POZE
 • 18-09-2019
 • 18-09-2019
 • 18-09-2019
 • 18-09-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 02-08-2019
 • 24-09-2018
 • 24-09-2018
 • 24-09-2018
 • 12-09-2018
 • 12-09-2018
 • 12-09-2018
 • 14-08-2018
 • 14-08-2018
 • 06-08-2018
 • 06-08-2018
 • 26-06-2018
 • 26-06-2018
 • 26-06-2018
 • 26-06-2018
 • 26-06-2018
 • 26-06-2018
 • 17-05-2018
 • 17-05-2018
 • 17-05-2018
 • 12-02-2018
 • 10-01-2018
 • 08-01-2018
 • 22-12-2017
 • 28-11-2017
 • 27-10-2017
 • 29-09-2017
 • 29-09-2017
 • 29-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul județean DJ135 km 63+100 – 74+210 se desfășoară pe teritoriul comunelor Avrămești și Șimonești. Soluțiile pentru reabilitarea structurii rutiere existente a drumului sunt stabilite conform stării... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):12 894 075

Durata contractului: 480 zile (03-05-2019 | 20-11-2020)

Executant: SC Multipland SRL | Nr contract: 2/4572/28.02.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
12894075.26
8153206.92
8153206.92
0.00 63.23 %
Raport - 02-08-2019 12894075.26 2018-12-20 -58446.07 -58446.07 0.00 %
Raport - 03-12-2018 12894075.26 2018-07-31 416351.04 2018-11-13 416351.04 0.00 3.23 %
Raport - 29-10-2018 12894075.26 2018-06-30 422573.96 2018-09-25 422573.96 0.00 3.28 %
Raport - 03-12-2018 12894075.26 2018-06-30 422573.96 2018-09-25 422573.96 0.00 3.28 %
Raport - 03-12-2018 12894075.26 2018-08-31 947408.71 2018-11-13 947408.71 0.00 7.35 %
Raport - 02-08-2019 12894075.26 2019-09-30 1134414.37 2019-04-24 1075968.30 58446.07 8.34 %
Raport - 23-12-2019 12894075.26 2019-10-30 2206156.84 2019-12-19 2206156.84 0.00 17.11 %
Raport - 23-12-2019 12894075.26 2019-11-27 2662174.11 2019-12-23 2662174.11 0.00 20.65 %
ACTIVITATI

9 luni 4 zile -

Pe data de 16 ianuarie 2020 a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor , este în curs elaborarea documentului constatator.

10 luni 3 zile -

Este în curs decontarea situațiilor de plată nr. 9, respectiv nr. 10. Au fost decontate contravaloarea prestării serviciilor de proiectare, respectiv a dirigintelui de șantier. Așteptăm eliberarea unei adeverinţe care să confirme că am achitat integral cotele legale datorate I.S.C., însă fără care nu putem organiza recepția la terminarea lucrărilor.

10 luni 2 săptămâni -

Executantul a comunicat terminarea lucrărilor. Situația de plată nr. 9 este este în curs de decontare. S-a depus situația a 10-a. Este în curs încheierea actului adițional pentru efectuarea lucrărilor necesare. Este în curs elaborarea documentației pentru organizarea recepției. Trebuie să decontăm cota ISC aferentă lucrărilor, respectiv contravaloarea asistenței tehnice din cadrul proiectului.

11 luni 1 zi -

Executantul lucrează. Situația de plată nr. 8 este decontată. Nu am primit banii de la bugetul statului, în schimb am primit adresa conform căruia se poate deconta din bugetul local, ca în anul următor să primim înapoi banii de la MDRAP. Este depus situația a 9-a, este în curs de verificare a acestuia. Este în curs încheierea actului adițional pentru efectuarea lucrărilor de drenaj. Trebuie găsit modalitate de rezolvare a zonelor de ”alunecări de teren”, chiar și cu prețul încheierii unui alt contract. Pe lângă actul adițional, încheiat pe baza OUG nr. 114/2018, societatea executantă are în continuare revendicări la manoperă. Societatea a comunicat finalizarea lucrărilor. Trebuie să depună ultima situație de plată pentru am avea valoarea finală a lucrărilor executate pentru a începe procedura de organizare a recepției la terminarea lucrărilor.

11 luni 3 săptămâni -

Executantul lucrează. Situația de plată nr. 8 este în curs de decontare, se așteaptă banii de la MDRAP. Este depus situația a 9-a, este în curs de verificare a acestuia. Se conturează procedura de negociere fără publicare pentru efectuarea lucrărilor de drenaj. Trebuie găsit modalitate de rezolvare a zonelor de ”alunecări de teren”, chiar și cu prețul încheierii unui alt contract. Pe lângă actul adițional, încheiat pe baza OUG nr. 114/2018, societatea executantă are în continuare revendicări la manoperă.

1 an 2 săptămâni -

Executantul lucrează. Situația de plată nr. 8 este în curs de verificare, a fost depusă solicitarea pentru obținerea baniilor de la MDRAP. Pe data de 2 octombrie a avut loc ședință de analiză între reprezentanții Direcției generale tehnice, a proiectantului și a societății executantă pentru soluționarea problemelor existente, pentru clarificarea Dispozițiilor de șantier nr. 3, respectiv 4, obținută de la proiectant. Se prevede ca o parte a problemelor se poate rezolva prin modificări nesubstanțiale cu privire la curgerea apelor freatică, a amplasării stațiilor de autobuz. Cele trei zone de ”alunecări de teren” prezintă un risc mai mare, rezolvarea situației existentă trebuie rezolvată cât de curând, chiar și cu prețul încheierii unui alt contract. Pe lângă actul adițional, încheiat pe baza OUG nr. 114/2018, societatea executantă are în continuare revendicări la manoperă.

1 an 1 lună -

Executantul lucrează. Este decontată situația de plată nr. 7. S-a depus situația de plată nr. 8. Este necesară clarificarea situației, în legătură cu Dispoziția de șantier nr. 3 obținută de la proiectant. Trebuie să recurgem la modificări nesubstanțiale cu privire la rigolă carosabilă, la dren, la modul de amplasare a stațiilor de autobuz, respectiv la clarificarea situației la cele trei ”alunecări de teren”. S-a încheiat Nota de constatare nr. 4 pentru lățirea platformei drumului de la Firtănuș. Până la urmă societatea executantă a semnat actul adițional, încheiat pe baza OUG nr. 114/2018, însă societatea executantă are în continuare revendicări la manoperă, și a depus adrese în acest sens.

1 an 1 lună -

Executantul lucrează. Este decontată situația de plată nr. 6, este în curs decontarea situației nr. 7. Am recuperat banii de la PNDL pentru luna octombrie din anul trecut achitată din bugetul local. Este în curs obținerea Dispoziției de șantier nr. 3 de la proiectant. Se preconizează încheierea a Notei de constatare nr. 4 pentru lățirea platformei drumului de la Firtănuș. Avem o problemă la încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, respectiv cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute (podețe incluse, șanțuri): chiar dacă a fost clarificată situația cu privire la încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, actul adițional nu a putut fi încheiată, societatea nu a semnat, societatea în continuare are revendicări la manoperă.

1 an 2 luni -

Executantul lucrează. Este în curs decontarea situațiilor de plată nr. 6, respectiv nr. 7, au fost verificate. Așteptăm banii de la PNDL. Este în curs recuperarea baniilor de la PNDL pentru luna octombrie din anul trecut achitată din bugetul local. Cererea a fost depusă. Nota de constatare este semnată. Așteptăm Dispoziția de șantier de la proiectant. Se preconizează încheierea a Notei de constatare nr. 4 pentru lățirea platformei drumului de la Firtănuș. Avem o problemă la încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, respectiv cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute (podețe incluse, șanțuri): chiar dacă a fost clarificată situația cu privire la încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, actul adițional nu a putut fi încheiată, societatea nu a semnat, societatea în continuare are revendicări la manoperă.

1 an 2 luni -

Executantul lucrează. Este în curs decontarea situațiilor de plată nr. 6, respectiv nr. 7, au fost verificate. Așteptăm banii de la PNDL. Este în curs recuperarea baniilor de la PNDL pentru luna octombrie din anul trecut achitată din bugetul local. Cererea a fost depusă. Nota de constatare este semnată. Așteptăm Dispoziția de șantier de la proiectant. Se preconizează încheierea a Notei de constatare nr. 4 pentru lățirea platformei drumului de la Firtănuș. Avem o problemă la încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, respectiv cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute (podețe incluse, șanțuri): chiar dacă au fost clarificată situația cu privire la încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, actul adițional nu a putut fi încheiată, societatea nu a semnat, societatea în continuare are revendicări la manoperă.

1 an 3 luni -

Executantul lucrează. Este în curs să finalizăm Nota de constatare în urma vizitei de teren, au fost situații care au trebuit să fie clarificate. După ce au fost clarificate problemele ivite, este în curs încheierea actului adițional pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, respectiv cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute (podețe incluse, șanțuri). Situația a 6-a este în curs de decontare.

1 an 3 luni -

Executantul lucrează. Pe data de 21 iunie reprezentanții beneficiarului, a executantului, a primăriilor de la Șimonești și Avrămești, împreună cu proiectantul s-a efectuat vizită de teren pentru clarificarea situațiilor existente, semnalate de executant și de către cetățeni la Consiliul Județean Harghita. Situația a 6-a este în curs de verificare. Până la urmă s-a rezolvat problema cu factura în minus. În urma Instrucțiunii nr. 1/2019 trebuie să încheiem acte adiționale cu executantul pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, respectiv cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute (podețe incluse, șanțuri). Pentru acestea din urmă am primit listele de cantități cu prețuri. Este în curs de clarificare.

1 an 4 luni -

Situația a 6-a este în curs de verificare. Pentru aceasta așteptăm factura în minus de la societatea executantă, iar de la proiectant așteptăm lista de cantități pentru Dispoziția de șantier nr. 1. Pentru Dispoziția de șantier nr. 2 avem listele de cantități. În urma Instrucțiunii nr. 1/2019 trebuie să încheiem acte adiționale cu executantul pe baza OUG nr. 114/2018 cu privire la manoperă, respectiv cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute (podețe incluse, șanțuri).

1 an 6 luni -

Verificarea situației al 6-lea este în curs. Trebuie clarificat. Situația a 4-a a fost decontată pe data de 24 aprilie anul curent. Proiectantul trebuie să ne trimită lista de cantități pe lângă Dispozițiile de șantier emise. În urma Instrucțiunii nr. 1/2019 apărută în săptămâna trecută, trebuie să clarificăm și să încheim actul adițional la solicitarea executantului cu referire la manoperă prin OUG nr. 114/2018.

1 an 7 luni -

Este în curs verificarea situației al 6-lea. Situația a 4-a este în curs de decontare, în același timp solicităm bani de la PNDL pentru lucrările executate, care nu s-au putut fi decontate în anul trecut. Proiectantul la solicitarea noastră și a executantului a efectuat completările cerute, rezolvând astfel, o parte din problemele semnalate și constatate în urma lucrărilor de execuție. Pe 12 martie reprezentantul CJHR, împreună cu executantul și dirigintele de șantier am efectuat vizită de teren la anumite probleme semnalate de către localnici. Trebuie să clarificăm modul încheierii actului adițional la solicitarea executantului cu referire la manoperă prin OUG nr. 114/2018. Societatea a solicitat revizuirea prețurilor și la materiale.

1 an 7 luni -

Este în curs verificarea situației al 6-lea. Situația a 4-a este în curs de decontare, în același timp solicităm bani de la PNDL pentru lucrările executate, care nu s-au putut fi decontate în anul trecut. Proiectantul la solicitarea noastră și a executantului a efectuat completările cerute, rezolvând astfel, o parte din problemele semnalate și constatate în urma lucrărilor de execuție. Pe 12 martie reprezentantul CJHR, împreună cu executantul și dirigintele de șantier am efectuat vizită de teren la anumite probleme semnalate de către localnici.

1 an 8 luni -

Este în curs verificarea situațiilor a 4-a și al 6-lea, care nu s-au putut fi decontate în anul trecut. Am trimis adresă către proiectant cu privire la completarea proiectului pentru rezolvarea problemelor semnalate de către executant în urma lucrărilor de execuție, implicit pentru rezolvarea problemelor constatate prin Notele de constatare 1 și 2 încheiate cu ocazia vizitelor pe teren.

1 an 9 luni -

Este în curs verificarea situațiilor a 4-a și al 6-lea, care nu s-au putut fi decontate în anul trecut, dat fiind faptul că și pe 21 decembrie am primit clarificări din partea executantului și a dirigintelui de șantier în privința decontăriilor corecte.

1 an 9 luni -

Este în curs verificarea situațiilor a 4-a și al 6-lea, care nu s-au putut fi decontate în anul trecut, dat fiind faptul că și pe 21 decembrie am primit clarificări din partea executantului și a dirigintelui de șantier în privința decontăriilor corecte.

1 an 11 luni -

RO: Executantul lucrează. Au fost decontate situațiile 2 și 3. Este în curs verificarea situației al 4-lea. Se preconizează depunerea celui al 5-lea decont. Nota de constatre (al doilea) în urma vizitei pe teren cu executantul, proiectantul și cu reprezentanții primăriei Avrămești și al Consiluilui Județean Harghita este în curs de semnare.

1 an 11 luni -

Executantul lucrează. S-a verificat situațiile al doilea și al treilea, este în curs decontarea acestora. Nota de constatre (al doilea) în urma vizitei pe teren cu executantul, proiectantul și cu reprezentanții primăriei Avrămești și al Consiluilui Județean Harghita este în curs de semnare.

2 ani 2 săptămâni -

Executantul lucrează. Am primit banii de la PNDL, s-a plătit primul decont. Este depus decontul al doilea, este în curs verificarea acestuia.

2 ani 2 săptămâni -

Executantul lucrează. Este depus decontul al doilea, este în curs verificarea acestuia.

2 ani 4 săptămâni -

Executantul lucrează. Pe data de 14 septembrie a fost organizată vizită de teren împreună cu proiectantul, executantul, primarul de la Avrămești și reprezentanții beneficiarului pentru rezolvarea problemei descărcării apelor la Firtănuș, și pentru alte probleme semnalate de executant. Este depus decontul al doilea, este în curs verificarea acestuia.

2 ani 1 lună -

Executantul lucrează. Pentru rezolvarea problemei descărcării apelor la Firtănuș pe data de 14 septembrie la primele ore va fi ținută vizită de teren, împreună cu proiectantul și executantul. Așteptăm banii de la PNDL pentru am putea deconta prima situație de lucrări, am primit al doilea decont.

2 ani 1 lună -

Executantul lucrează. Pentru rezolvarea problemei descărcării apelor la Firtănuș pe data de 10 ori 11 septembrie va fi ținută vizită de teren, împreună cu proiectantul și executantul. Este în curs evaluarea pietrei cubice, pe data de 5 septembrie am fost pe teren cu evaluatorul în acest sens. Așteptăm banii de la PNDL pentru am putea deconta prima situație de lucrări.

2 ani 2 luni -

Executantul lucrează. În cazul alunecărilor de teren proiectantul va aduce pe teren un expert în alunecări de teren.

2 ani 2 luni -

Executantul lucrează. În dispoziția de șantier nr. 1 pentru toate zonele cu potențial de alunecare a fost propus monitorizarea acestora și intervenție în funcție de situație. În legătură cu stâlpii electrici existenți de joasă tensiune aflați pe ampriza drumului, Consiliul Județean Harghita este adeptul îngustării drumului în această zonă, fără procedura de coexistență cu stâlpii. Problemele descărcărilor de ape au fost rezolvate conform Dispoziției de șantier nr. 1.

2 ani 2 luni -

Executantul lucrează, a fost depusă primul decont de către aceasta.

2 ani 3 luni -

Executantul lucrează. În urma problemelor semnalate de către executant a fost organizat o vizită de teren, la care au participat executantul, proiectantul, dirigintele de șantier, primarul de la Șimonești și beneficiarul. Constatările au fost consemnate într-o Notă de constatatre. La solicitarea noastră, asupra celor 5 stâlpi electrici de tensiune joasă care sunt situate pe ampriza drumului am primit răspuns de la Electrica. Aceasta din urmă ne cere începerea procedurii de coexistență. Consiliul Județean Harghita este adeptul îngustării drumului în această zonă, fără începerii procedurii de coexistență impusă de deținătorul rețelei în cauză.

2 ani 3 luni -

Executantul lucrează. Din partea executantului au fost semnalate mai multe probleme cu care se confruntă în cadrul executării lucrărilor, între executant, proiectant și beneficiar este o comunicare corespunzătoare, dar și așa soluția proiectantului la modalitatea descărcăriilor de ape nu-i convine executantului. Se prevede clarificarea situației. La solicitarea noastră asupra celor 5 stâlpi electrici de tensiune joasă care sunt situate pe ampriza drumului nu am primit răspuns de la Electrica.

2 ani 4 luni -

Executantul lucrează. Între timp a semnalat o potențială alunecare de teren, pentru prevenirea căruia a propus ca soluție folosirea geotextilului rămas de la poduri pentru separarea stratului de pământ de stratul de balast și la drenaj sub șanț betonat. Executantul a propus soluții și la modalitatea descărcăriilor de ape. Așteptăm răspunsul proiectantului. Totodată, tot executantul a semnalat a unor 5 stâlpi electrici de tensiune joasă care sunt situate pe ampriza drumului. Împreună cu reprezentantul executantului, a societății Electrica SA Cristuru Secuiesc și a Consiliului Județean Harghita am fost la fața locului și despre problema propriu-zisă a fost anunțat și sucursala societății Electrica SA.

2 ani 4 luni -

Executantul lucrează pe teren, proiectantul a răspuns solicitărilor executantului.

2 ani 5 luni -

Avem încheiat actul adițional la contractul de lucrări cu societatea Multipland SRL. Ordinul de începere a fost emisă pe data de 3 mai, executantul lucrează pe teren. Proiectantul încearcă să rezolve solicitările și completările executantului cu privire la podul km 65+790, respectiv la descărcarea apelor pluviale în patru sectoare.

2 ani 5 luni -

A fost încheiat contractul pentru dirigintele de șantier. Amplasamentul a fost predat către societatea executantă. A fost emis ordinul de începere pe data de 03 mai 2018. Au fost predate documentațiile pentru începerea lucrărilor de execuție către ISC Harghita, respectiv către Arhitect șef. Societatea Multipland a trimis devizul revizuit, fără ajustarea valorii contractului, astfel după verificarea devizului, va fi încheiat actul adițional.

2 ani 6 luni -

Semnarea contractului pentru achiziționarea dirigintelui este în curs de finalizare. Se preconizează încheierea actului adițional cu firma câștigătoare Multipland, fără ajustarea valorii contractului.

2 ani 6 luni -

Pentru achiziționarea dirigintelui de șantier avem Raportul achiziției, respectiv Notă justificativă privind achiziționarea directă de servicii de supraveghere semnat, ștampilat și înregistrat, este în curs semnarea contractului de servicii. Societatea Multipland la solicitarea CJHR cu nr. ad. 4582/23.03.2018, nu a prezentat devizul modificat, fără ajustarea valorii contractului și nici nu s-a prezentat pentru semnarea actului adițional.

2 ani 7 luni -

Este în curs achiziționarea dirigintelui de șantier. Este în curs clarificarea situației, a modului de a semna actul adițional în perspectiva aplicării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. O.U.G. nr. 79/2017, fără a avea impact asupra valorii totale a contractului.

2 ani 7 luni -

S-a încheiat contractul de lucrări cu ofertantul câștigător, societatea Multipland SRL, este în curs elaborarea documentației pentru achiziționarea dirigintelui de șantier.

2 ani 8 luni -

Raportul procedurii este semnat, trebuie finalizat încheierea contractului, respectiv clarificarea modului de a semna actul adițional în perspectiva aplicării pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. O.U.G. nr. 79/2017 a intrat în vigoare în data de 01.01.2018, iar o parte din modificări se referă la contribuțiile sociale obligatorii.

2 ani 8 luni -

Așteptăm răspunsul CNSC în legătură cu contestația depusă de către un ofertant, este în curs încheierea contractului de lucrări.

2 ani 9 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de finalizare, urmează încheierea contractului.

2 ani 9 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de finalizare, urmează încheierea contractului.

2 ani 10 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de finalizare, încheierea contractului de lucrări va fi semnat cu câștigătorul desemnat după terminarea perioadei de contestație.

2 ani 10 luni -

În cadrul procedurii de achiziție publică, evaluarea ofertelor depuse de către firme este în curs de desfășurare..

2 ani 12 luni -

Vizualizarea ofertelor pe SEAP a firmelor executante vor fi deschise pe data de 9 noiembrie, anul în curs.

3 ani 3 săptămâni -

Documentația este depusă la achizițiile publice, urmează publicarea pe SEAP.
COMUNICAT DE PRESA