, investițiile din zona de nord a județului Dotarea laboratoarelor de la Liceul tehnologic din Corbu și reabilitarea drumului județean 174A În continuarea vizitei care a demarat la baza...

7 ani 6 luni

Se continuă reabilitarea drumului dinspre Bilbor

Marți, 21 mai 2014, la sediul primăriei din comuna Bilbor a avut loc o întâlnire al cărei scop principal a fost predarea amplasamentului pentru DJ 174A. Au fost prezenți la întâlnire reprezentanți...